Gyászhírek, 2018. szeptember 19.

Gyászhírek, 2018. szeptember 19.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, HALÁSZ ÉVÁTÓl, aki életének 85. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szeptember 20-án 13 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Gyászoló családja.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, ZATYKÓ FERENCZRE, aki ma 13 éve búcsú nélkül hagyott itt bennünket. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Fájó szívünk fel-felzokog érted, örökké szeretünk és nem feledünk téged. Nyugodj békében! Örökké bánatos családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk, MEGGYESI KÁROLY tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése szeptember 19-én 15 órakor lesz a kereki kápolnából Magyarországon. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle a Kiss család és családja.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett gyermektől és testvértől, SZABÓ ILONÁTÓL (szül. HEGYI, Biharszentjános), akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Neked szól a templom harangja, érted imádkozunk halkan, zokogva. Egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég. Lelkedre odafent angyalok vigyáznak. Nyugodjál békében! Áldja meg az Isten emlékedet! Temetése 2018. szeptember 19-én, szerdán 15 órától a szentjánosi kápolnából. Búcsúzik tőle édesanyja Ilona és testvére Irén.

*

„Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, szívemben élsz és örökké ott maradsz. Úgy mentél el, ahogy éltél, csendesen, szerényen, drága lelked nyugodjék békében!” Megrendült lélekkel, mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett élettárs, SZABÓ ILONA, (szül. HEGYI, Biharszenjános) örökre itthagyta az élők sorát.
Búcsúzik tőle élettársa András.

*

Mély fájdalommal búcsúzom drága anyatársamtól, SZABÓ ILONÁTÓL. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Részvétem a gyászoló családnak. Anyatársa Katalin és Tibor.

*

Szívünkben mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és anyós, SZABÓ ILONA (szül. HEGYI, Biharszentjános) életének 51. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, olyankor mindig könny szökik a szemünkbe. Rögös volt az út, mely neked jutott, küzdöttél bátran, de Isten szólított. Az élet megy tovább, a fájó emlék elkísér egy életen át.” Búcsúzik tőle fia Zsolt és felesége Anita.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, nagybácsitól, MÉSZÁROS JENŐTŐL (Hegyközcsatár). „Szíve jó volt, keze dolgos, élete nehéz volt, álma legyen boldog.” Szerető testvére Irénke, sógora és családjai.

*
„Üres az udvar, a ház, hiába várunk, te nem jössz már. Eltűnt egy élet, csak az emlék marad, szívünkben érted fájó könny fakad.” Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokahúgunktól, SZABÓ ICUTÓL (szül. HEGYI ICA, Biharszentjános). „Utad a szenvedés kövein vezetett,/ Akartál élni, de már nem lehetett./ Megfáradt lelked feladta a küzdelmet,/ Angyalok vigyázzák odafent léptedet.” Búcsúzunk tőled: Magdus nénéd, Ani, Adi és Regina.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoztak BECSKY GYÖRGY elvesztésekor. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, apósra, KALMAN BÉLÁRA (Pusztaújlak) halálának 1. évfordulóján. Megállt a szív, mely élni vágyott, megállt a kéz, mely dolgozni imádott. Szíved halkan súgta Isten veletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek. Számunkra te sose leszel hallott, szívünkben örökké élni fogsz. Nyugodj békében. Szerető felesége Juliska, fia Zoltán, menye Anamaria.

*

„Olyan csend van így nélküled, /Hogy szinte hallani, amit még utolján akartál mondani.” (Váczi Mihály) Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLDVAI GYÖRGY drága fiúnk, életének 44. évében közülünk csendesen eltávozott. Utolsó útjára kísérjük szeptember 20-án, csütörtökön 12 órától a Rulikowski temető Steinberger kápolnájától. Emléke szívünkben örökké élni fog. Fájdalomtól megtört szívvel gyászolja édesanyja Mária és édesapja Gyuri.

*

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki el nem vehet. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, MOLDVAI GYÖRGY életének 44. évében elhunyt. Temetése szeptember 20-án, csütörtökön 12 órától lesz a Steinberger kápolnából. Felesége Kati és kislánya Bernadett.

*

Drága GYURIKÁM, fájó szívvel búcsúzik tőled Gréta Mama!

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút szeretett kollégánktól, MOLDVAI GYÖRGYTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodj békében, Gyuri! „Egy könnycsepp a szemünkben érted él, egy gyertya az asztalon érted ég, egy fénykép, mely őrzi emléked, s egy út, mely elvitte az életed. A bánat, a fájdalom örökre megmarad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” A Bene Internaţional csapata.

*

„Nem múlnak ők el,/ kik szívünkben élnek,/ hiába szállnak árnyak,/ álmok, évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még!/ Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula). Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett unokaöcsénktől. Bene Loránd és családja.

*

„Van egy olyan állapot, ahol álom és ébrenlét nincs elválasztva, ahol nem félelmetes dolog a halál, a küszöbön való átkelés.” (Szepes Mária) Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett unokaöcsénktől. Puskás Gréta és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, SZEBENI ERZSÉBET, életének 85. évében elhunyt. Temetése ma, szeptember 19-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik gyászoló családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától és nagyapától, KINCZEL ISTVÁNTÓL, akinek jóságos szíve életének 72. évében megszűnt dobogni. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Gréty és unokája és Fany.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, nagyapa, KINCZEL ISTVÁN (UMTCF esztergályos) életének 72. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése csütörtökön, szeptember 20-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik felesége Erzsike és fia Pisti.

*

„Istenünk, mutasd meg nekünk végtelen jóságodat, bízunk abban, hogy testvérünk, akit halála miatt siratunk,eljutott már a te országodba.” SZEBENI ERZSÉBET, ANDREI MARIA, BALMUS MARIUS STEFAN, KOZMA-VIG IOAN, KINCZEL ISTVÁN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.