Gyászhírek, 2018. október 4.

Gyászhírek, 2018. október 4.
Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, Mihálka Magdolna 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése október 5-én, pénteken 14 órától lesz, a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család.


Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki MIHÁLKA MELINDA kollégánknak és családjának a drága édesanya, MIHÁLKA MAGDOLNA elhunyta okozta fájdalomban. Vigasztalódást kívánunk a gyászolóknak, örök békességet a távozónak! Tőkés László EP-képviselő irodájának munkatársai.

*

Együttérzésünket fejezzük ki MIHÁLKA NÁNDORNAK és családjának a szeretett édesanya, anyós és nagymama, MIHÁLKA MAGDOLNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nándor barátai.

*
Szép emlékezéssel a szívünkben búcsúzunk szeretett barátnőnktől MIHÁLKA MAGDOLNÁTÓL. Nyugodjon békében. Őszinte részvéttel osztozunk a család fájdalmában. Benedek Klára, dr. Benedek Sarolta.

*
Szívünkben mély fájdalommal a régi kopjafák feliratával „a boldog feltámadás reményében” veszünk búcsút szeretett és nagyra becsült barátunktól, Mihálka MAGDÁTÓL. Kupán Árpád és Zsóka.

*
A bihari turizmus élharcosa, a meleg szívű, segítőkész tudós ember UJVÁROSI TIBOR mérnök emlékét szívünkben őrizzük. Kupán Árpád és Zsóka.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, most átölel a csend és szeretet…” Mély fájdalommal búcsúzunk drága tagtársunktól, UJVÁROSI TIBORTÓL, aki 95 éves korában utolsó túrájára indult. Őszinte részvétünk testvérének, UJVÁROSI GABRIELLÁNAK és a gyászoló családnak. Emléked örökké őrizzük! EKE-társaid.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, FARKAS LÁSZLÓRA, aki ma 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. Nyugodj békében! Emlékezik rá bánatos felesége Ica, lánya Cunci és családja, lánya Éva és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, MOCZÁN MÁRIÁRA (szül. BIATOVSZKY), aki három éve, és a drága édesapára, nagytatára, MOCZÁN JÓZSEFRE, aki 20 éve adta vissza lelkét Teremtőjének. Emlékük legyen áldott, pihenésük békés és az örök világosság fényeskedjék Nekik! A szerető család.

*

„Könyörögve kérünk, hogy testvéreinket, akik hívő és imádságos lélekkel itt jelen vannak, gyűjtse egybe dicsőséges országába, kérjük Urunkat.” BĂRNĂU DUMITRU, LEUCUŢA PETRU RADU, PĂTCAŞ DOREL, NOVAC RUSALIM MIRCEA, VARGA ROZALIA, GROŞAN PAVEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.