Gyászhírek, 2018. október 8.

Gyászhírek, 2018. október 8.
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, KRIZSÁN SÁNDORTÓL, aki 87 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Nyugodj békében. Húga Erzsike, András, Ádám.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak MIHÁLKA MAGDOLNA volt munkatársunk elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, Püspöki Hivatala és a munkatársak.

*

Őszinte részvétünk FARKAS IBOLYÁNAK és családjának szeretett édesanya, nagymama, anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Kudar Margaretta és családja.

*

Édesapám emlékére. Hogy egy édesapa milyen drága kincs, Csak az tudja, akinek már nincs. Drága jó szívét áldd meg Atyám, S köszönöm, hogy ő lehetett az én drága édesapám! Bognár István és András.

*

„Lassan csitul a fájdalom,/ Nehezen gyógyul a seb./ Hatalmas az én bánatom./ Ő ezt már nem érzi meg./ Itt hagyott minket csendesen,/ Elvitte tőlünk a halál./ Nem hív magához senkit sem,/ nem szól, hogy valami fáj./ Üvöltenék! – ha hallaná, hiába, nincs vissza út. Fájdalmamat mi oltaná? Sirok csak, nincs más kiút.” IFJ. BOGNÁR ISTVÁN LÁSZLÓRA (PISTIRE), aki már két éve nincs velünk, október 9-én este 6 órakor a Barátok templomában. Szerető felesége Tündi.

*

„Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon, Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él az arcod, s egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki soha el nem vehet.” Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre: BOGNÁR ISTVÁN LÁSZLÓRA (PISTIRE), aki már 2 éve nincs közöttünk. A bánatos Bognár, Szalai és Szilágyi család.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal, teli szívvel emlékezünk a drága kicsi gyermekünkre és unokára, OLÁH PETRA HENRIETTÁRA (élt 21 hónapot), aki már 12 éve, hogy nincs közöttünk. Örökké szerető családod.

*

„Imádkozunk, hogy minden meghalt hívőnek/ a mennyországban adj örök lakóhelyet.” CSARNO ANA, FARKAS GyöRGY-FERENC, LETEA MARIA, VÁSÁRHELYI ERZSÉBET, CEGENYI TUNDE-VIOLA, BANFI MARIOARA, CRISAN ALEXANDRU, CSAK IBOLYA, VERES ZSUZSANNA, INDRIES MARIA, MORAR CORIN, GYALAI JÓZSEF, HERCZEG IRIMIE-VASILE, SCHMIDT KATALIN, SZABO ECATERINA, GORONI SABINA. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Már nincs holnap, ennyi volt az élet,/ sirassatok csendben, én a szívetekben élek.” Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett ÉDESANYÁTÓL, anyóstól, nagymamától, dédnagymamától, VÁSÁRHELYI ERZSÉBETTŐL, aki 86 éves korában visszaadta lelket Teremtőjének. Temetése október 8-án, hétfőn 14 órakor a Rulikowszki temető Steinberger kápolnájából. A gyászoló család.

*

„Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (János11.25 b) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, nagymama, testvér, anyós és rokon, CZÉGÉNYI TÜNDE 81 éves korában türelemmel viselt, hosszantartó betegség után hirtelen elhunyt. Temetése kedden, október 9-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*
CRISAN SÁNDOR (a CET volt nyugdíjasa) életének 87. évében, házasságának 65. évében hosszantartó, súlyos betegségben elhunyt. Isten nyugtassa békében! Temetése 2018.10.8-án a városi kápolnából 12:30 órakor. Gyászoló felesége Rozália.

*

Búcsúzunk a szeretett apától, apóstól, nagytatától és déditől, CRISAN SÁNDORTÓL. Nyugodjon békében! Fia Sándor, menye Ildikó, unokája Beatrix és párja Zoltán, dédunokája Zente.

*

Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, nagymama, CSAK IBOLYA (szül. ORBAN) 67 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ma, október 8-án 13:30 órakor a Rulikowszki temető városi ravatalozójából. Pihenése legyen békés, csendes, emléke legyen áldott! A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, SCHMIDT KATALIN életének 85. évében visszaadta lelkét Teremtőjánek. Temetése ma, október 8-án 15 órakor a palotai kápolnából. Búcsúzik tőle gyászoló családja.

*

„Kölcsön adtad nekünk Uram és ő a mi boldogságunk volt. Visszavetted és mi visszaadtuk panasz nélkül de fájdalommal teli szívvel. Köszönjük neked Uram, hogy ő a mienk volt és az is marad, mert, aki szeretettel szívunkben él, az nem hal meg, csak távol van.” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték, hogy a szeretett férj, apa, após, GYALA JÓZSEF (volt pelbárthidai) rövid, türelemmel viselt betegség után 79 éves korában elhunyt. Temetése október 8-án, hétfőn 14 órakor a püspöki temetőben. Búcsúzik bánatos felesége Aranka, lánya Aranka, veje Jóska.

*

„Alszik. Üldözte őt a sors ezernyi bajjal/ és mégis élt, amíg mellette volt egy angyal./ Meghalt. Oly egyszerű a magyarázat:/ Mikor a nap lemegy, beáll az éjszaka.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagyapa és dédapa, GYALAI JÓZSEF életének 79. évében elhunyt. Drága emléke szívünkben él! Unokája József, unokamenye Andrea, dédunokája Napsugár.

Címkék: ,