Gyászhírek, 2018. október 18.

Gyászhírek, 2018. október 18.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, KOVÁCS OLGA EMIRE (szül. VASS OLGA) halálának 2. évfordulóján. Két éve már, hogy távoztál közülünk, de számunkra te soha nem leszel halott, hiszen szívünkben drága emléked örökké élni fog. Szerető férjed Kovács Ferecz (Csokaly)


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, KOVÁCS OLGA EMIRE (szül. VASS OLGA) halálának 2. évfordulóján. Két éve már, hogy itthagytál, de köszönöm, hogy szerettél, s az édesanyám lettél, örökre szívembe zártalak, mely őriz mint a várfalak. Szerető fiad Feri, menyed Noémi és unokáid Rebeka és Eliza.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, testvérre, rokonra, HORNYÁK-KISS MAGDÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott! Szerető családja.

*

Szomorú 4 év telt el, hogy a szeretett férj, apa, ID. HERMÁN ZOLTÁN (Szentjobb) eltávozott közülünk. Szívünkben fájdalommal emlékezünk. Felesége Katalin és fia Zoltán családjával.

*

Szomorú szívvel emlékezünk szeretett öcsénkre, ID. HERMAN ZOLTÁNRA (Szentjobb) halálának 4. évfordulóján. Testvérei István és Gyöngyvér családjaikkal.

*

Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjön pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvéremre, SZABÓ CSABÁRA (szül. Kárásztelek). Már 1 éve, hogy itthagytál bennünket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Mi könnyes szemmel megállunk sírodnál, Te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Mi szólunk, de a néma sír nem felel, de Te a szívünkben örökké létezel. Múlik az idő, de a fájdalom maradt. Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk is úgy mint réges-régen. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk, nem tudunk feledni. Testvére Gyöngyi, férje Csaba, Balázs és Marcell.

*

Hálás szívvel köszöntjük minden rokonunknak, barátunknak egykori iskola- és munkatársainknak, szomszédainknak, ismerőseinknek, hogy gyászunkban mellettünk álltak. A Herczeg család.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, nagymama, BOT ILONA (LONCI) életének 88. évében örök álomra szenderült. Emlékét örökre szívünkbe őrizzük. Temetése pénteken 12 órakor a Steinberger kápolnából. Fia Ovidiu, menye Anikó, Serban és Lilla.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a szeretett HAUX JULIÁNNÁRA halálának 4. évfordulóján.„Lelked mint fehér galamb csendesen messzire szállt. Hiába keresünk, könnyes szemünk már sohasem talál. De tudjuk, hogy a csillagok között a legfényesebb te leszel, utat mutatsz, mert szívünkben örökké létezel.” A gyászoló család.

*

„Minden halállal elvész valami, ami értékes és helyettesítetlen.” (Laurell Kaye Hamilton) KISS JÓZSEF, NAGY MÁRIA, PAPP RAMONA IOANA, TOPAN IOAN, ALBU MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívem helyedet nem pótolja semmi, még a földön élek, nem foglak feledni. Szomorú szívvel emlékezem szeretett férjemre, PALLAG SÁNDORRA halálának 2. évfordulóján. Békés, örök nyugalmat a viszontlátás reményében. Szerető feleséged Szöszi, fiad, menyeid és unokáid.

*

„Mikor elhagytak,/ Mikor a lelkem roskadozva vittem/ Csöndesen és váratlanul/ Átölelt az Isten.” Fájó szívvel emlékezünk életünk szomorú napjára amikor 1 éve, hogy elveszítettük a férjet, édesapát, rokont, SZABÓ CSABÁT (kárásztelki születésű, köröstarjáni lakos). Szívünkben örökké élsz. Bánatos családod.