Gyászhírek, 2018. október 29.

Gyászhírek, 2018. október 29.
Ötven éve hunyt el dr. Papp Tibor, aki az 1940-es években a nagyváradi Városháza anyakönyvvezetője, rövid ideig polgármestere, majd évtizedekig a Néptanács szociális ügyosztályának köztiszteletben álló főnöke, illetve jogtanácsosa volt. Élete utolsó éveiben a titkári adminisztratív hivatal vezetőjévé nevezték ki. Emlékét szeretettel őrzi a családja.


„Ha emlegettek, köztetek leszek,/ ha imádkoztok, veletek vagyok,/ ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó gyermekre, testvérre, nagybácsira, sógorra, unokatestvérre, apára és férjre, IFJ. MOLDVAI GYÖRGYRE, aki már 6 hete, hogy elment. Míg élünk szívünkben őrizzük áldott emlékedet! Isten adjon örök nyugodalmat! A bánatos család.

*

„Amíg őrzöl valakit a szívedben,/ Nem veszíted el.” Halálának évfordulóján emlékezünk MÉSZÁROS MIKLÓSRA kegyelettel és szeretettel. Bátyja Jóska és családja, unokatestvére Edith Amerikából és sógornője Ibolya.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor egy éve távozott közülünk a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, SZŰCS ZSUZSÁNNA (szül. BÍRÓ ZSUZSÁNNA, Micske). Itthagyott bennünket egy nemes szív, mely értünk dobogott,/ Pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott./ Számunkra te nem leszel halott,/ Örökké élsz, mint a csillagok./ Amíg éltél, szerettünk, nem feledünk. Bánatos férje István, gyermekei Marika és István, veje Csabi és unokája Gergő.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága édesanyánkra, SZABÓ ROZÁLIÁRA (Margitta) halálának első évfordulóján. „Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt, nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizni mindörökké.” Szerető lányai és családjaik.

*

Könnyes szemmel és fájó szívvel emlékezem életem legfájdalmasabb napjára, amikor elveszítettem életem értelmét, imádott, felejthetetlen és pótolhatatlan drága, jó férjemet, TURUCZ LÁSZLÓT (szül. Érmihályfalva, volt nagyváradi lakos). Egy őszi regelen életem romba dőlt, elveszítettem azt, ki igazán szeretett. Itthagytál engem, árván elmentél hirtelen, búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd, mert lassan, csendesen elfogyott az erőd. Azt a boldogságot amit tőled kaptam, úgy hoztad el nékem ahogy megálmodtam. Nem tudlak elfeledni bármerre is járok, hisz mindég fogtad két kezemet, akkor is, ha elengedték mások. A szó kevés leírni hiányod mit ma 2 éve magad után hagytál. A fájdalom szorítóan tépi szívemet, de emléked törölhetetlen. Jóságodat, szereteted soha nem fogom elfelejteni. Míg élek, siratlak, drága, jó férjem, nyugodjál békében. Búcsúzik tőled összetört szívű beteg feleséged Piroska, akiért az életedet áldoztad volna.

*
„Amikor az ember félni kezd a haláltól,/ akkor tanulja meg szeretni az életet.” BERECZKI KÁLMÁN, SANDRO NISTOR, COSTAS FLOARE, SZILÁGYI IOAN, PETRICAS MARIA, TANC IOAN, VASILE BERTA, LUPO MARGIT, TOMES ERZSÉBET, BITIS CORNEL, BOGDAN VASILE, MARTON IOSIF, GÁSPÁR TIBOR. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó anya, nagymama és dédnagymama, VASILE BERTA (szül. BOLDIZSÁR) életének 90. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, október 29-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Jóságát és gondviselését soha nem feledjük. Köszönök neked édesanyám mindent. Búcsúzik fia Gigel.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, SZILÁGYI IOAN (JANI) életének 68. évében hosszantartó betegség után csendesen megpihent. Temetése hétfőn, október 29-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nyugodjon békében! Búcsúzik gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább férj, GÁSPÁR TIBOR súlyos és fájdalmas betegség után 66 évesen itthagyta szeretteit. Emlékét szívünkben megőrizzük. Temetése kedden, október 30-án du. 15 órakor a biharpüspöki temető ravatalozójából. Búcsúzik gyászoló felesége Gyöngyi.

*
Két éve (2016. október 28.) már, hogy SZÁNTÓ SÁNDOR követte nagyváradi újságíró barátait az égi szerkesztőségbe. Hiányzol Fater… Fiad, Zoltán.

*

Két év telt el, amióta volt férjem, SZÁNTÓ SÁNDOR szíve megpihent. „A halállal a létnek nem szakad vége, emlékezz rá, s veled marad örökre.” Marika.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a legdrágább apától és apóstól, GÁSPÁR TIBORTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik imádott lánya Tünde es veje Misi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, GÁSPÁR TIBORTÓL. Legyen áldott pihenésed, örökké őrizzük emléked. Búcsúzik bátyja Attila és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak, GÁSPÁR TIBOR elhalálozása miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Barátja Öcsi.