Gyászhírek, 2018. szeptember 18.

Gyászhírek, 2018. szeptember 18.
Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, id. INCZE SÁNDORRA halálának huszonhatodik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes. Bánatos családja.


Így most egyenesen az égből jön feléd,/ mint Istennek hívása,/ s könyörülő szeretetének ajándéka,/ hogy egészen önmagaddá légy,/ és Istenben megtaláld beteljesülésedet.” (Szalézi Szent Teréz) Együttérző szívvel osztozok a szeretett GYURI elvesztése miatt érzett gyászukban, Kati, Bernadett, a Moldvai és Derecichei családdal. Baráti részvéttel Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk DEÁK ERZSÉBETRE (Biharvajda) halálának 3. évfordulóján. Szerető férje és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett sógorunktól és nagybátyánktól, BACRĂU IOSIFTÓL (élt 74 évet). Temetése szerdán, szeptember 19-én 14.30 órától a Frenţiu kápolnából. Puiu, Mariana és Alexandra.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MOLDVAI családnak szeretett fia elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Noémi, Dávidka és Csaba.

*

„És maga Isten lesz velünk, és letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé… (Jel. 21, 3-4) Soha el nem múló szeretettel emlékezünk DEÁK ERZSÉBETRE (Biharvajda) halálának harmadik évfordulóján. Szerettei: fia Gyula, menye Gyöngyi, nászasszonya Irma, unokája Imola és családja.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él, és hisz énbennem, soha meg nem hal.” (Ján. 1,25-26) Fájó szívvel, de a feltámadás reményében bízva búcsúzunk szeretett barátunktól és kománktól, ID. MEGYESI KÁROLYTÓL (szül. Kisszántó – volt nyomdász), aki 65 éves korában visszaadta lelkét teremtő Urának. Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Deák-Szebeni és a Bán család.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, gyermek, sógor, unokatestvér, NAGY IMRE-TIBOR hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2018.09.19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, DOBI ROZÁLIA életének 93. évében csendesen megpihent. Temetése szeptember 18-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Fia Sanyika.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki keresztfiam, DOBI SÁNDORNAK édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Bucskó család.

*

„Istenünk, tedd készségessé szívünket, szent igéid befogadására, hogy gyászunk sötétségében rátaláljunk a világosságra.” MANEA PIROSKA, PATCAS EVA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

Címkék: ,