Gyászhírek, 2018. szeptember 28.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. szeptember 28.
Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára és nagymamára, BENCZE ANNÁRA (szül. PROPP) halálának második évfordulóján. Emléke örökké él szívünkben. Szerető családja: lánya Andrea, veje László, unokái Marci és Lilla.

Fájó szívvel emlékezem szeretett testvéremre, BENCZE ANNÁRA, halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Propp Ferencz és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZIKSZAI TIBORNAK és családjának a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Csernota Gábor és Emese.
*
Fájdalmas, szomorú három év telt el, amióta a legdrágább feleség, édesanya, KIRÁLY SÁRA ILONA visszaadta drága lelkét Teremtőjének. Emlékét szeretettel, kegyelettel megőrzöm. Bánatos lánya Éva. („ Az Úr Isten az én reménységem.” – 313. Ének)
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, KINCSES ZOLTÁNRA halálának 2. évfordulóján. Hosszú az út, mely sírodhoz vezet, Fájó szívvel mégis hozzád kimegyünk. Hiába borul rád a temető csendje, A szívünkben élni fogsz mindörökre. Bánatos felesége Irénke, lánya Éva, veje Zoltán, unokája David és Nora.
*
Az emlék nem temethető. Szomorú szívvel emlékezünk JOLJÁRT ATTILÁRA hirtelen halálának 13. évfordulóján. Örök álmodat őrizze béke és nyugalom. Nagynénje Margit, unokatestvére Marika.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik ezekben a nehéz pillanatokban mellettünk álltak és szerettünket, SZIKSZAI IRÉNT utolsó földi útján elkísérték. A gyászoló család.
*
Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a 14 éve elhunyt drága férjre és édesapára, EGYEDI LAJOSRA. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Margit, lánya Marika.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 9 éve elhunyt KÉRI STEFANRA (Szentmárton). Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökké. A bánatos család.
*
Fájó szívvel emlékezünk halálának 2. évfordulóján SZÉKELY SÁNDORRA, aki 74 éves korában eltávozott szerettei köréből. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Élettársa Marika.
*
MIKLÓS PATRICK ISTVÁN (élt 13 évet) halálának 10. évfordulóján. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Oly távol vagy tőlünk és mégis oly közel, Szívünkben örökké élni fogsz, sosem felejtünk el.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Momo, Piri és Mitru, Imi, Krisztina, Norby.
*
Tudom, hogy nem lehetsz már velem, én hazavárlak, mégis szüntelen. Hangod hallani, sétálni veled, megsimogatni fáradt két kezed. Könnyes szemmel, mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédimamára, PAPP JOLÁNKÁRA (szül. SERES) halálának második évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük. Püspökiből lánya és veje, Amerikából a Lakatos, valamint a Boda család.
*
SZŐLLŐSI ERNŐ RÓBERT halálának első évfordulóján emlékezik családja. Felesége Ilus, gyermekei Gabi és Attila, valamint menye Gyöngyi, veje Misi, unokái Orsolya, Zsolt, Levente, unokaveje Árpád és két tündéri dédunokája Zsombor és Ajsa. „Az én szép életem, olyan volt mint a hirtelen nyár. Életem véget ért. Oly hirtelen jött halálom. Ki sem tudtam mondani, Isten veled családom.” A gyászoló család.
*
Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem 6 éve elhunyt férjemre, PORKOLÁB SÁNDORRA. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az idő múlik, de feledni nem tudom. Szerető felesége Böbe.
*
Fájdalommal tele 6 hét telt el amióta lelked a mennybe szállt. Hangunk hangtalan kiált. Emléked örökké őrizzük, míg e földön létezünk, ID. BEREK LAJOS (Biharfélegyháza), a drága férj, édesapa, após, nagytata, déditata. Soha nem feledünk! Nyugodj békében a sok szenvedés után! Szerető családod.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki PAPP IRÉNNEK és DEZSŐNEK a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Székely András és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki PAPP IRÉNKÉNEK és családjának a szeretett édesapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Brávácz Csaba és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki IRÉNKÉNEK és családjának a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Jutka, Orsi és Réka.
