Gyászhírek, 2018. szeptember 14.

Gyászhírek, 2018. szeptember 14.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Szabó Zsuzsanna presbiter testvérünknek és családjának szeretett ÉDESAPJA elvesztése miatt érzett gyászában és fájdalmában. A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség Presbitériuma.


„Nem úgy gondolunk a halottakra, mint akik nincsenek többé, hanem, mint akiket nem láthatunk. Nem a holtak birodalmában keressük őket, hanem a mennyországban, az üdvözültek között.” A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tantestülete, munkatársai, szülői közössége és diákjai őszinte részvétüket és együttérzésüket fejezik ki Szabó Zsuzsa tanárnőnek és családjának a szeretett édesapa és nagyapa halála miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott.

*

„És maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé…” (Jel. 21,3-4) Megrendülten osztozunk SZABÓ ZSUZSANNA tanártársunk szeretett édesapja elvesztése okozta mély fájdalmában, kérve Isten vigasztalását a gyászoló család számára. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közössége.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága, jó gyermekre, testvérre, sógorra, nagybácsira, Ifj. SANYÓ JÓZSEFRE (Biharszentjános), aki két éve, hogy itthagyott bennünket. „Lelked, mint fehér galamb csendesen messzire szállt,/Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál./De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb Te vagy,/Utat mutatsz, mert szívünkben örökre itt maradsz.” Örökre bánatos édesanyja, testvére Irmus és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa, BECSKY GYÖRGY elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Domokos Sándor és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk FERENCZI FERENCZRE halálának 9. évfordulóján. Suhanva szállt az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Letesszük sírodra virágaink csokrát. Örökös álmodért elmondunk egy imát. Elfeledni téged soha nem lehet, te voltál a jóság és a szeretet. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk MESTER EDITRE halálának 5. évfordulóján, a drága édesanyára és feleségre. Emléke szívünkben él. Emléke legyen áldott és nyugalma csendes. Fia Öcsi és férje Jani.

*

A szó kevés leírni hiányod, mit három éve magad után hagytál drága szerettünk, LÓVÁSZ GÁBOR. A fájdalom szorítóan tépi szívünket, de emléked törölhetetlen. Nyugodj békében. Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, dédapára, MURA JÓZSEFRE (Tenke, született Bélfenyér) halálának első évfordulóján, ki örökké itthagyott bennünket. Betegágyadnál fogtuk a kezed, aggódva figyeltük megtört tekinteted. Lelked, tested nem bírta már a küzdelmet, te élni akartál, de már nem lehetett. El kellett engednünk örökre kezedet. Maradt a nagy bánat, mély fájdalom, s a csendes temetőben egy néma sírhalom! Pihenj békében! Örökre szerető feleséged Margit, lányod Manci, unokád Andrea és dédunokád Bence.

*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett LADANY JENŐ a Plastor volt dolgozója, életének 81. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken, szeptember 14-én 14 órakor a püspöki ravatalozóból. Emléke legyen áldott és pihenése csendes. Búcsúzik testvére Ladany Ferenc és a rokonság.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MOLNÁR és DUNA családoknak a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Baráti együttérzésünket fejezzük ki: az Erdős és Géczi család.

*

„Istenünk, mindenható Atyánk, add kegyelmedet, hogy testvérünk, aki Krisztusban halt meg, Krisztusban örvendezzék a boldog feltámadásnak.” LADÁNYI JENŐ, BECSKY GYÖRGY, GALIS GHEORGHE, COROS DORINA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*
Mély fájdalommal a szívemben és könnyekkel a szememben tudatom, hogy szeretett férjem, VARJU IOAN elhunyt. Temetése szombaton, 2018.09.15-én 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Pihenj békében! Felesége Elisabeta.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagypára, apósra, MÁTYÁS ÁRPÁD JÓZSEFRE (szentjobbi születésű). halálának első évfordulóján. Emléke ma is él bennünk. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! „Küzdöttél, de már nem lehet,/ A csend ölel át és a szeretet./ Csak az hal meg, akit elfelejtenek,/ Örökké él az, akit nagyon szeretnek.” Öt soha el nem felejtő, bánatos felesége és családja.

*

„Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod szívünkben marad.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeptember 15-én 2 éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra, tatára, IFJ. SANYÓ JÓZSEFRE (Biharszentjános). „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/ S nyugalmadat nem zavarja senki./Életed elszállt, mint egy virágillat,/De emléked ragyog, mint egy fényes csillag./Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, /Hiába keresünk, könnyes szemünk már többé nem talál. De tudjuk, hogy a csillagok közt a legfényesebb te vagy, utat mutatsz, mert szívünkben örökké itt maradsz.” Téged soha el nem felejtő feleséged Edit, fiad, lányod, menyed, vejed, unokád Jázmin.

*

Szeretettel emlékezünk ID. PEREI IMRÉRE halálának 3. évfordulóján. „Minden mulandó ezen a világon,/ Mint a harmat a letört virágon. “ Felesége, gyermekei és azok családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, DÉCSI LÁSZLÓRA (Maláj) halálának 9. évfordulóján. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Nyugodj békében! Felesége Piros, lánya Katika, veje Lackó, unokái Geri és Levi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesapára, nagyapára, ID. BÖSZÖRMÉNYI FERENCRE (Diószeg) halálának 34. évfordulóján. Nyugodjon békében! Lánya Piri, unokája Katika családjával.

