Gyászhírek, 2018. október 19.

Gyászhírek, 2018. október 19.
Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal tele szívvel búcsúzunk KELEMEN ANDRÁSTÓL (szül. Kémer), aki 85 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Nem integet többé elfáradt kezed. Nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Temetése október 20-án 14 órakor a püspöki kápolnából. Nyugodjon békében. Fájó szívvel búcsúzik felesége Zsuzsa, lánya Vilma, veje Barna, unokája Levente, unokamenye Enikő és drága, kis dédunokája Richike.

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, CRISTEA PÁLRA (Fugyivásárhely, volt OTL-buszsofőr), aki hosszú szenvedés után ma 6 éve örökre eltávozott közülünk. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Emléked legyen áldott! Nyugodj békében! A megemlékező család.
*
Emlékezünk a drága szülőkre, nagyszülőkre, dédszülőkre, testvérre, KAÁLI NAGY ELEK ref. lelkész esperesre, KAÁLI NAGY GYÖRGY ref. lelkészre, ID. ALBY BÉLA ref. lelkészre, IFJ. ALBY BÉLA ref. lelkészre, ID. DOHY ÁRPÁD ref. lelkészre, IFJ. DOHY LAJOS ref. lelkészre, és férjemre, DOHY ÁRPÁD, volt bihari ref. lelkészre. „Most a dombon, rózsadombon arany kapu nyílik, aranykapu ragyogása ellátszik a sírig. Szól a dal is, fénytelen és különös a dallam, egyetlen egy hang dalolja, mégis ide hallom. Föld alól szól – aki mondja elszáradt az ajka. Nyitva van az – aranykapu – menjetek be rajta.” „…A vén idő játszik velem, / Ma összecseng múlt, jelen, / Harang kong, zeng az esti ég, / S a sok-sok évi messzeség.” Felesége Margó, fia Tamás, menye Ildi, unokái Kincső és Dalma.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, NACSÁDI MÁRIA életének 90. évében csendesen elhunyt. Temetése szombaton, október 20-án 14 órakor a palotai temetőben. Emléke legyen áldott pihenése csendes. Búcsúzunk: fia Öcsi, menye Mári, unokája Renáta.
*
Fájó szívvel, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára és keresztmamára, ÖZV. SZABÓ JULIÁNNÁRA
(szül. SZÜCS, Margitta) halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugodalma csendes. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, de a mi szívünkben örökké él. Örökké bánatos fia Lajcsi, leánya Klári, veje Sanyi, unokái Réka és Róbert, keresztfia Józsika és családja.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, DACZ IMRÉRE halálának 14. évfordulóján. Míg élünk, nem feledünk. Szerető családod.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra és nagymamára, LŐKÖSHÁZY ANNÁRA halálának első évfordulóján. Emléke örökre szívünkben marad. Szerető lánya Csilla, veje Laci, unokái: Beáta, Mónika és férjre Phil.
*
„Nyakak, ha nem hajlatok másnak, megbicsaklanak a halálnak.” (Nagy László) SZABÓ IBOLYA, KELEMEN ANDRÁS, BOT AUREL, GUIAS FLOARE, NEGRUT HERMINA, COTRANTA VIORICA, DRUTA IOAN – TIBERIU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Elment egy lélek ma ismét a földről, kit szívünk többé el sem feled. Csendesen figyelsz ránk már odaföntről, legyen helyettünk Isten veled. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, SZABÓ IBOLYA 77 éves korában csendesen elhunyt. Temetése 2018. október 22-én 15 órától lesz a Rulikowski temetőben, a városi kápolnából. Köszönjük azoknak, akik utolsó útjára kísérik. Lánya Tünde, veje Tamás és unokája Krisztián.
*
Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, déditől és anyóstól, ÖZV. NACSÁDI MÁRIÁTÓL (szül. POLLMANN), aki türelemmel viselt betegség után 90 éves korában megtért Teremtőjéhez. Temetése szombaton, október 20-án 14 órakor a palotai kápolnából. „A lélek él: találkozunk.” Unokája ifj. Korda Árpád és annak felesége Beatrix, dédunokája Nóra, veje Korda Árpád.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, apára, apósra és nagyapára, TATAI SÁNDORRA (ÖCSI) halálának 5. évfordulóján. „Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok”. Szerető családja.
