Gyászhírek, 2018. szeptember 20.

Gyászhírek, 2018. szeptember 20.
Szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett anyától, anyóstól, nagymamától és dédmamától, Popa Mărioarától. Temetése szeptember 20-án 11 órától lesz a fugyivásárhelyi temető kápolnájából. Nyugodjon békében! Fia Nicu családjával, lánya Mariana családjával, valamint unokái Anca és Carla családjával.


Szomorú szívvel emlékezünk halálának 15. évfordulóján ifj. ANISZI FERENCRE (Magyarkakucs). Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,/ Számunkra a döbbenet és a fájdalom maradt./ A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,/ Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, NYAKÓ JÁNOSRA (Ottomány) halálának 3. évfordulóján. Emlèkét örökre megőrizzük. Testvèrei és azok családja.

*

„Nem múlnak ők el,/ kik szívünkben élnek,/ hiába szállnak árnyak,/ álmok, évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még!/ Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula).
Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett unokaöcsénktől, MOLDVAI GYÖRGYTŐL. Nyugodj békében! Bene Loránd és családja.

*

„Van egy olyan állapot, ahol álom és ébrenlét nincs elválasztva, ahol nem félelmetes dolog a halál, a küszöbön való átkelés.” (Szepes Mária) Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett unokaöcsénktől, MOLDVAI GYÖRGYTŐL. Nyugodjon békében! Puskás Gréta és családja.

*

„Olyan csend van így nélküled, /Hogy szinte hallani, amit még utolján akartál mondani.” (Váczi Mihály) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLDVAI GYÖRGY drága fiúnk, életének 44. évében közülünk csendesen eltávozott. Utolsó útjára kísérjük szeptember 20-án, csütörtökön 12 órától a Rulikowski temető Steinberger kápolnájától. Emléke szívünkben örökké élni fog. Fájdalomtól megtört szívvel gyászolják édesanyja Mária és édesapja Gyuri.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és anyósra, SZABÓ ILONÁRA (Fugyi)
halálának 7. évfordulóján. Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett, mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap. De a szívünkben él és örökre ott marad. Bánatos férje József, fiai Józsi, Sanyi, Zsolti és Imi, menyei Marika és Melinda.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. TÖRÖS ANDRÁSRA (élt 24 évet). Van egy út, melynek kapuját őrzi a bánat. Könnyű ide belépni, de nincs kijárat. Te voltál az életünk, az álmunk. Te voltál minden boldogságunk. Amíg élünk, örökké szeretünk. Hiányzol nagyon, soha nem feledünk. Bánatos szüleid, fiad és testvéred és keresztszülei.

*

„A mindenható Isten magához szólította keresztény testvérünket ebből a világból, a mi Urunk jóságába ajánljuk őt, hogy részesítse mennyei békéjében.” JÓNÁS ÉVA, KOVÁCS BÉLA KÁLMÁN, RUGINA DAN ALEXANDRU, CAZACU CORNELIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft, Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Az Úr adjon vigasztalást GYURI elvesztése miatt érzett mély fájdalomban KATIKÁNAK, BERNADETTNEK és a MOLDVAI családnak. Nagy Ferenc és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk MAKLUCZ GÁBORRA (Székelyhíd) halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzik ÉVIKÉTŐL a Székely család. Emlékét szívünkben megőrizzük.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága édesapára, tatára, apósra, KARÁCSONYI IMRÉRE (Siter), halálának 14. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Karácsony Tibor és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzom életem párjától, PĂTCAŞ ÉVA-IOLANDÁTÓL (szül. BARTUS), aki türelemmel viselt hosszú szenvedés után 89. évében elhunyt. Pihenése legyen áldott és csendes! Szerető férjed Pista.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett sógornőnk és nagynénink, PĂTCAŞ ÉVA-IOLANDA (szül. BARTUS) életének 89. évében elhunyt. Emlékét örökké megőrizzük. Sógornője Irénke, Edit, Feri és a gyerekek.