Gyászhírek, 2018. szeptember 5.

Gyászhírek, 2018. szeptember 5.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Bődi Kálmán főgondnok részére felesége, Bődi Kálmánné (szül. Nits Enikő) tanárnő elvesztése miatt érzett fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk az ige szavával: „Most azért, mit reméljek, ó Uram!? Te benned van bizodalmunk” (Zsolt. 39:1) A Nagyszalontai Református Egyházközség lelkipásztorai és presbitériuma.


„Legyen velem a te kegyelmed, hogy megvígasztalódjam a te szolgádnak tett igéreted szerint.” (Zsolt.119, 76). Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ÖZV. SARKADI PÁLNÉ testvérünk elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és munkatársai.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZABÓ ADALBERT, türelemmel viselt, rövid szenvedés után, életének 78. évében hazatért magváltó urához. Szerettünktől szeptember 6-án 15 órakor veszünk végső búcsút a fugyivásárhelyi kápolnából. Örökké bánatos felesége Irén és fia Zoltán.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a férjtől és apától, TÓTH SÁNDORTÓL (érseléndi születésű), aki életének 83. évében elhunyt. Temetése csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából. Családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halottunkra, a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, KABÓDI KATALINRA, (Fugyivásárhely) halálának 15. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Jóska és családja.

*

Szívünkben soha nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 12 éve elhunyt SORBÁN ILDIKÓRA. Örökké szerető férje, fiai, menyei, unokái és anyósa.

*

Szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, ID. BALOG LÁSZLÓRA és BALOG ANNÁRA, akiknek jóságos szívük 10 éve szűnt meg dobogni. Emlékük legyen áldott! Fiuk Laci és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KOVÁCS MELINDÁNAK és családjának szeretett édesapja halála miatt érzett mély fájdalmukban. Kovács Gyula és családja, valamint anyósa Mezőbajról.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, TÓTH IMRE (a Lemnul volt dolgozója) életének 71. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése szeptember 5-én a nagyszántói kápolnából 14 órától. Búcsúznak tőle: lányai Meli és Angi, fia Robi, vejei Tibor és Csaba, menye Felicia, unokái Dani, Alexa és Tali.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, SZILÁGYI FERENCRE (szül. Székelyhíd) halálának 4. évfordulóján. Múlnak az évek, de mi soha nem feledünk. Szerető családja: felesége, fia, menye, unokái.

*

Megrendülten, fájó szívvel búcsúzunk a drága Nagynénitől, BŐDI ENIKŐTŐL (Nagyszalonta). Zsófi és Dódi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága nagynénitől, keresztanyától, sógornőtől, BŐDI ENIKŐTŐL (Nagyszalonta). Nyugodj békében, drága lélek! Özv. Bődi Ilona és családja.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzom szeretett fiamtól, KOVÁCS KÁROLYTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Neked szól a templom harangja, érted imádkozom halkan, zokogva. Egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég. Lelkedre angyalok vigyáznak. Nyugodj békében, drága Fiam! Áldja meg az Isten emlékedet! Temetés 2018. szeptember 6-án 11.30 órától a városi kápolnából, a Rulikowski temetőben.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a kedves szomszéd-baráttól, KOVÁCS KÁROLYTÓL. Nyugodjon békében! Emléked megmarad örökké szívünkben. A Borz család.

*

Ha emlegettek, köztetek leszünk, de fáj, ha látjuk könnyetek. Ha ránk gondoltok, mosolyogjatok, mert mi már Istennél vagyunk. Fájó szívvel emlékezünk, KEREZSI KATALINRA és KEREZSI SZILVESZTERRE haláluk 9. évfordulóján. Szívünkben őrizzük őket, mint drága kincset. Nyugodjanak békében! Gyermekeik Szilveszter, Ilus, vejük Gyuszi és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk KERTÉSZ ILONÁRA (ICA NÉNI) halálának 6. évfordulóján. Nem az a fájdalom amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Az idő múlik, feledni nem tudunk. Nem felejtünk el soha! Bánatos lányod Rodica, vejed Laci, unokád Monica.

*

Nyugodjanak békében! KOVÁCS KÁROLY, SZABÓ ADALBERT, CÂMPAN FLOARE, MODA ILEANA, TOTH SÁNDOR, NAGY MIKLÓS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, az Út Végén (La Capătul Drumului) Nonstop Temetkezési Vállalat.