Gyászhírek, 2018. október 22.

Gyászhírek, 2018. október 22.
Édesanyánk, TOLNAI IRÉN hosszan tartó betegség után, 64 éves korában elhunyt. Temetése ma, hétfőn 12 órakor lesz a városi kápolnából. Béke poraira! Fia és lánya.


Fájó szívvel búcsúzunk nagymamámtól, SZABÓ IBOLYÁTÓL. Unokája Szabolcs, unokamenye Anita, dédunokája Roxika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyóstól, édesanyától, SZABÓ IBOLYÁTÓL. Pihenése legyen áldott! Károly és Erzsébet.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SZABÓ IBOLYÁTÓL. 2018. október 22-én 15 órakor a váradi temetőben, a városi kápolnából kísérjük utolsó útjára. Nyugodjon békében!

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, amikor 10 éve távozott közülünk a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, MICHELER ERZSÉBET (szül. SZABÓ ERZSÉBET). Szerettem volna még élni köztetek, / De a szívem másképp rendelkezett. / Örökre elnémult a szív, mely értünk dobogott, / Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, / Búcsúzni már nem tudtam tőletek, / Emlékül hagyom nektek a múltat és a szeretetet.” Bánatos férje, gyermekei, menyei, veje és unokái.

*

Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sem feled. Csendesen figyelsz ránk már odaföntről, legyen helyettünk Isten veled. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, SZABÓ IBOLYA 77 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2018. október 22-én 15 órától lesz a Rulikowski temetőben, a városi kápolnából. Köszönjük azoknak, akik utolsó útjára kísérik. Lánya Tünde, veje Tamás és unokája Krisztián.

*

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de oly jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk. Fájó szívvel emlékezünk PUSZTAI JÓZSEFRE halálának második évfordulóján. Bánatos felesége, két leánya, vejei és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, FAZEKAS PÉTERRE (csíkmadarasi születésű). Hat hónapja annak a szomorú napnak, amikor türelemmel viselt szenvedés után csendesen megpihent. Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. De az élet csendben megy tovább, emlékedet megőrizzük egy életen át. A gyászoló család.

*

Elmentél tőlünk egy szomorú őszi napon, azóta Tiéd a csend a nyugalom, hiányod elviselni nagyon nehéz, míg élünk, megtart szívünkben az emlékezés. Fájó szívvel emlékezünk KEREKES SÁNDORNÉRA (szül. IVÁN ANNA), halálának 8. évfordulóján. Szerető férje, lányai, veje, unokája és családja.

*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk halálának 10. évfordulóján SZABÓ LÁSZLÓRA (bihardiószegi születésű, volt szalontai lakos). Telnek a hetek, múlnak az évek, csak az hal meg, akit elfeledünk, Örökké él, akit nagyon szeretünk. Bánatos felesége Erzsébet, 3 lánya, 3 veje és azok családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett barátnőnktől, TOLNAY TERÉZIÁTÓL. Őszinte részvétünk az egész családnak. Pápai Marika, a Gyurtsik család, Fülöp Vali, Balla Ica, Bordás Pista.

*

Őszinte részvétünk MANCINAK és családjának a szeretett testvér, SZABÓ ZSUZSA (Gyanta) elhunyta miatti fájdalmukban. A Szilágyi család Biharpüspökiből.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától és anyóstól, ERDEI ANNÁTÓL (Kati néni, Hegyközújlak). „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz nekünk szerető szíveddel,/ De egy könnycsepp a szemünkben érted él,/ Egy gyertya az asztalon érted ég./ S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet!/ Telhetnek a napok, múlhatnak az évek,/ Szívből szeretünk és nem feledünk téged!” Lánya Éva és veje Vasi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától és dédnagymamától, ERDEI ANNÁTÓL (Hegyközújlak). „Nem foghatjuk már dolgos két kezed,/ Nem simogathatjuk őszülő fejed./ Nem tekint ránk aggódó szemed,/ Marad a csend, mindent köszönünk neked!” Lánya Vali, unokái Valici, Hajni és férje Lici, dédunokái Lacika és Dávid.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától és dédnagymamától, ERDEI ANNÁTÓL (Hegyközújlak). Számunkra Te sohasem leszel halott,/ Örökké élni fogsz mint a csillagok,/ Drága jó szívét, két dolgos kezét/ Áldd meg jó Atyám!/ S mi köszönjük, hogy ő lehetett/ A mi szeretett nagymamánk!” Unokái: Vasi és Anita, Miri és Józsi, Andi és Gabi, dédunokái Márk, Sarah és Denis.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 1 éve RÖFF ERZSÉBET itthagyott bennünket. „Megállt egy nemes szív, Mely értünk dobogott, S pihen az áldott kéz, Mely értünk dolgozott. Számunkra te nem leszel halott, örökké élsz, mint a csillagok.” Amíg éltél, szerettünk, amíg élünk, nem feledünk. Fiad Jenő és családja, lányod Angéla és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre és édesanyára, GERGÁCZ IRÉNRE halálának 13. évfordulóján. Egy késő őszi napon életed véget ért, bánatot hagytál ránk, örökre elmentél. Emléked itt maradt örökre velünk, amíg élünk, te is élsz velünk. Örökké bánatos férjre János, fiai Emil és Zoltán.

