Gyászhírek, 2018. szeptember 21.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. szeptember 21.
Őszinte részvétünket fejezzük ki Bors Violetta tanárnőnek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 75. évében elhunyt ID. KÖRTVÉLYESI LÁSZLÓ (Diószeg). Gyászolja őt sógora Gabi, sógornője Inci, keresztlánya Andi.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, KISS IMRÉRE (Érmihályfalva) halálának első évfordulóján. Számunkra sose leszel halott, szívünkben örökké élni fogsz. Édesanyja Rózsika, felesége Marika, gyermekei Balázs és Panna, unokái, testvérei és sógorai.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, ID. LOVAS LÁSZLÓ elhunyta miatt. Dia és Adél.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, ID. LOVAS LÁSZLÓ életének 73. évében rövid és súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton, szeptember 22-én d.u. 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. A gyászoló család.
*
Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozom halkan, zokogva, Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, Hogy milyen fontos volt ő neked, Akkor érzed, ha már nincs többé veled. Szomorú szívvel emlékezünk halálának 4. évfordulóján a drága, jó férjre, apára, apósra, nagyapára, TÖRŐ SÁNDORRA (Bihar). Égi Atyánk, halldd meg imánk, fájdalmukban adj erőt, Kit elvettél, égbe vittél, fenn a mennyben áldd meg őt! Fejet hajtunk ismét sírod előtt állva, Virág a kezünkben, mindent meghálálva. Ami elmúlt, nem jön vissza, fájdalmas jelen, reménytelen jövő. Köszönöm, hogy voltál nekem! Nyugodj békében, te drága lélek, az én bánatom ne zavarja pihenésed! Örökké bánatos felesége és a család.
*
Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára és nagymamára, BENCZE MÁRIÁRA (szül. PROPP) halálának második évfordulóján. Emléke örökké él szívünkben. Szerető családja: lánya Andrea, veje László, unokái Marci és Lilla.
*
Fájó szívvel emlékezem szeretett testvéremre, BENCZE ANNÁRA halálának második évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Propp Ferencz és családja.
*
Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a 14 éve elhunyt drága édesapára, CHISE GYÖRGYRE (Biharfélegyháza) és a pótolhatatlan édesanyára, CHISE IRÉNRE (Biharfélegyháza), aki három és fél éve hirtelen halálával borzalmas bánatot hagyott maga után. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit nagyon szeretnek! Bánatos családjuk.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, LAKATOS SÁNDORRA, akit 38 éve ragadott el tőlünk a halál, és az édesanyára, nagymamára, LAKATOS ERZSÉBETRE (szül. KALMÁR), aki 13 éve távozott közülünk. „Elfelejteni téged nem lehet, Te voltál a jóság, a szeretet. Elvitted a fényt, a meleget, Csak egy sugarat hagytál: az emlékedet.” Örökké bánatos lányuk Piroska, unokáik Pirike, Józsi és barátnője Krisztina, Sanyi és családjai.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legjobb édesapa, nagyapa és após, KÓRÓDI JÓZSEF életének 85. évében hosszú szenvedés után Szegeden elhunyt. Gyászolja örökké szerető lánya Gizike, unokája Gyurika, veje Gyuszi és a gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, nagyapára, BARTA SÁNDORRA (FÜLES) halálának 10. évfordulóján. Nyugodjék békében! Lánya Mónika és unokája Detty.
*
Fájó szívvel emlékezünk az édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, SOLTI MATILDRA (Érmihályfalva), aki immár 4 éve távozott közülünk. „Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Bánatos szívvel emlékezik rá lánya Joli, veje, unokái és azok családja.
*
Már öt éve, hogy itthagytál bennünket drága édesapánk, nagyapa és dédnagyapa, POCSAI GYULA. Kedves mosolyod és szereteted élni fog bennünk örökké! Nyugodj békében! Lányaid Erzsike és Jutka családjaikkal.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, VERES MARGITRA (Kügypuszta), aki 15 éve, hogy itthagyott bennünket. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Leányai Csilla és Margit és családjuk.
*
Megrendült, fájó szívvel búcsúzunk drága édesanyánktól, ÖZV. TÓTH ETELKÁTÓL (szül. CZUCZÓ, Paptamási) aki életének 62. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése szombaton 14 órakor a paptamási kápolnából. Szerető családja.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a DRIENYOVSZKY családnak a szeretett apa, nagyapa, após, KOZMA VIG JÁNOS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Vigasztalódást kívánunk a gyász keserű óráiban. Nyugodjék békében! Rotar Florin és Ioana.
*
Fájó szívvel emlékezünk ID. KOVÁCS KÁROLYRA (a CET volt sofőrje) halálának 4. évfordulóján. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret. S, hogy milyen fontos volt ő neked, csak akkor érzed, ha már nincs többé veled.” Szerettei.
*
Szerető szívvel emlékezünk öreg keresztapura, BÓDIS KÁROLYRA, és öreg keresztanyura, BÓDIS JULIÁNNÁRA (Pusztaújlak) haláluk évfordulóján. Keresztlányuk és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk az egyetlen fiamra és édesapára, FEHÉR KÁROLYRA halálának 14. évfordulóján. Téged elfeledni soha nem lehet. Sajnos meg kell tanulni élni nélküled. Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Örökké él, akit nagyon szeretnek. Bánatos édesanyja és leánya Noémi és a családja.
*
Hirtelen, de elmentél egy perc alatt. Számunkra csak a fájdalom és a gyász maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, mélységes a fájdalom, hogy távoztál. Fájó szívvel emlékezünk NAGY GIZELLÁRA halálának 2. évfordulóján (szeptember 22-én). Testvére Beti és férje, keresztgyerekei Beáta és családja, Bandika és családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és rokon, KOVÁCS BÉLA életének 67. évében türelemmel és méltósággal viselt hosszú betegség után elhunyt. Temetése szeptember 22-én 12 órakor a Steinberger kápolnától. Nyugodjon békében. Emléke legyen áldott. Családja Kati, keresztfia Tibor és családja.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KOZMA-VIG JÁNOS (szalontai lakos, ny. tanító), a szeretett férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa 2018. szeptember 18-án 87 éves korában elhunyt. Temetése 2018. szeptember 22-én, szombaton 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.
*
„A búcsúzás szavai nem szüntetik meg az elválás fájdalmát, de megerősítik reményünket, hogy egykor ismét részünk lesz szerető társaságában.” MR. (r.) ROTAR VICTOR, LOVAS LÁSZLÓ, TIPONUT OCTAVIAN, FEKETE ANNA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Victor, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.