*
„Elmegyek, mert el kell mennem… Az elválás nagyon nehéz…belátom! Szólítottak, nincs mit tennem… Isten veled földi élet…s családom! Elmegyek, mert el kell mennem… Hogy elköszönni sem tudtam…Sajnálom! Tudjátok, kiket szerettem A síron túl is örökké imádom! Elmegyek, mert el kell mennem… Vár rám az ismeretlen…hosszú álom, Míg éltem szívem és lelkem Nektek adtam…Hát ne fájjon halálom.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, ID. SZILÁGYI DEZSŐ (Hegyközújlak) életének 86. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szeptember 28-án (pénteken) 15 órakor a hegyközpályi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Fia Dezső, lánya Irén, veje György, unokái: Krisztina, Brigitta, Beatrix, unokavejei és dédunokái.
*
Szomorú szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesanyánkra, BARBU GYÖNGYVÉRRE halálának első évfordulóján, és BARBU SÁNDORRA halálának tizennegyedik évfordulóján. Az idő múlik, de feledni nem lehet, csak meg kellett tanulni élni nélkületek. Őrizzük simogató kezetek, szerető, féltő tekintetetek, a küzdelmes életnek vége, a válás fájó, reményünk a viszontlátás! Szerető gyermekeitek és családjuk.
*
Tisztelettel emlékezem szeretett anyatársamra, BARBU GYÖNGYVÉRRE halálának első évfordulóján, valamint apatársamra, BARBU SÁNDORRA halálának tizennegyedik évfordulóján. Emléketek örök helyet talált szívemben. Lovász Gyöngyi.
*
Fájó szívvel emlékezem drága fiamra, SZÉKELY LÁSZLÓRA (ÖCSI), aki 6 hete egy pillanat alatt búcsú nélkül távozott. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos édesanyja és a család.
*
Hirtelen elmentél egy perc alatt, számunkra döbbenet és fájdalom maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz. Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a legdrágább unokára, MIKLOS PATRICKRA (élt 13 évet), aki 10 éve, hogy itthagyott bennünket. Nagyszülei Kati és Viorel.
*
Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal teli szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, MIKLOS PATRICK ISTVÁNRA, akinek 13 évet adott a sors. Szeptember 30-án, 10 éve búcsú nélkül hirtelen távozott az angyalok közé. Emléke mint egy fényes csillag ragyog. Örök álmodért szeptember 29-én, Nagyváradi Római Katolikus bazilikában elmondunk egy imát. Szülei Pisti és Emilia, kicsi húga Hannah.
*
Könnyes szemmel, bánatos lélekkel emlékezünk a szerető fiúra, édesapára, férjre, nagyapára, sógorra, PAPP KÁROLY GEDEON tanárra, Bihardiószeg, halálának 9. évfordulóján. A nagy szavak mit szem érnek, elszállnak mint az őszi szél… de a szeretet, amely szívünkben él, a síron túl is elkísér. Akiket szerettünk, s már a sírban nyugszanak, igaz nyughelyük a szívünkben marad. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt az örök szeretet. Fájdalommal emlékezünk és soha nem feledünk: édesanyád, lányaid családjukkal, feleséged, unokáid: Botond, Roland, Hunor, Zsófika és Remus, akik szívükben őrzik emlékedet.
*
Téged elfeledni soha nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Fájó szívvel emlékezünk BRUGÓS JÁNOSRA (Szalacs) halálának 25. évfordulóján. Emlékezik felesége Magdolna és családja.
*
Szomorúan emlékezem szeretett öcsémre, VITÉZ PECHY TIBOR ZOLTÁN PÁLRA halálának első évfordulóján. Hamar elmentél a szeretteid után: anyuka, Jutka, Julika. Remélem találkozol velük! Nyugodjatok békében! Szerető nővéred Marika és a messze távolból Călin.
*
Szeretettel emlékezünk ID. HEGEDÜS IMRÉRE halálának 9. évfordulóján. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, de szívünkben örökre megmarad emléked. Felesége Irmuska és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokatestvérünktől, CSIBI ERZSITŐL (szül. TÓTH). Emlékét örökké megőrizzük.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szerető édesanyára, anyósra, FAZEKAS PIROSKÁRA, aki már két éve nincs közöttünk. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Örökké szeretünk és nem feledünk téged. Nyugodj békében. Szerető lányod Éva és vejed Jóska.
*
Elengedni valakit nem azt jelenti, hogy megszűnik a fájdalmad. Amíg szereted, fájni is fog hiánya. Ez nem baj. Attól még elengedheted. Sírva búcsúzunk egymástól, és ha igazi a szereteted, ez egy jó sírás. Elválasztva lenni bárkitől is, akit szeretünk: fáj. Ha már nem fáj: nem is szeretjük. Az elengedés nem azt jelenti, hogy az ember szíve kihűl. Nem azt jelenti, hogy elfelejtem örökre. Nem közönyt jelent. Az elengedés azt jelenti, hogy hagyom őt szabadon repülni, szállni a maga útján, abban a biztos reményben, hogy visszatalál majd hozzám. De amíg nincs itt, mindig hiányzik. És fáj. Mély fájdalommal emlékezünk a drága anyukára, feleségre, SÁNDOR MÁRIÁRA, aki három éve hagyott itt bennünket. Mindig szeretettel emlékezünk rád: Jeni, Ildi és Vili.
