Gyászhírek, 2019. április 12.

Gyászhírek, 2019. április 12.
Szomorú szívvel emlékezünk szerettünkre, OLTEAN GYULÁRA, (szül. Érselénd) halálának 10. évfordulóján. Tőle csak jóságot és szeretetet kaptunk, egy célja volt, a családjáért élni, amit csak a halál tudott széttépni. Emléked örökké megmarad. Az egész család és szeretteid.

A fugyivásárhelyi SERES ERZSÉBETRE (szül. SZABÓ) emlékezünk halálának második évfordulóján fájdalommal és gyászoló szívvel, ugyanakkor azzal a töretlen hittel, hogy Isten bennünket megvigasztal, a benne elhunytakat pedig maga mellé veszi az örök életben. Emléke legyen áldott! A gyászoló család.
*
Elvittétek a derűt, a fényt, a meleget, csak egy sugarat hagytatok itt, az emléketeket. Bennünk él az arc és végtelen szeretet, amit tőlünk soha, de soha, senki el nem vehet. Hiányotokat feldolgozni nem lehet, csak próbálunk élni nélkületek! Elhunyt szeretteink emlékére: KOVÁCS OLGA, aki 1 éve és KOVÁCS GEDEON ADALBERT, aki 11 éve hagyott itt bennünket. Bánatos fiuk Bélu, menyük Ildikó és unokájuk Tünde.
*
Még mindig fáj nagyon, örökre így is marad, Te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad. Bánatos szívvel emlékezem ma 20 éve elhunyt férjemre, ID. PAP JÓZSEFRE (Szalárd). Örökké gyászolja felesége Juliánna.
*
Bennünk él az arc és a végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Fájdalommal emlékezünk a ma 20 éve elhunyt édesapára, apósra és nagyapára, ID. PAP JÓZSEFRE (Szalárd). Bánatos fia Imre és családja.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben örökké tartó mély fájdalommal emlékezünk drága kislányomra, a testvérre és sógornőre, MICULA RAMÓNA LIVIÁRA, akit 15 éve, 24 évesen rabolt el tőlünk a kegyetlen halál, valamint a drága férjre, édesapára és apósra, MICULA LIVIU EUGENRE, aki 10 éve és 10 hónapja hagyott itt bennünket. Nem az a fájdalom amitől könnyes a szem, Hanem amit a szívünkben hordozunk csendesen. Valakikre várni, akik nem jönnek többé, De emlékezni rájuk örökkön-örökké. Akik ismerték és szerették őket, áldozzanak egy néma percet emléküknek. Áldott legyen a föld, melyben örök álmukat alusszák. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a 2 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára és nagypapára, KŐVÁRI GYÖRGYRE. Emléke szívünkben él örökre. Nyugodjon békében! Felesége Gizella, 3 gyermeke és 5 unokája.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől és édesapától, LAKATOS BÉLA LÁSZLÓTÓL, aki életének 60. évében váratlanul itthagyott bennünket. Temetése a szentjobbi temetőben, április 13-án 14 órától. Emléke szívünkben örökké él! Gyászoló családja.
*
„Ha elfogyatkozik is testem és szívem; szívemnek kőszikla és az én örökségem te vagy, óh Istenem mindörökké!” VEREŞ MIRCEA, ARDELEAN NICOLAE, CHEREGI IOAN, CHIŞBORA ANAMARIA SIMONA, SUCIU LETIŢIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Sok szeretettel emlékezünk kedves halottunkra, KOSA-KUN GYULÁRA (Nagyvárad), halála évfordulója alkalmából. Emléke legyen áldott, Isten őrködjön pihenése felett. Szerető felesége, Bernadette és gyermekei.
*
Szomorúan vettük tudomásul, hogy volt osztálytársnőnk, Balogh Lea szeretett és kedves férje, BALOGH GYÖRGY, Ártándon hirtelen elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének és hozzátartozóinak. Nyugodjon békében. A volt nagyváradi Kertészeti Műszaki Középiskola 1954-ben végzett tanulói.
*
Őszinte együttérzéssel osztozunk kedves, kis kolléganőnk, BOZGA ISTVÁNDI LILLA tanítónő fájdalmában, melyet édesapja halála okozott. Vigasztalódást és megnyugvást kívánunk a családnak! A nagyváradi Szacsvay Imre Iskola tanítónőinek közössége.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága édesapánkra, GAJDÓ ISTVÁNRA (Nagyvárad – Hegyközszáldobágy), aki ma 10 éve távozott közülünk. „Egy ima most érted szóljon, egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben. Szíved megpihent a mélyben, Lelkedre angyalok vigyáznak az égben. Legyen békesség veled és áldd meg őt Istenem.” Emléke szívünkben örökké élni fog. Fia Tibi és családja
*
Nekem felfoghatatlan, hogy született, itt volt, s távozott, csak az emléke él, mit maga után hagyott. Őrzöm a képét, a mosolyát, a hangját, s minden gesztusát. 26 éve, április 12-én született drága gyermekünk, GÁBOR-JEREMIÁS ÁDÁM (élt 13 évet). „Egy könnycsepp a szemünkben Érted él, Egy gyertya az asztalon Érted ég, Egy fénykép, mely őrzi emléked, S egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Örökké bánatos szülei: Gábor-Jeremiás Magdolna és László.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ERDEI BALÁZSRA, halálának 12. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos felesége, lánya, fia, veje, unokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, SELYEM JANKÁRA (szül. Benedek), halálának hatodik évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük! A bánatos család.
*
Holnap lesz négy éve annak a fájdalmasan szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, GERGELY IRÉN, visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében! Örökké bánatos férje és családja.