*

„Az idő telik, a fájdalom nehezen múlik.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra a szomorú 1 évvel ezelőtti napra, amikor örökre elveszítettük szeretett apatársunkat, MIKÓ ISTVÁNT. Az ő mosolygós tekintetét soha el nem felejtjük. Csóka László és családja, Basa Zsolt és Anita.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 5 éve örökre itthagyott bennünket drága szerettünk, KOCSIS EMMA (Szentimre). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Egyetlen voltál e világon, s múlhatatlanul örök. Elmentél? Igen. Te messze jársz. Itt voltál, s nem tünhetsz el többé a szívünkből és a szemünkből.” Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk édesapámra, SÁHI BÉLÁRA, aki 20 éve, édesanyámra, SÁHI BÉLÁNÉRE (szül. BÓDIZS IRÉN. Berettyószéplak), aki 10 éve és nővéremre, SÁHI ANNAMÁRIÁRA, aki 6 hónapja hagyott itt bennünket. Emlékeznek reájuk: Gabi, Giorgiana, Diána a messzi távolból és a rokonság.

*

Hirtelen, de elmentél egy perc alatt,/ Számunkra döbbenet és a fájdalom maradt./ Kicsordul a könnyünk a sírodnál/ Mélységes a fájdalom, hogy távoztál./ A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,/ de szívünkben örökké velünk maradsz. Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára és férjre, FERENCZI FERENCRE, aki ma 9 éve, hogy itthagyott bennünket. Családja.

*

„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Telhetnek a napok, múlhatnak évek,/ szívből szeretünk, s nem feledünk téged!” Fájó szívvel emlékezünk szerető testvéremre, FERENCZI FERENCRE, aki ma 9 éve távozott mellőlünk. Nagyon hiányzol tesókám! Nővéred Kati.
*

Egy szomorú év telt el, mióta itthagyott minket a szeretett testvérünk, MÁTYÁS ÁRPÁD (volt szentjobbi lakos). „Egész életeden át dolgozva éltél,/ Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél./ Örök álom zárta le szemedet,/ Megpihenni tért két dolgos kezed.” Adjon az Isten örök nyugodalmat! Bánatos testvéreid Magdi, Eszti, sógoraid Béla, Laci, sógornőd Irénke és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra és nagyapára, BODÓ BÉLÁRA halálának 19. évfordulóján. Örök álom zárta le a szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Bánatos lányod és családja.

*
Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor egy éve örökre itthagyott bennünket a szeretett férj, apa, após, nagyapa, MIKÓ ISTVÁN. „Nyugodjál csendesen,/ legyen békés álmod,/Megpihenni tértél,/Fájdalmat elhagyva,/Melyet türelemmel viseltél magadba./De emlékeddel szívemben maradtál,/Számomra te soha meg nem haltál.” Emléked legyen áldott! Bánatos felesége, lánya, veje és unokája.

*
Szomorú szívvel emlékezem drága, jó édesapámra, NEGREAN JÓZSEFRE (volt éradonyi lakos) halálának 17. évfordulóján. „Nyugodj békében, te drága lélek, a temető csendje őrizze örök álmát!” Emlékezik rá lánya Erzsike és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 5 éve örökre itthagyott bennünket a szeretett férj, apa, após, nagytata, SZEBENI LAJOS. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Elbúcsúzom, de ott leszek,/ Ahol a szél zúg, a nap nevet./ Elbúcsúzom, de itt marad,/ Belőlem néhány pillanat.” Bánatos családja.

*

„A szeretet soha el nem fogy.” (1Kor 13,8) Megrendült lélekkel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a hű hitvestárs, önfeláldozó édesapa, nagyapa, testvér, BECSKY GYÖRGY (agrármérnök) életének 86. évében hirtelen elhunyt. Pénteken, szeptember 14-én 15 órakor kísérjük utolsó földi útjára a nagyváradi köztemető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.
*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesapára, nagyapára, dédapára, HURBÁN ISTVÁNRA (Monospetri) halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető lányai, Ibolya és Éva családjaikkal.

*

Megrendüléssel értesültünk testvérünk, TOTH ZSIGMOND (szül. Bors) halálhíréről. Türelemmel viselt betegség után, életének 66. évében visszaadta lelkét a Teremtőjének. Hamvait szeptember 14-én 3 órakor helyezzük örök nyugalomba a magyarországi Szadán. Emléked míg élünk, szívünkben őrizzük. Nyugodj békében! Szerető testvéreid: Etuka, Ibolya, Joli és családjaik, lánya Noémi és családja.

*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk szeretett tatánkra, ENYEDI IMRÉRE (Biharfélegyháza), aki szeptember 16-án töltötte volna be 88. életévét. „Nagy kérés volt tőled, hogy őt hagyd meg nekünk? Könyörögni, szenvedni kell azért, hogy boldogok legyünk? Nem sokat kértünk, csak, hogy gyógyuljon meg, s élje azt át velünk, mit ő már nem élhet meg. Álmodtunk egy öregkort, mely csodás és szép, álmodja meg azt, hogy mindig velünk él. Súgják meg a csillagok üzenetünk…soha nem feledünk és nagyon szeretünk.” Szerető családja, Erzsike, Csilla, Robi, Attila.