Gyászhírek, 2018. október 26.

Gyászhírek, 2018. október 26.
Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak álmok, évek,/ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk KACSÓ SÁNDOR MÁTYÁSRA halálának évfordulóján, aki ma négy éve, 37 évesen távozott szomorú családja köréből. Gyászolja vigasztalhatatlan édesanyja, testvérei családjukkal és akik szerették…

Már 2 éve, hogy csak lélekben van velünk IFJ. CZÉGÉ LAJOS (Bigyusz, élt 37 évet, Szalonta). „Nem vársz már bennünket ragyogó szemeddel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,/ Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél./ Te a jóságodat két marékkal szórtad,/ Önzetlenül adtál jónak és rossznak./ Mindig egy célod volt, a családért élni,/ Azt a halál tudta csak széttépni./ Olyan üres nélküled az élet,/ Ha látni akarunk, felnézünk az égre./ Csillagok közt utazol tovább,/ Ott vársz ránk, míg az időnk lejárt.” Örökké bánatos szüleid, nővéred, sógorod és unokaöcséd Márki.

*

Mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy szerettünk, GYÖRFFY JÓZSEF hosszan tartó, súlyos betegség után 69 évesen Szentendrén visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára október 27-én, szombaton délután 14 óra 30 perckor kísérjük az érszöllősi (Viişoara) ravatalozóból. Áldott emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Gyászoló édesanyja, felesége, leányai, vejei és unokái.

*

„A szeretet soha el nem fogy.” Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, ID. HEGYESI IMRÉRE, aki 5 éve, hosszú, súlyos betegség után tért vissza Teremtőjéhez. Sok szeretettel gondol rá: felesége, gyermekei, menyei, vejei, unokái, testvérei családjaikkal és rokonai. Ugyancsak emlékezünk TÓTH JÁNOSRA, aki már 16 éve tért örök nyugalomra. Szeretettel őrizzük emlékét. „Nyugodjatok békében!” Testvérei családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, PIKÓ PIROSKÁRA. Ott pihensz, ahol semmi se fáj. Nyugalmadat nem zavarja semmi. Nyugszol a nehéz föld alatt, de nem vagy feledve, szívünkben örökké élni fogsz. Szerető édesanyád, testvéred Vilma és családja Magyarországról.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre és édesanyára, PIKÓ PIROSKÁRA, halálának 2. évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ De egy könnycsepp a szemünkben érted ég./ Telhetnek a napok, múlhatnak évek,/ Szívből szeretünk, s nem feledünk téged.” Férjed György, gyermekeid Réka, Zsolti és Gyuri, drága unokád és a többi családtagok.

*

Angyalok őrízzék örök álmodat, lelkedért gyújtom a fénylő gyertyákat. Szeretettel emlékezek † Ft. FARKAS IMRE atyára halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Ápolója.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, nagyapára, BARTA JÓZSEFRE halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott! Lánya Joli, veje Attila, unokája Ádám.

*

Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk GYÖRFFY JÓZSEFTŐl, az apatárstól és jó baráttól. „Küzdöttél, de már nem lehet,/ csend ölel át és szeretet./ Csak az hal meg, akit felednek,/ Örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső) A Pintér család.

*

„A szeretet erő,/ Ha kihül visszasugárzik a napba,/ És szeretteink lelke érkezik/ Sugárhajón/ Mindennap reggeliző asztalunkra.” (Reményik Sándor) Búcsúzom a szeretett apatárstól, GYÖRFFY JÓZSEFTŐL. Koroknai Márta.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó édesapára és nagyapára, NAGY BÉLÁRA, aki most 2 éve örökre itthagyott bennünket. „Csendes legyen álmod,/ Találj odafent örök boldogságot!/ Kísérje utadat Isten és az ég,/ A felhőkön túl találkozunk még!” Gyászoló fia Öcsi és családja.

*
Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezem a drága, jó férjemre, ID. NAGY BÉLÁRA halálának 2. évfordulóján. Virágot viszek egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatom vissza. Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg velem voltál, nagyon szerettelek, hiányzol nagyon, és soha nem feledlek. Nyugodj békében! Örökké szerető feleséged Erzsike.

*
Fájdalommal és megtört szívvel búcsúzunk a szeretett GYÖRFFY JÓZSEFTŐL. Mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Szabó Imre és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól, nagyapától, DARABONT LÁSZLÓTÓL. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle lánya Icu, veje Imi, unokája Imre.

