Gyászhírek, 2019. április 11.

Gyászhírek, 2019. április 11.
Fájó szívvel emlékezünk a drága testvérre, FT. KOLOZSVÁRI ISTVÁN ANTALRA, aki 6 éve távozott közülünk. Nővére Edit és családja.


Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőnktől, nagynénénktől, SZABÓ ERZSÉBETTŐL (SZÜL. MICHELER). Elhunyta alkalmából őszinte részvétünket küldjük szeretett családjának. Micheler Ferenc és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógornőnktől, nagynénénktől, SZABÓ ERZSÉBETTŐL (SZÜL. MICHELER). Elhunyta alkalmából őszinte részvétünket küldjük szeretett családjának. Micheler Pál és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk a 9 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, MORAR NICOLAERA. „Temető csendjében pihen egy szív csendesen,/ Rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem!/ Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,/ Családod, ki szívből szeret,/ Sosem feled téged!” Nyugodj békében! Örökké bánatos családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 11 éve elhunyt LŐRINCZ ERZSÉBETRE. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom! Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett! Emlékét örökké megőrizzük. Férje Imre, fia Zoltán, élettársa Margit és fia Attila.

*

„Porszem az ember, viszi a szél,/ Egy csendes tavaszi este életed véget ért./ Itthagytál mindent, amiért küzdöttél,/ Itthagytad azokat, akiket szerettél./ Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/ Mi sosem felejtünk téged!” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. SPALEK SÁNDORRA (Hegyközcsatár), aki már 3 éve nincs közöttünk. „Akinek ajkát elhagyta a hang,/ Gyászold meg te, konduló harang./ Szomorú arca még egyszer ránk tekintett,/ Ölelő karja utolsó búcsút intett./ Nincsenek szavak, amit suttog a szád,/ Ma szomorú, lehajtott fejjel emlékezünk rád./ S tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,/ Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni./ Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,/ Ki a bajban fogja a kezed./ Elfelejteni téged nem lehet,/ De meg kell tanulni élni nélküled./ Az élet csendben megy tovább,/ Nélküled borongós tavasz van/ És nincs többé nyár.” A bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, testvér, TEGZES GYÖRGY (Miorita és IPPS volt dolgozója) életének 81. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, április 11-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle lánya Marika és húga Teri.

*

„Szívem súgta, Isten veletek! Most már csak azt kérem tőletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” ROGOJAN NICOLETA, TEGZES GYÖRGY, LAKATOS BÉLA LÁSZLÓ, SZABÓ ERZSÉBET. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk szeretett tanítónk, BOZGA ISTVÁNDI LILLA fájdalmában, melyet édesapja tragikus elvesztése okozott. Vigasztalódást és megnyugvást kívánunk a családnak. A Szacsvay Imre Általános Iskola III. step by step osztályának szülői és gyermekközössége.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki unokahúgunknak, Marinak, szeretett édesapja, TEGZES GYÖRGY elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten nyugtassa békében! Terus néni, Móni, Csaba, Brigi, Laci és Edit.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk megtért teremtő urához. Özv. Nagy Józsefné, szül. Király Erzsébet (Biharszentjános), életének 82. évében hosszú szenvedés után megpihent. Temetése pénteken 15 órakor a szentjánosi kápolnából. Gyászoló családja.

*

Fájdalommal emlékezem a 13 évvel ezelőtt elhunyt húgomra, SZILÁGYI ROZIKÁRA (szül. Lévai). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bátyád, Lévai Ferenc.

*

„Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek,/ A mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek./ Gondolatban velünk vagy bármerre is járunk!/ Tudjuk, hogy nem jössz, mégis mindig várunk!/ Semmi sem a régi, hiányod éget!/ Szeretnénk még egyszer megölelni Téged!” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, gyermekre, édesapára, nagytatára, ifj. FARKAS JÓZSEFRE, halálának 7. évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnk, Istvándi Jolán és családjának a férj és édesapa, ISTVÁNDI GÁBOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A hegyközszentmiklósi Toldy Általános Iskola és az érköbölkúti általános iskola munkaközössége.

*

„Ne sírjatok, én már nem szenvedek,/ A fájdalom az, hogy már nem lehetek veletek./ Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,/ Csak a szívem súgta halkan:/ Isten Veletek!” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették BÍRÓ ILONÁT, hogy temetése 2019.04.12-én 14 órától a városi kápolnában lesz. Soha el nem múló szeretettel a szívünkken búcsúzik tőle férje, fiai, unokája és családja.