Gyászhírek, 2018. szeptember 25.

Gyászhírek, 2018. szeptember 25.
MEZŐ JOLÁN szeretteinek, Isten akaratában való megnyugvást, és Lelke általi vigasztalódást kíván az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége és lakói. „Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt.” (Márk 8,34-35)


Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett nagymama és anyós, MEZŐ JOLÁN életének 86. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése ma, szeptember 25, 12,30 órakor a városi ravatalozóból. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk az imádott, drága nagyszülőkre, szülőkre, HORVÁTH TERÉZRE, kinek áldott jó szíve 10 éve megszűnt dobogni, és HORVÁTH KÁROLYRA, akit 13 és fél éve rabolt el tőlünk a kegyetlen halál. „Örök álom zárta le szemeiteket, megpihenni térő dolgos kezeiteket. Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, azért van, mert szeretünk és hiányoztok nagyon. Bennünk él arcotok, végtelen szeretetek, amíg csak élünk, gyászolunk titeket. Drága, szerető, pótolhatatlan nagymama, nagytata, édesanya, édesapa, örökké hiányozni fogtok. Bánatos unokátok Évike, fiatok Karcsi, unokavejetek Józsi.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy MIHAILESCU ZSUSZI (szül. PESCHKÓ) elhunyt. Temetése 2018. szeptember 25-én 11 órakor a Chiroiu Păminteni, Ialomiţa temetőben. A gyászoló család.

*

„A búcsúzás szavai nem szüntetik meg az elválás fájdalmát, de megerősítik reményünket, hogy egykor ismét részünk lesz szerető társaságában.” VÁNYAI MARIA, PLATONA ELISABETA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, TÓTH ILONÁRA (Bihar) halálának 5. évfordulóján. Szeretett lánya Kati és családja, menye Ibi és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, MAGYARI IBOLYÁTÓL (szül. BÓDIS IBOLYA), aki életének 86. évében elhunyt. Temetése kedden 15 órakor a Steinberger kápolnából. Fia Csaba és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk az édesanyára, nagymamára, anyósra, TÓTH GIZELLÁRA halálának 4. évfordulóján. „Küzdöttél, de már nem lehet, a csend ölel át és a szeretet, csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él az, akit nagyon szeretnek.” Soha nem feledünk. Fiad Öcsi, menyed Juli, unokád Bea és a család.