Gyászhírek, 2018. szeptember 6.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. szeptember 6.
Köszönjük mindazoknak, akik drága szerettünk, özv. Sarkadi Pálné (szül. Fenesi Margit) temetése alkalmából részvétüket fejezték ki. A gyászoló család.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki osztálytársunknak Bődi Kálmánnak szeretett felesége elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjék békében! Az Ady Líceum 1966-ban végzett diákjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halottunkra, a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, KABÓDI KATALINRA, (Fugyivásárhely) halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Jóska és családja.

*

Az ABRUDAN család mély fájdalommal tudatja, hogy ABRUDAN VICTOR-IOAN életének 82. évében, 2018. szeptember 2-án elhunyt. Emlékét örökké megőrizzük.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, apa és nagyapa, NAGY MIKLÓS (született Kárásztelken, a Ruhagyár volt dolgozója) rövid betegség után 90 éves korában elhunyt. Temetése 2018. szeptember 7-én, pénteken 11.30 órakor a városi kápolnából. Emlékét megőrizzük. Felesége Margit, fiai László és Attila, menyei Zizi és Piroska és unokája Anita.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretetett Férjem, Édesapánk és Nagyapánk, BESESCHEK FERENC LÁSZLÓ 2018. július 29-én, életének 89. évében elhunyt. Búcsúztatása szeptember 8-án 13 órakor a nagyváradi Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. Emléke szívünkben él. Felesége, lányai, vejei és unokái.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeptember 8-án 11 éve elhunyt legdrágább férjre, édesapára, unokaöccsre, rokonra és már kétszeres nagyapára is, és jó barátra, TUDOR MIRCEA TIBIKÉNKRE. Nyugodj békében drága! Szerető nagynénje Sütő Ibi, felesége Otília, lánya Sandra és a Iuhas család.

*

Midőn a roncsolt anyagon diadalmas lelked megállt… Emlékét megőrízve, fájó szívvel búcsúzik BŐDI (NITS) ENIKŐTŐL, az igaz baráttól, a segítőkész embertől Gizi és Sanyi.

*

Fájó lélekkel, megtört szívvel emlékezem drága férjemre, ID. OKOS ANDRÁSRA, akinek jóságos szíve 2017. szeptember 6-án szűnt meg dobogni, de a szívemben őrzöm, mint egy drága kincset. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozom halkan, zokogva. „Szíve nemes volt, keze dolgos, élete nehéz volt, álma legyen boldog. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, csak letörölni a fájó könnyeket.” Bánatos felesége Zsóka.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, ID. OKOS ANDRÁSRA, aki ma egy éve örökre itthagyott bennünket. „Egy évvel ezelőtt egy szeptemberi napon, kegyetlen volt a sors hozzánk nagyon. Egy váratlan pillanat megállította szívedet, melyben nem volt más csak szeretet. Te, aki családodért mindent megtettél, te, aki nem kértél, csak adtál, egy napon mindent itthagytál.” Téged elfelejteni nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket. Örök nyugalmat és csendes pihenést! Lányai Márti, Melinda és családjuk, fia Andris és menye Anikó.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, sógornőtől, BŐDI ENIKŐTŐL (Nagyszalonta). Arany és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett sógórnőtől, nagynénitől, BŐDI ENIKŐTŐL (Nagyszalonta). Katalin és családja.

*

Őszinte részvétem SZABÓ IRÉNNEK és SZABÓ ZOLTÁNNAK, VÉKONY CSILLÁNAK a szeretett férj és édesapa, SZABÓ BÉLA elvesztésének alkalmából. Sógora Varga Sándor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BŐDI KÁLMÁNNAK és családjának a szeretett feleség és édesanya, BŐDI KÁLMÁNNÉ (szül. NITS ENIKŐ) elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Unokatestvére Bódis Károly és családja Margittáról.

*

Mély megrendüléssel értesültünk gyermekkori barátnőnk, BŐDI KÁLMÁNNÉ (szül. NITS ENIKŐ) elhuntytáról. Fájó szívvel búcsúzunk Tőled. Nyugodj békében! Soha nem felejtünk, emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Őszinte részvétünk a családnak. Szilágyi Bözsike és Kiss (Lovas) Éva Élesdről.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ ADALBERT, türelemmel viselt, rövid szenvedés után, életének 78. évében hazatért magváltó urához. Szerettünktől szeptember 6-án 15 órakor veszünk végső búcsút a fugyivásárhelyi kápolnából. Örökké bánatos felesége Irén és fia Zoltán.

*

„Hittel vallom, hogy él az én Megváltóm, s az utolsó napon életre támaszt a földből.” STRANIŞ IRINA, TOT MARIA, STARK GHEORGHE, DUMBRĂVAN EREMIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.