Gyászhírek, 2018. október 5.

Gyászhírek, 2018. október 5.
Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, Mihálka Magdolna 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 5-én, pénteken 14 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család.

„Kölcsön adtad nekünk Uram! És ő a mi boldogságunk volt. Visszavetted és mi visszaadtuk panasz nélkül, de fájdalommal teli szívvel. Köszönjük neked, Uram, hogy ő a mienk volt és az is marad, mert aki szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol van.” Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték, hogy a szeretett férj és apa, SZŰCS ÁRPÁD (Öcsi, a Nutrientul vállalat volt dolgozója) 51 éves korában hirtelen elhunyt. Emléked szívünkben örökké megmarad. Temetése október 6-án, szombaton 13 órától lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolja őt bánatos felesége Anikó, lánya Anita és Norbi.
*
„Vannak pillanatok, melyek dermesztőek, fájdalmasak és üresek, pillanatok, mikor úgy tűnik, a megújulás tavasza csupán egy távoli álom.” Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett vejünktől, SZŰCS „ÖCSI” ÁRPÁDTÓL. Mosolygós arcát, kedvességét szívünkben megőrizzük egész életünkön át. Őszinte szeretettel vigaszt nyújtunk drága feleségének és lányának, osztozunk fájó gyászukban. Ilu és Olasz.
*
Mély megrendüléssel értesültünk a jó barát, szomszéd, UJVÁROSI TIBOR haláláról. Nyugodjék békében, a családnak vigasztalódást kívánunk. Nuţiu Gavril és családja.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, MORAR ZOLTÁN életének 84. évében hosszú és súlyos betegségben elhunyt. Temetése szombaton, október 6-án a Hasas kápolnából 12 órától lesz. Soha el nem felejtünk! Bánatos fia Laci, menye Miri és unokája Dia.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a SIMON és BAK családnak, a szeretett édesanya és nagymama, BAK ERZSÉBET elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Andrea, Balázs, Tímea és Olga.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, FENESI JULIANNÁRA (Magyarremete) halálának 2. évfordulóján. Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökké ott marad. Bánatos férje Imre, fia Sanyi, lánya Babi, menye, veje és a három unoka.
*
Fájó szeretet lelkével emlékezünk drága halottunkra, NYIRI DÁNIELRE (Hegyközszentmiklós) halálának 30. évfordulóján. A Boldog Feltámadás Reménységében szerettei.
*
„Az élet mulandó, az emlék örök.” Fájó szívvel emlékezünk drága nagymamánkra ID. BERECZKI MARGITRA (Kisszántó), aki már 1 éve, hogy eltávozott közülünk. Nyugodjon békében! Soha nem felejtünk el! Szerető lánya, fia, veje, menye, unokái, dédunokái.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, M. SZILÁGYI GÉZÁRA (Biharvajda), aki már 5 éve nincs közöttünk. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Gyászoló családja.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára, PAP ERZSÉBETRE (született Kémeren, élt 59 évet). „S tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, Aki a bajban megfogja a kezed. Elfelejteni téged nem lehet, De meg kell tanulni élni nélküled.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja: férje Tibor, fia Tibor, menye Szende, unokája Zita.
*
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki FERIKÉNEK és MARIKÁNAK szeretett édesanyjuk, LAKATOS VERONIKA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Mázár Mihály és családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, LAKATOS VERONIKA (a volt Arta Crisana dolgozója) 72 éves korában Budapesten hirtelen eltávozott szerettei köréből. A jó Isten őrködjön pihenése felett, nyugodjon békében! Temetése október 11-én, 14.30 órakor lesz a Budafoki temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolja fia Ferike, lánya Marika, veje Laci és kicsi unokája Áronka.
