Gyászhírek, 2018. október 3.

Gyászhírek, 2018. október 3.
Szeretettel a szívemben emlékezem drága jó férjemre ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma nyolc éve örökre itt hagyott engem. „Mint ősszel a falevél, Ahogy lehull a fáról, Úgy mentél te el, E földi világból. Bár, az idő múlik, a fájdalom marad, S nem enyhül soha, Bár mily, szépen süt rám, A nap fénylő sugara, Drága emlékedet, A szívemben őrzöm. S hogy te voltál nekem A sorsnak köszönöm. Szerető felesége Nelly.


Fájó szívvel emlékezünk a drága jó apára, apósra, és nagyapára ID. KUNSZABÓ ISTVÁNRA, aki ma nyolc éve itt hagyott bennünket. Emléke örökre szívünkben marad. Szerető fia Pisti, menye Zseni és unokája Stefi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PALOTAI LÁSZLÓ (Palota), testvér és nagybácsi 56 éves korában hosszú szenvedés után, elhunyt. Temetése 2018 október 3-án, szerdán, 14 órakor a Palotai temetőbe lesz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédmama BÁDON ANA (szül. SZABÓ) életének 92-ik évében eltávozott szerettei köréből. Temetése csütörtökön, október 4-én a kárásztelki katolikus kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

„Az élők és a hallottak üdvőszégéért hívjuk bizalommal segítségül a mindenható Atyaistent.” BÁDON ANNA, GORON ROZALIA, PALOTAI LÁDISLAU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) Kft Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, apa, nagyapa, rokon, UJVÁROSI TIBOR rövid, de súlyos szenvedést követően 95 éves korában elhunyt. Temetése október 5-én pénteken 11 órai kezdettel a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki drága barátunknak, MIHÁLKA MELINDÁNAK és családjának szeretett édesanyja, MIHÁLKA MAGDOLNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Landauer és Kremsz család.

*

Őszinte együttérzéssel osztozunk a család fájdalmában a szeretett édesanya és nagymama MIHÁLKA MAGDOLNA elhunyta miatt. Emlékét megőrzi a Voiticsek család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a MIHALKA családnak a szeretett édesanya, anyós és nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Csoma és Kreznerich család.