*
Fájó lélekkel, megtört szívvel emlékezem drága férjemre, LÁSZLÓ MÁRTONRA, akinek jóságos szíve 29-én 14 éve, hogy csak lélekben van velünk. Istenem, de nehéz nélküled élni, az együtt töltött 36 évet nem lehet feledni, jóban-rosszban kitartottunk. Ha élnél, 50 éves házasok lettünk volna 2018. augusztus 17-24-én, de ezt már együtt nem érhettük meg, a betegség és a halál közbelépett. Szomorú arca még egyszer rám tekint, ölelő karja utolsó búcsút int. Nincsenek szavak amit suttog a szád, Ma szomorúan lehajtott fejjel. Emlékezünk rád. Ott ahol már nincs fájdalom, csak örök béke. Szerető felesége Marika.
*
Drága húgom, fájó szívvel búcsúzom szerető fiadtól, JÓZSIKÁTÓL. Szerető nővéred Vass Juliánna és családja Budapestről.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett keresztapától, SZABÓ JÓZSEFTŐL. Emléke örökké bennünk marad. Keresztlányod Krisztina és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzom unokabátyámtól, SZABÓ JÓZSIKÁTÓL Vass Attila és családja Budapestről.
*
Őszinte részvétünk SZABÓ IRÉNNEK szeretett fia elvesztése miatt. Szomszédai a D7-es tömbházból.
*
Drága nővérem! Őszinte részvétem a fiad, unokaöcsém, JÓZSIKA elvesztése miatt érzett fájdalmadban. Finta Gizella és családja.
*
„Ha lelkünkben lehull egy csillag, nyomában égő seb fakad, de vérrubinttól fényes útja örökre fáj a fény alatt.” (Wass Albert) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki CSIBI ZOLTÁN mérnöknek, lányának KINGÁNAK és unokájának LILLÁNAK a szeretett feleség, édesanya és nagymama, CSIBI ZOLTÁNNÉ (szül. TÓTH ERZSÉBET) elvesztése miatt érzett mély fájdalomban. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük szívünkben, lelkünkben. Emike és Iván.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, KOVALCSIK IRÉN életének 92. évében elhunyt. Temetése ma, szeptember 28-án 12,30 órakor a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik gyászoló családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a jó szomszédtól és baráttól, SZABÓ JÓZSITÓL. Búcsúzik Dolhai Sándor, lánya Emese, fia Sándor és családja.
*
Örökké borús és fájdalmas hangulatával érkezett el a nap, amikor egy éve földi útjaink örökre elváltak drága, jó férjemtől, LADÁNYI ERNŐTŐL. A fájdalmas betegség, a romboló láz megállított egy hűséges szívet. Hiányzik aggódó és szelíd féltésed, mely minden lépésemnél tudatta velem, hogy van még, aki óv és vigyáz rám. Rögös volt az út, mely számodra jutott, de te küzdöttél, mert Isten buzdított. Leteszem sírodra virágom csokrát, örökös álmodért elmondok egy imát. Áldott legyen emléked, Isten őrködjön pihenésed felett. Örökké bánatos feleséged Magda.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy egyetlen gyermekem, SZABÓ JÓZSEF (JÓZSIKA) hosszan tartó, súlyos betegség után 53 évesen elhunyt. Temetése 2018.09.29-én, szombaton 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Nyugodj békében, drága kisfiam. Sosem feled szerető édesanyád.
*
Fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a mi szeretett tanítónénink, Marikánk, VÁNYAI MÁRIA (nyugalmazott logopédus) türelemmel viselt hosszú betegség után, életének 85. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Emléke legyen áldott! Temetése szeptember 29-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle: Szabolcs és Levente tanítványai, a Czobor és Simon család.
*
„Istenünk, te jogosan mondtad ki a halál büntetését a törvényedet megszegő emberre, de megígérted, hogy ha megtér, a végső feltámadáskor élni fog.” KOVÁLCSIK IRÉN, DRIGICI DUMITRU, NEGRUTIU TEODOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.