Gyászhírek, 2018. október 30.

Gyászhírek, 2018. október 30.
Fájó szívvel búcsúzom öcsémtől, IFJ. CSERVID JÁNOSTÓL (Gálospetri). Nyugodjon békében!Szerető nővére özv. Anton Magdolna és családja.


Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára és nagyapára, KINCZEL ISTVÁNRA, aki 6 hete örökre itthagyott bennünket. Nyugodjon békében! Emlékezik rá a bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett TOMES ERZSÉBETTŐL. Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Kremsz Irma, Csaba, Tibor és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy GÁSPÁR TIBOR megfáradt lelke hosszas megpróbáltatások után feladta a küzdelmet és örökre megpihent. Elmentél, mert földi léted véget ért, de velünk marad halk szavad, kedves mosolyod emléke. Nyugodj békében! Október 30-án d.u. 15 órakor veszünk tőle végső búcsút a biharpüspöki kápolnából. Szerető anyósa Irénke és nagynénje Irénke.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága unokatestvéremtől, TOMES ERZSÉBETTŐL. Nyugodj békében, drága lélek! Szeretteinek vigasztalódást kívánunk. Aszalós Gabriella és családja.

*

Mély fájdalommal veszek végső búcsút szeretett unokanővéremtől, TOMES ERZSÉBETTŐL. Emlékét örökre megőrizzük. A jó Isten adjon neked békés nyugodalmat! Tuzson Mária és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától és dédmamától, KÉRI JULIANNÁTÓL (VÉGH). Temetése október 31-én, szerdán 14 órától lesz a nagykágyai temetőben. Nyugodjon békében! Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, CONSTANTINESCU EDITNEK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Az Isoplus Románia munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, LUPO MARGIT hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése október 30-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle szerető családja.

*

Mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ÖZV. TOMES ERZSÉBET 85 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára október 30-án 15 órától kísérjük a Steinberger kápolnából. Áldott emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Szerető családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédmamától, KÖVÁGÓ ILONÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Melinda és családja, Zoltán, Lajos.

*

Őszinte részvétem GÁSPÁR GYÖNGYINEK és családjának szerettük elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében. Tóth Gyöngyi.

*

Örök fájdalommal emlékezünk FINTA JÓZSEFRE halálának 3. évfordulóján. Őt soha nem feledő családja, felesége Ica, fia Öcsi, lánya Ica, menye Juli, unokája Ricsi és Edina.

*

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam.” Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy KŐVÁGÓ ILONA (szül. KEREKES) életének 88. évében elhunyt. Temetése október 30-án 14 órakor a városi ravatalozóból. Fia Lajos, menye Marika.

*

„Mikor a lelkemet már roskadozva vittem, csöndben és váratlanul átölelt az Isten.” KŐVÁGÓ ILONA, CONSTANTINESCU OVIDIU, SFARLE VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.