Gyászhírek, 2019. április 18.

Gyászhírek, 2019. április 18.
„Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek. A mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek.” Fájó szívvel emlékezünk április 18-án ÁCS JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján. Szerető családja.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy GYENGE LAJOS órásmester itthagyott bennünket. Temetése 2019. április 19-én, pénteken 11 órától lesz a Steinberger kápolnából. Búcsúznak tőle fiai, unokái, a család és barátai.

*

Fájó szívvel és könnyes szemmel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédmamára, anyósra, HAJNER MAGDALENARA halálának 5. évfordulóján. Nem vársz már minket ragyogó szemeddel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Itthagytál minket, nyugszik a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. De te számunkra sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Nyugodj békében, te drága lélek! Emléked legyen áldott! Gyermekeid Magda, Emi, Erzsi, Camelia, unokáid, dédunokáid és vejed Béla.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mellettünk voltak és osztoztak fájdalmukban a szeretett OLASZ OTTÓ elvesztése miatt. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 20 éve elhunyt BOTH ISTVÁNRA (Szalacs). „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom, Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Emlékét örökre megőrizzük. Bánatos családja.

*

Megrendülten értesültem kedves barátom, volt sporttársam, GYENGE LAJOS (élt 87 évet) haláláról. Temetése április 19-én 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Nagy Ferencz.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy drága szerettünk, PRINYI FERENC (Biharfélegyháza) hosszú, türelemmel viselt betegség után, életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése április 19-én 14 órakor a biharfélegyházi ravatalozóból. Gyászolják: felesége, leányai, vejei, unokái, unokavejei és dédunokája.

*

Szomorú szívvel fejezzük ki őszinte részvétünket az egész családnak, a szeretett FEIER EDIT elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodj békében, drága, jó lélek! Búcsúzik Ica néni és a Zahu család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a FEIER családnak kolléganőnk, FEIER EDIT elvesztése miatti fájdalmukban. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében! A Prodchim és Interpack munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, id. DEZSI ISTVÁN (Pityu) életének 73. évében hirtelen elhunyt. Temetése április 19-én 12 órakor a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Drága emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle felesége Irénke, fia István, menye Ani, imádott unokája Dóra.

*

„Nem múlnak ők el, akik a szívünkben élnek, Hiába szállnak, álmok, évek. Ők itt maradnak szívünkben csendesen.” Szeretettel emlékezünk a drága édesapára, KATONA ZSIGMONDRA, aki ma 25 éve hunyt el, és szeretett nagymamára, JAKAB IRMÁRA, aki 15 éve távozott közülünk. Emléküket szívünkben megőrizzük. Tibi, Erika, Zselyke és Kristóf.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szüleink, HÉGETŐ GYULA (élt 88 évet), HÉGETŐ ETELKA (szül. GÁRDIÁN, élt 83 évet) elhunytak. Temetésük április 20-án 14 órakor a biharpüspöki református ravatalozóból. Búcsúznak tőlük: fiuk Gyula, lányuk Éva és családtagjaik.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ANTAL FÓRIZS ENIKŐ tanító néninek szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A III. B osztály és szülői közössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, sógornő MÁGORI TÜNDE KATALIN életének 39. évében hosszantartó betegség után elhunyt. Temetése szombaton, április 20-án 12 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkbem örökké megőrizzük. Búcsúzik édesanyja Strucz Irén, testvére Zoltán családjával.

*

„Egyedüli reménységem, ó Istenem, csak te vagy.” MÁGORI TÜNDE KATALIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.