*
A kegyelet virágaival és fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, NAGY ANDRÁSNÉRA (szül. ZOLTAI ERZSÉBET, Érkörtvélyes) és ID. NAGY ANDRÁSRA haláluk 30., illetve 11. évfordulóján. Szívünkben örökké éltek. Gyermekeitek András és Erzsike családjaikkal.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, HARSÁNYI SÁNDORRA (Biharszentjános), aki ma 1 éve eltávozott az élők sorából. Ez a nap az emlékezés napja, érted imádkozunk csendesen zokogva. A halál nem jelent elmúlást és véget, szívünkben örökké élni fog emléked. Bánatos családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a ma 6 éve elhunyt férjre, édesapára, nagyapára, apósra, IAKOB GYÖRGYRE. „Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, míg élünk, őrizzük őket.” Bánatos felesége Juci, lánya Rita, unokája Amelie, veje Norbi.
*
Fájó szívvel búcsúzom szeretett bátyámtól, MORAR ZOLTÁNTÓL a Crisul cipőgyár tímár részlegének volt dolgozójától, aki 84 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Nyugodj békében! Húgod, Manci.
*
Együttérzéssel búcsúzunk keresztapánktól és nagybátyánktól, MORAR ZOLTÁNTÓL és őszinte részvétünket fejezzük ki családjának. Nyugodjon békében! Keresztlánya Edit és családja, unokahúga Anikó és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk testvéremtől, TÓTH JÓZSEFNÉTŐL (szül. DUNA ILONA, margittai lakos), aki örökre itthagyott bennünket. Őszinte részvétünk lányainak, ILONÁNAK és JUTKÁNAK. Nyugodjon békében! Testvére Duna Sándor és családja Nagyváradról.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a drága anyától, anyóstól és nagymamától, BAK ERZSÉBETTŐL (szül. NAGY), aki életének 76. évében hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, október 6-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló gyermekei, Bak Levente és családja, valamint Simon Zoltán és családja.
*
Ezekben a nehéz percekben őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak SZŰCS ÁRPÁD mérnök hirtelen elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Isten nyugtassa békében! A Nutrientul Rt. vezetősége és a munkatársak.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki MIHÁLKA MELINDÁNAK és MIHÁLKA NÁNDORNAK szeretett édesanyjuk elvesztése miatt. A Szent László Napok szervezői.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, MIHÁLKA MELINDÁNAK és MIHÁLKA NÁNDORNAK, édesanyjuk elvesztése miatti mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete.
*
Együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak UJVÁROSI TIBOR volt tanárunknak elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Duma István.
*
Őszinte együttérzéssel osztozunk a család fájdalmában a szeretett édesanya és nagymama, MIHÁLKA MAGDOLNA elhunyta miatt. Emlékét megőrizi Miskolczy Lajos és Márta.
*
Ez úton fejezzük ki együttérzésünket a gyászoló családnak UJVÁROSI TIBOR dipl. villamosmérnök, tanár elhunyta miatt. Nyugodjon békében. Miskolczy Lajos és Marta. A Nagyváradi „Fémipari Műszaki Középiskola még élő osztálytársai, iskolatársai nevében is őszinte részvétünk gyászoló családjának.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára és anyósra, TUCSEK GITTÁRA (nyug. gyógyszerész) halálának 14. évfordulóján. „Soha nem hal meg, akit igazán szeretünk, mert szívünkben él, amíg élünk, rá emlékezünk.” Isten áldja meg drága emlékedet! A gyászoló család.
*
Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, SZILÁGYI IRÉNRE halálának első évfordulójára. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Lánya Ili, fia Jóska, unokája Norbi és családja a messze távolból.
*
Hálás szívvel és örök szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára és nagymamára, TORJOC ROZÁLIÁRA (Szentjános) halálának 1. évfordulóján. „Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mennyben legyenek csendesek, a Jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Soha nem feledünk: lánya Kati, unokái Janika, Kati és férje István.
*
„Imádkozunk, hogy mindörökre befogadd őket, a béke és a világosság országába.” BAK ERZSÉBET, MORAR ZOLTÁN, MEZEI ROZÁLIA, ILE VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendben, én a szívetekben élek.” Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagynénitől, BAK ERZSÉBETTŐL, és részvétünket nyilvánítjuk szeretett fiainak, akik odaadóan ápolták szenvedő pillanataiban. Nyugodjon békében. Lepizsán Ilona és családja.