*

Nagyon akartam élni még, érezni szívetek melegét. Nem adta a sors nekem, elvámolta az életem. Búcsú nélkül kellett elmennem, őrizetek szívetekben. PELÁK RÓBERT már 2 éve eltávoztál közülünk. Megköszönjük, hogy voltál nekünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos szülei, két húga és családja.

*

„Minden évben eljön a nap, mely számunkra fájó emlék marad. Minden elmúlik, elenyész, csak egy él, az örök emlékezés.” Szeretettel emlékezünk, szüleinkre és nagyszüleinkre, TÉCSI MÁRIÁRA és TÉCSI FERENCRE haláluknak negyedik évfordulóján. Pihenésük legyen csendes! Kati, Feri, Florina, Kriszti, Andráda, András és Codruta.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FORIZS ATTILÁNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt. A Szent László Napok szervezői.

*

„Szeretteim, én mindig köztetek maradok, bár lelkemet Istenhez vitték az angyalok.” NACSADI MÁRIA, TOLNAI TERÉZIA, VARGA ESZTER, HAIS DORINA, FLAUNDRA STEFANIA, TANC FLOARE-DORINA, SABAU ALEXANDRU, PATAKI TERÉZIA, BALÁZS SÁNDOR, SZABO ELENA, JUHASZ MARIA-MARTA, CRISTE MITICA, UJPALOTAI MARGARETA, CULDA ALEXANDRU, CRALIC IOAN, SZABO EDMUND, GAVRE IOSIF. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, TOLNAI TERÉZIA elhunyt! Temetése okt. 22-én 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Gyászoló lánya, fia, menye, unokái és unokamenye.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett testvérünktől, TOLNAI TERÉZIÁTÓL. Gizi és Margit.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, testvér, JUHÁSZ MÁRIA-MÁRTA hosszú szenvedés után örökre megpihent. Temetése okt. 23-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló családja.

*

„Az ő szíve pihen, a mienk vérzik. A fájdalmat csak az élők érzik.” Fájdalommal búcsúzunk PATAKI TERÉZTŐL. Temetése 2018.10.23-án, kedden 12 órakor a Steinberger kápolnából a Rulikowski temetőben. Kedves fia Witman Géza és családja.

*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/ számunkra te sosem leszel halott./ Örökké élni fogsz, akár a csillagok!” Búcsúzunk PATAKI TERÉZTŐL Sosem felejtünk el! Unokája Julia-Maria Naghiu és dédunokái Alex és David.

*

Fajo szívvel búcsúzunk kedves testvérünktől, PATAKI TERÉZTŐL. Pista, Jóska, Marika és Julika.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett édesanyámtól, PATAKI TERÉZIÁTÓL, aki 81 éves korában csendesen megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászoló lányod Szabá Iuliana.

*

Soha el nem múló szeretettel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédnagymamától, PATAKI TERÉZIÁTÓL, aki 81 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle unokája Jani, felesége Ella, és dédunokái Roberto és Riccardo.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, anyós, nagymama és dédi, özv. ÚJPALOTAI MARGIT (szül. PARIZSEK) 82 éves korában csendesen elhunyt. Temetése ma, okt. 22-én du.15 órakor a palotai temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik fia Péter, menye Dorina, unokái Hans és családja, Cristina és családja, dédunokája Alessia, Aarah és Anais.