*
Fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, GYULAI LAJOSRA, aki kilenc éve örökre itthagyott. Valakit keresünk, aki nincs már, Az élet nehéz és mostoha, szeretni megtanít, de feledni soha! Nyugodj békében! Bánatos felesége Manyi, lányai Tünde és családja, valamint Melinda és családja.
*
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, / Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. / Így búcsú nélkül szívetekben tovább élek.” Eltelt négy év amióta AMBRUS KATALIN, a Gyermekkórház volt asszisztensnője elment közülünk. Szeretettel emlékezik unokahúga Éva és fia Tamás.
*
Ülj le egy percre és gyújts egy gyertyát, gondolja most arra, ki fentről vigyáz rád. A halállal a létnek nem szakad vége, emlékezz rá és veled marad örökre. A szeretet soha el nem fogy. Fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen férjre, édesapára, nagyapára, HAJBÓK EMIL LAJOS bútoripari mérnökre halálának 12. évfordulóján. Felesége, fia, unokái és az egész család.
*
Örök szeretettel és hálával, szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó anyára, nagymamára, KOVÁCS ILONÁRA (Tóttelek) halálának évfordulóján. Fia László, menye Gyöngyvér, unokái Hajnalka és László családjaikkal.
*
„A szeretet soha el nem fogy.” (T. Kor. 13:8) Fájdalommal emlékezünk a szeretett szülőkre, KISS ÁGNESRE (Érmihályfalva) halálának 25. évfordulóján, és KISS IMRÉRE halálának 20. évfordulóján. Szerető lányuk Olga és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk nagymamámtól, SZABÓ IBOLYÁTÓL. Unokája Szabolcs, unokamenye Anita, dédunokája Roxika.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyóstól, édesanyától, SZABÓ IBOLYÁTÓL. Pihenése legyen áldott! Károly és Erzsébet.
*
Fájó szívvel búcsúzunk SZABÓ IBOLYÁTÓL, akit 2018. október 22-én 15 órakor a váradi temetőben, a városi kápolnából kísérjük utolsó útjára. Nyugodjon békében!
*
Szomorú 3 év telt el, amióta a legdrágább férj, apa és nagyapa, SERES ISTVÁN szíve megpihent. „A halállal a létnek nem szakad vége, emlékezz rá, s veled marad örökre.” Őt soha nem feledő felesége Babi, lánya Kati, unokája Timi és unokaveje Béla.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága Édesanyára, anyósra, nagymamára, LÉTAI MAGDOLNÁRA (szül. VINCZE, Székelyhíd) halálának első évfordulóján. Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van még ma is szerető családod. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben megmarad emléked. Örökké szerető családod.
*
Fájó szívvel emlékezünk. Egy éve, hogy itthagytál bennünket BIRÓ JÓZSEF (Micske). Ott pihensz, ahol semmi nem fáj, nyugalmadat nem zavarja semmi. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökké élsz! Szerető édesanyja, testvérei Gyula, Emese és Sándor.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, SZŰCS JULIANNÁRA (Püspöki) halálának 4. évfordulóján. Négy éve már, hogy itthagytál, de köszönöm, hogy szerettél, s az édesanyám lettél! Örökre szívembe zártalak, mely őriz, mint a várfalak. Szerető lánya Sári, veje és unokái.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér és nagynéni, SZABÓ ZSUZSANNA (Gyanta) életének 70. évében súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése 20-án, szombaton. Gyászolja húga Manci, Ildikó és Attila családjaikkal.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett húgomtól, SZABÓ IBOLYÁTÓL, (szül. KELEMEN). Nyugodj békében! Bátyád Gyuszi, sógornőd Rózsika, unokaöcséd Levente és családja, Andrea és Petra.