Gyászhírek, 2018. október 9.

Gyászhírek, 2018. október 9.
„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János 1, 25-26) Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki Veres-Kovács Valériának szeretett anyósa, Veres Zsuzsanna elvesztése miatt érzett gyászában és fájdalmában. Adjon az Úr Lelke által megvigasztalódást, a viszontlátás hitében és reményében! A Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség gyülekezete.


Őszinte részvétünk az elhunyt Lovász Julianna családjának a szeretett feleség, édesanya, nagymama halála miatt. Tanítványai, kollégái tanárként biztosan örökké emlékezni fognak rá. Nyugodjon békében! Bokor István és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, FÓRIS JÓZSEF (ny. tanár, Bályok) életének 89. évében hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Temetése október 11-én 14 órakor a bályoki ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Őszinte részvéttel búcsúzunk nagybátyánktól, FÓRIS JÓZSEF ny. bályoki iskolaigazgatótól, aki hűséggel szolgálta a magyar oktatás ügyét. Emlékét megőrizzük! Csilla és Julika családjaikkal.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZŰCS ÁRPÁD temetésén részt vettek. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a nehéz órákban mellettünk álltak, a szeretett férjet és édesapát, nagyapát, FARKAS GYÖRGY FERENCET utolsó útjára elkísérték. Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett nevelőapára, nagyapára, apósra, FINANT TIBORRA halálának első évfordulóján. „Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak álmok, évek,/ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” (Juhász Gyula) Kedves emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Szerető családja Barna, Róbert, Emike és anyatársa Emma.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, GERGELY MÁRIA (Magyarremete) életének 78. évében elhunyt. Temetése ma, október 9-én 15 órakor a magyarremetei temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak fiai Karcsi és családja, János és családja.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, testvér, sógor, rokon és jó barát, BIRIS IOAN életének 80. évében elhunyt. Temetése 2018. október 9-én 12,30 órakor a Frenţiu kápolnából. Felesége Éva és gyászoló családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk a drága édesanyára és nagymamára, FAZEKAS ANNÁRA (NUSI), aki ma egy éve távozott el közülünk. Lánya Melinda és unokája Melike.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki keresztanyunak és családjának a szeretett férj, édesapa és nagyapa, KRIZSÁN SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emlékét szeretettel megőrizzük. Nyugodjon békében. Bárány István és családja Szalacsról.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra és nagyapára, ID. ZALÁNYI ZSIGMONDRA halálának 30. évfordulóján. „Én vagyok a feltámadás, és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él, és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (János: 11, 25-26) Fia Sanyi, menye Pirike, unokája Éva.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, CSÁNYI ERZSÉBETRE (Biharpüspöki) halálának negyedik évfordulóján. „Hogy egy szerető édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs.” Hulló könnyekkel állunk sírod mellett, szavad, minden mosolyod a szívünkben marad. Míg élünk, nem feledünk téged. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

*

Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy szeretett öcsém, VARSOVCZKY ISTVÁN életének 68. évében Floridában hirtelen elhunyt. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott. Búcsúzik tőle bátyja Misu és felesége Julika.

*

Szívünkben mély fájdalommal, a régi kopjafák feliratával, „a boldog feltámadás reményében” veszünk búcsút szeretett és nagyra becsült nagybátyánktól, VARSOVCZKY ISTVÁNTÓL, akit hirtelen elragadott közülünk a halál. Tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy október 14-én a 17 órai istentisztelet keretén belül veszünk végső búcsút tőle a nagyváradi olaszi református templomban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Unokahúga Ildi, keresztlánya Enikő, férje Laci és kedvenc unokahúga Réka.

*

„Kérünk téged, Urunk, hogy meghalt híveknek örök nyugodalmat adj.” BIRIS IOAN, POP PAVEL, GERGELY MÁRIA, PAPP MÁRIA ÉVA, BUT ILLÉS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.