Gyászhírek, 2018. október 23.

Gyászhírek, 2018. október 23.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy öcsém, BALÁZS SÁNDOR türelemmel viselt betegség után 59 évesen meghalt. Nyugodjék békében. Gyászoló nővére Tubi és családja.


Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy szeretett édesanyám, BALOGH JOLÁN (Tamási) életének 80. évében csendesen elhunyt. Temetése október 24-én, szerdán 13 órakor a tamási kápolnából lesz. Búcsúzik tőle lánya, veje, unokái és családjaik.

*

Fájó szívvel, örök szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára és rokonra, BENDE SÁNDORRA, aki most 4 éve búcsú nélkül távozott örökre közülünk. Míg élünk, szívünkben őrizzük áldott emlékét. Csöndes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége Magdi, fia Sanyi családjával és az unokák.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, KOCSIS SÁNDORRA (Hodos) halálának 40. évfordulóján. Drága emlékét szívünkben őrizzük mindhalálig. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Egyetlen fia, és szerető családja.

*

Fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, nagytatára, ID. FERENCZI IMRÉRE (Biharpüspöki), aki 30 éve hagyott itt bennünket. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Csendes, kicsi kápolnában ereszkedjél térdre és akit legjobban szerettél, imádkozzál érte. Nyugodjon békében! Gyászolják szerető fiai: Imre és Gábor.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára, GERGÁCZ IRÉNRE (szül. KOKOVECZ), aki 13 éve, hogy itthagyott bennünket. Pihenése legyen áldott! Lánya Irénke, veje Öcsi, unokája Levente.

*

Fájdalomtól megtört szívvel veszünk búcsút a drága édesapától, apóstól, nagyapától, SZABÓ EDMUNDTÓL, akinek szíve életének 84. évében hirtelen megszűnt dobogni, lelke pedig visszatért a Teremtőhöz. Utolsó útjára 2018. október 24-én, szerdán 13 órától kísérjük a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben őrizzük, nyugodjék békében! Gyászoló leányai Vivi és Csilla, veje Gigi, unokái Andrea, Gergő, Edy és Andreas.

*

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, SZAKÁCS ESZTERRE (LŐRINCZ) halálának 10. évfordulóján. „Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobban már értünk jóságos szíved. Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz, és örökre ott maradsz.” Szomorú szívű családod.

*

Ma hat hete annak a szomorú napnak, hogy utolsó útjára kísértük VASS IBOLYÁT, (élt 51 évet, szül. CZINA, Margitta). „Hirtelen elmentél, még el sem köszöntél,/ De lelkemben örök bánatot tettél./ Még élni akartál, oly sok volt a terved,/ De a jó Isten szólított, neked menned kellett./ Elmentél hirtelen, egyetlen perc alatt,/ Számomra szomorúság és fájdalom maradt./ Hulló könnyekkel állok sírod mellett,/ Mert a koporsód bezárta drága kincsemet.” Rád emlékezünk, amíg csak élünk. Pihenésed legyen csendes és nyugodj békében, drága gyermekem! Örökké bánatos édesanyád Eta és testvéreid családjaikkal.