*
Szomorú 3 év telt el, amióta elköltözött örökre az élők sorából BÁLINT ERZSÉBET (PÉTER, Püspöki) Emlékét örökké megőrzik fiai, menyei, unokái.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki keresztlányomnak, CSEH ANGÉLÁNAK drága férje, CSEH ATTILA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Keresztanyád Messer Klára.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CSEH ANGÉLÁNAK és családjának a szeretett férj, édesapa, CSEH ATTILA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emlékét örökké megőrizzük. Messer Tibor és családja.

*

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik 5 év múltán is ápolják édesanyánk, SERDÜLT ILDIKÓ emlékét. Gyermekei Princzinger Ildikó és Ákos családjaikkal.

*

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, MOLNÁR FERENC (írógépműszerész) elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében! Sipos Géza és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KIS JOLÁN kolléganőnknek édesanyja elvesztése miatti fájdalmában. A Nagyváradi N. Bălcescu Iskola tantestülete.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett unokahúgomtól, NEMLAHA MÁRIÁTÓL, akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. Nem feledlek soha, a lelkedre vigyázzanak odafent az angyalok. Nyugodj békében! Temetése október 27-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Nagynénéd Costin Katalin és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 1 éve elhunyt drága férjre, apára, apósra és nagyapára, BÉZI GYULA VILHEMRE. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja kezed, s hogy milyen fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha már nincs veled. A búcsúszó mit nem mondtál ki, elmaradt. „Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban.” „Égi Atyánk, halld meg imánk: Fájdalmunkban adj erőt! Kit elvettél, égbe vittél, fenn a mennyben áldd meg őt! Áldott legyen emléked. Nyugodj békében. Bánatos feleséged Eszter, lánya Csilla, vejed Dan és unokád Dávidka.

*

A szív sajog, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Hulló könnyekkel állunk sírod mellett, jóságos, szerető szíved örökre megpihent. Szavad, minden mosolyod a szívünkben marad. Az elmúlás örök fájdalmával emlékezünk drága halottunkra, PALÁSTI IMRE SÁNDORRA (Hegyközszáldobágy) halálának 3. évfordulóján. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, ki a bajban fogja a kezed. Elfelejteni téged nem lehet, de meg kell tanulni élni nélküled. Bárhogy múlnak az évek, a lélek nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Örökké gyászoljuk, feleséged Ildikó, fia Szilárd és menyasszonya Kati.

*

Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Csendes a temető, nem jön felelet, arcunkat mossák a keserű könnyek. Hideg sírköveden a kezünk pihentetjük, itt vagyunk, és rád emlékezünk. Fájó szívvel emlékezünk a drága keresztapára, PALÁSTI IMRE SÁNDORRA, halálának 3. évfordulóján. Keresztlánya Melinda és férje István.

*

„Nem múlnak el ők, kik szívünkben élnek. Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” (Juhász Gy.) Soha el nem múló szeretettel emlékezem az érolaszi temetőben nyugvó családtagjaimra, édesapámra, NAGY MIKLÓSRA (1907–1990), az édesanyámra, SZIKI REBEKÁRA, (1912–1993), a kedves férjemre, DANILICS GYULÁRA, (1934–2006), és a drága, kislányomra, DANILICS ERIKA-ANTÓNIÁRA (1966–2016). Mindenható jó Istenem, őrködj álmaik felett. A szomorú szívű, utolsó családtagjuk, Ilona.
*

Fájó szívvel és szeretettel emlékezem SIFT HAJNALKÁRA, 6 hónapja elhunyt feleségemre. Legyen pihenésed csendes. Szerető férjed Lajos.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára, PRECUP GYUSZIRA (élt 65 évet), akit egy éve kísértünk utolsó földi útjára. Nyugodjon békében. Lánya Mónika, veje Nelu, unokái Vanessza és Denis.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága nővérre és nagynénire, ANDRAS ILONA volt szakácsmesterre, aki ma 2 éve távozott közülünk. Emlékét örökre megőrizzük. A bánatos család.

*

Szomorú 1 év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük kedves férjemet, ID. MAHOVICS KÁROLYT. Béke és nyugalom őrizze álmát. Szívemben szeretete örökké megmaradt. Hiányzol nagyon, nehéz a magány, nem feledünk el soha. Erzsike és lelki gyerekei Oliver, Stela, Alexandra, Adriana.

*

Eltelt 25 év azóta, hogy egyetlen gyermekemet, IFJ. MAHOVICS KÁROLYT utolsó útjára kísértük. Nyugodj békében, áldott legyen álmod, soha el nem feledlek. Béke poraira. Édesanyád Mahovics Erzsébet.

*

„Fogtuk a kezed, úgy zokogtunk érted, hittük, hogy erőnk visszatart majd téged.” RAUSCHEL ISTVÁN, CSEH ATTILA, VENTEL ALEXANDRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavdodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.