Gyászhírek, 2018. szeptember 3.

Gyászhírek, 2018. szeptember 3.
„Ha emlegettek, köztetek leszek,/ de fáj, ha látom könnyetek./ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ mert én már Istennél vagyok.” Fájó szívvel emlékezünk Id. Fülöp Gyulára (Érmihályfalva) halálának 3 évfordulóján. A család.


Isten akaratában megnyugodva és az iránta való végtelen hálával hozzuk ismerőseink, barátaink, rokonságunk tudomására, hogy özv. Sarkadi Pálné (szül. Fenesi Margit) élete 96. esztendejében hazatért teremtő Urához. Temetése szeptember 4-én 14 órakor a Steinberger kápolnától lesz.„Az Úr adta, az Úr elvette, LEGYEN ÁLDOTT AZ ÚR NEVE.” A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk a családnak szeretett édesanyjuk, Sarkadi Margit (Muci) elvesztése miatt. Unokatestvére Vízvári Ernő, felesége Edit és családtagjaik nevében.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel és mindig szeretettel emlékezünk a legdrágább feleségre és édesanyára, TÓTH GYULÁNÉRA (szül. FODOR JOLÁN, Bors), aki ma 8 éve hagyott itt bennünket örökre. „S ha foszló felhőn át tekint/ A hold a földi rögre,/ Az emlék hozzád visz megint/ Örökre, mindörökre.” Bánatos férje és leánya.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, KISS IRÉNRE halálának 4. évfordulóján. Bánatos gyerekei János, Feri, Ildi és Géza.

*

Fájó szívvel búcsúzok vejemtől, FÜLÖP KÁROLYTÓL. Lelked, remélem, békét talált, s te már a mennyből vigyázol ránk. Gyászoló apósod Ede.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet,/ a csend ölel át és a szeretet./ Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/ örökké él, akit nagyon szerettek.” Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy FÜLÖP KÁROLY türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 57. évében hazatért megváltó Urához. Szerettünktől szeptember 5-én 13 órakor veszünk búcsút a Steinberger ravatalozójában. Emléke szívünkben. Örökké bánatos felesége Vivi és fia Gergő.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett FÜLÖP KÁROLYTÓL, a testvértől, nagybácsitól, sógortól. Nyugodj békében! Nővéred Panni, sógorod és a gyerekek.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól, FÜLÖP KÁROLYTÓL, aki hosszú és súlyos szenvedés után, 57 éves korában eltávozott az élők sorából. A gyászszertartás szerdán 2018. szeptember 5-én 13 órától lesz a Steinberger kápolnából. Isten vezesse át az angyalok közé. Nyugodjon békében! Sógornője Csilla, sógora Gigi, keresztgyermekei Andrea, Edy és Andreas.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, déditatára, SEREBÁN JÁNOSRA (Érsemjén), aki 6 hónapja hagyott itt minket. Örök álom zárta le a szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él arcod, végtelen szereteted, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Örökké bánatos, gyászoló családod.

*

Szívünkben hálával és szeretettel emlékezünk a legjobb édesanyára, feleségre és nagymamára, SZÉLES TERÉZRE halálának 18. évfordulóján. Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédmamára, BONDÁR JOLÁNRA (Hegyközpályi) halálának harmadik évfordulóján. Fia Albi, menye Erzsike, unokái Albi, Zsóka, Öcsi, Andi, dédunokái Deti, Reni, Patrik, Albertina.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesanyánkra, nagymamára, dédire, TÓTH MARGIT MÁRIÁRA (szül. DOROGHÁZI), aki 6 éve itthagyott bennünket. Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk. Hiába várjuk, ő már csendesen pihen édesapánk mellett,„Jézus ölében”! Nyugodjanak békében! Bánatos lányod Ica és unokád Costi és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, MÉRAI JÁNOSRA halálának 7. évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük. A szerető család.

*

Szeretettel emlékezünk a húsz éve elhunyt drága férjre, édesapára, nagyapára és dédnagyapára, PATAKI JÁNOSRA (volt hodosi lakos). „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/ Pihen a kéz, mely értünk dolgozott./ Számunkra te sosem leszel halott,/ Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Szeretett feleséged Irén, lányaid Ibolya és Irénke, vejed Jóska, unokáid és azok családjai.
*

Már 2 éve, hogy a mennyei hazába költözött a szeretett férj, édesapa, nagytata, ZEFFER PÁL.
Hiányát naponként érezzük. „Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.” (II. Tim. 2:11) A viszontlátás reményében emlékezik: felesége Paula, leánya Zsuzsa, veje Norbert, fia Tamás, menye Alexandra, unokái Anna, Péter és Hanna.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagynéni és rokon, ÖZV. NAGY ELVIRA 96. életévében csendesen elhunyt. Temetése szeptember 3-án 11.30 órakor Nagyváradon, a városi kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagypapa, KUN JáNOS életének 86. évében elhunyt. Temetése kedden, 2018.09.04-én a Steinberger kápolnából 12 órakor lesz. A gyászoló család.

*

„Most, hogy befejezte földi életét,/ hívd meg örök nyugalmaddal!” PAP ERZSÉBET, PETRASCA VIORICA, SARKADI MARGARÉTA, CIARNAU ILEANA, TUDUC IULIANA, JAKAB MIHÁLY, HERLAS ANA, COTUNA LIVIA, KUN JÁNOS, ERDEI IOAN, BESENYI JULIANNA, POPA NICOLAE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak! Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.