Gyászhírek, 2018. október 2.

Gyászhírek, 2018. október 2.
„Légy csendes szívvel és békével/ Életednek Istenében!” Megrendült szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett anya és nagymama, Mihálka Magdolna 73 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Búcsúznak Tőle gyermekei Melinda és Nándor, menye Edina, veje Balázs, valamint unokái Zalán, Szabolcs és Rebeka.


Kedves Melinda és Balázs, osztozunk fájdalmatokban a szeretett édesanya és anyós, Mihálka Magdolna elhunyta miatt. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Barátaitok.

*

Tisztelettel búcsúzunk BLESZKÁN OLGÁTÓL, szeretett keresztanyánktól és nagynénénktől. Az örök világosság fényeskedjék Neki! Tibi, Dolly és családjaik.

*

Szomorúan vettük tudomásul régi barátunk, munkatársunk, túratársunk, UJVÁROSI TIBOR eltávoztát. Vigasztalódást kíván családjainak Szeghalmi Lajos, Éva, Réka, Örs.

*
Szeretettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. PAP KÁLMÁNRA aki már 8 éve nincs közöttünk. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Köszönetet mondok mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik ezekben a nehéz órákban mellettem álltak, hogy szeretett fiamat, SZABÓ JÓZSIKÁT utolsó útjára elkísérjük. Nyugodj békében, drága kisfiam! Fájó szívű édesanyád.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett Nevelőanyától, BLESZKÁN OLGÁTÓL. Nyugodjon békében! Fia Gyuszi és neje Angéla, unokái Adél és Norbi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, apára, nagyapára, NAGY JÓZSEFRE (volt nyüvedi lakos) halálának 8. évfordulóján. Szeretett felesége Etelka, fia Jóska, menye Gizella és családjai.

*

Elmondhatatlan fájdalommal emlékezünk a legdrágább és pótolhatatlan férjre, édesapára, apósra, nagytatára és déditatára, ID. NAGY SÁNDORRA halálának negyedik évfordulóján. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. Szerető felesége Magdi, fia Sanyi, menye Márti, imádott unokája Erika, unokaveje Claudiu és dédunokája Giulia.

*

Fájdalmas, szomorú három év telt el, amióta a legdrágább feleség, édesanya, KIRÁLY SÁRA ILONA visszaadta drága lelkét Teremtőjének. Emlékét szeretettel, kegyelettel megőrzöm. Bánatos lánya Éva. („ Az Úr Isten az én reménységem.” – 313. Ének)

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, apa, nagyapa, rokon, UJVÁROSI TIBOR rövid, de súlyos szenvedést követően 95 éves korában elhunyt. Temetése október 5-én pénteken 11 órai kezdettel a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, dédnagyapa, FEKETE GYÖRGY (volt kocsivizsgáló, született Érmihályfalván), hosszú szenvedés után megpihent. A jó Isten őrködjön pihenése felett, nyugodjon békében! Temetése október 3-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Ibolya, fiai Gyuri és Tibi, menyei Gyöngyike és Erika, unokái Zolika, Tibike, Brigitta és férje Jani, és dédunokája Lívia.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága férjtől, édesapától és nagyapától, PAPP ATTILÁTÓL (Alpha bútorgyár) aki életének 76. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Urnás búcsúztatójára október 4-én csütörtökön 11 órától a rogériuszi református templomban kerül sor. Gyászolja felesége, lánya, veje, unokái Réka és Gergő.

*

Nagy fájdalommal, de a viszontlátás reményében búcsúzunk unokatestvérünktől, UJVÁROSI TIBORTÓL. Istenbe vetett erős hite, kitartása és lelkesedése értékes példakép marad számunkra. Áldott emléke örökké élni fog szívünkben! Nyugodjon békében! Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Kovács Réka és családja.

*

Lelkünkben mély fájdalommal és könnyes szemmel tudatjuk, hogy a drága jó keresztapa, UJVÁROSI TIBOR elhunyt. Emlékedet szívünkben megőrizzük. Debelka Boglárka és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom idős barátomtól, volt kollégától, a bihari turizmus kiváló képviselősétől UJVÁROSI TIBOR villamosmérnöktől. Nyugodjon békében! Bán László.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nővéremtől BLESZKÁN OLGÁTÓL Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Nyugodjon békében. Húgod, Babi és családja.

*

Megrendült lélekkel, mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, testvér, rokon BLESZKÁN OLGA (született BARTA) 86 éves korában rövid betegség után elhunyt. Temetése kedd október 02, 14 órakor a Diószegi református temető kápolnájából lesz. Római katolikus szertartás szerint. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk azoknak akik részt vettek a férjem ERDŐS ISTVÁN temetésén, a Nyomda dolgozóinak, a szomszédoknak, ismerősöknek és a rokonoknak. Hálásan köszönöm, Erdős Marika.

*

Kegyelettel búcsúzunk a szeretett nagynénitől, BLESZKÁN OLGÁTÓL. Emléke legyen áldott. Pihenése csendes. Klári és Stefi.

*

Fájdalommal megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa ARDELEAN ALEXANDRU 78. évében eltávozott a földi létből. Gyászmise október 3-án, 15 órakor a római katolikus Szt. László templomban lesz. A gyászoló család.

*

„Add meg kegyesen, élők és holtak istene, hogy akik hitünk által uruknak ismertek el téged a földön, egykor majd szüntelenül dicsőítsenek a mennyben.” BLESZKÁN OLGA, PAPP ATTILA, IOVAN GICU, MIHÁLKA MAGDOLNA CSILLA, VARGA PÁL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Non Stop Temetkezési Vállalat.

*

Ez úton fejezzük ki együttérzésünket a gyászoló családdal MIHÁLKA MAGDOLNA elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! A Dukrét család.

*

Ez úton fejezzük ki együttérzésünket a gyászoló családdal UJVAROSI TIBOR elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! A Dukrét család.

*

Ez úton fejezzük ki együttérzésünket a gyászoló családdal MIHÁLKA MAGDOLNA elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! A PBMET közössége.

*

Ez úton fejezzük ki együttérzésünket UJVÁROSI TIBOR elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! A PBMET közössége.