Gyászhírek, 2018. november 9.

Gyászhírek, 2018. november 9.
Megrendülten tudatjuk, hogy szerettünk, TÓTH GYULA itthagyott bennünket. Temetése november 11-én, vasárnap délután 14 órakor lesz a fugyivásárhelyi ravatalozóból. A gyászoló család.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki TÓTH MÁRTÁNAK, PÉTERNEK és családjának TÓTH GYULA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Bánatos barátaitok: Pásztor Gabriella, Lehel és Örs, illetve Szabó Levente és Éva.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt munkatársunk, TÓTH GYULA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. „Mert a mint bőséggel kijutott nékünk a Krisztus szenvedéseiből, úgy bőséges a mi vigasztalásunk is Krisztus által.” (2 Kor. 1,5). A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa, Püspöki Hivatala és a munkatársak.
*
Őszinte részvétünk TÓTH MÁRTÁNAK és családjának a szeretett férj, édesapa és nagyapa, TÓTH GYULA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében. Fleisz Judit és János.
*
Együttérző szívvel osztozunk a szeretett férj, édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában TÓTH MÁRTA tanárnővel és családjával. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Az Ady Endre Elméleti Líceum reprezentatív szülőbizottsága.
*
Fájdalommal búcsúzunk TÓTH GYULA kedves barátunktól. Legyen békés, csendes pihenésed! Megnyugvást kívánunk Neked drága MÁRTIKA, részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Öcsi és Kati, valamint Réka a Nyitrai családdal Dániából.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki drága osztályfőnöknőnknek, TÓTH MÁRTÁNAK szeretett férje elvesztése miatti mély fájdalmában. Az Ady Endre Elméleti Líceum XII. E osztályának tanulói.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki TÓTH MÁRTA tanárnőnek és családjának a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Az Ady Endre Elméleti Líceum XII. E osztályának szülői közössége.
*
„Íme, arasznyivá tetted napjaimat, életem ideje semmiség előtted. Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él.” (Zsoltárok 39, 6) Mély együttérzésünket fejezzük ki Tóth Márta kolléganőnknek, az Ady Endre Elméleti Líceum volt igazgatójának szeretett férje elvesztése miatti gyászában. Isten adjon számára megnyugvást, és a család számára vigasztalódást. Az Ady Endre Elméleti Líceum munkaközössége.

Mély fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk, hogy a szeretett feleség és anya, WALLNER IRÉN életének 83. évében, 2018. november 4-én elhunyt Gödöllőn. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel veszek búcsút szeretett keresztanyámtól, WALLNER IRÉNTŐL (DUCI nénitől). Nyugodjon békében! GIZA és családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki LESTYÁN MARIKÁNAK, szeretett testvére, ADRIENN elvesztése miatt érzett fájdalmában. Jutka és Tibor.
*
Megőrzi az Úr az Ő kegyeltjeinek lelkét. (Zsolt 97:10a) Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki leányainak ÁDINAK ÉS MUCUSNAK, valamint húgának MARIKÁNAK a szeretett édesanya és nővére, NAGY MIHÁLYNÉ (szül. LESTYÁN ADRIENN) elvesztése miatt ért fájdalmukban. Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük. Weinberger Emi és Iván.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak NAGY MIHÁLYNÉ, (szül. LESTYÁN ADRIENN) elvesztése miatt. Hutter Ancsa és családja, valamint Máté Béla és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, anyósra, ÖZV. LEMÉNYI PIROSKÁRA (szül. BOZSÓDI, Bihar) halálának első évfordulóján. „Másképp lenne minden hogyha velünk lennél. / Ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. / Elvitted a derűt a meleget, csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet.” Örökké bánatos gyermekeid és családtagjaik.
*
Szomorú és fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, RÉVI MAGDOLNA életének 77. évében eltávozott szerettei köréből. Temetése szombaton, november 10-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Búcsúznak tőle fia, unokái, menye, testvére és keresztgyermekei.
*
Őszinte együttérzéssel osztozom a RÉVI TIBORT és családját ért mérhetetlen bánatban, a szeretett édesanya, anyós és nagymama,
RÉVI MAGDA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Forika Erzsébet.
*
„Segítő szavad most hiányzik csak igazán, kérlek, továbbra is figyelj és vigyázz reánk.” RÉVI MAGDOLNA, ROTTER ELENA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. Csak most kezdek rájönni, hogy az életed ajándék volt, egyre erősödő szeretet maradt utána. Lelkem mély fájdalmával emlékezem halálának első évfordulóján férjemre, ORBÁN JÁNOSRA, akivel 62 évet éltünk együtt. Bánatos felesége Piroska és a rokonok.
*
Fájó szívvel emlékezem drága lányomra, SZEGEDI PIRIKÉRE (szül. ORBÁN). Örök álom zárta le szemed, megpihenni tért két dolgos kezed. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van még ma is szerető családod. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívünkben megmarad emléked. Örökké bánatos édesanyád.
*
Mint homokszemek a homokórában, Úgy peregnek életünk napjai. Hisz mi a lét? Pergő homokóra, Reggeli fényben szálló pára, Visszatérő álom, pergő színes fény. Szeretettel emlékezem szomszéd barátnőmre, TÓTH GIZELLÁRA (Szentjános) halálának huszadik évfordulóján. „De ahogy az idő elmúlik, elmúlik majd minden, állandó és örök itt e földön nincsen, mert elszáll az illat, és lehull a virág, napok múlásával változik a világ, lehull a falevél, elhordják a szelek, s mi, ki porból lettünk, ismét porrá leszünk.” Somogyi E. Anikó.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára, FÉNYES IMRE SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Nyugodj békében, drága lélek! Örökké szerető felesége Magdi, lánya Judit és unokája Ádám.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, nagybácsitól, KONDOR ÁRPÁDTÓL. Temetése 2018. november 10-én, szombaton 14 órakor a köröskisjenei kápolnából. Isten nyugtassa békében! Testvére Viktor, unokahúgai Iluka és Ildikó családjukkal.
*
Fájó szívvel, Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy KONDOR ÁRPÁD (Váncsod) türelemmel viselt nehéz betegség után megtért Teremtőjéhez. Temetése szombaton 14 órakor a köröskisjenei kápolnából. Fájó szívvel búcsúzik tőle bátyja Lajcsi és családja.
*
Isten akaratában megnyugodva, fájdalommal teli szívvel búcsúzunk KONDOR ÁRPÁDTÓL (Váncsod), aki türelemmel viselt betegség után 68. életévében elhunyt. Temetése 2018. november 10-én, szombaton 14 órakor lesz a köröskisjenei kápolnából. Búcsúzik tőle élettársa Móni és annak fia Ricsi.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagyapától, DANI IMRÉTŐL (Hegyközújlak), aki 87 éves korában csendesen elhunyt. Temetése pénteken, 9-én 14 órakor a hegyközújlaki kápolnából. Búcsúzik tőle lánya Gizella, társa Sándor, unokája Peti és barátnője Orsi.
*
Megredülten búcsúzunk CSUCSUJ ISTVÁNTÓL. Őszinte részvétünk Piroskának, Tibornak, Krisztinának és az unokáknak. Turzó Margit, Mercedesz és dr. Turzó Ildikó.
*
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy a drága férj és édesapa, MOLNÁR BÉLA (érköbölkúti lakos) 61 éves korában türelemmel viselt, hosszú betegség után örökre megpihent. Temetési szertartás 2018. november 10-én, szombaton 13 órakor lesz az érköbölkúti református temetőben. Gyászolja felesége Klári és lánya Anita.
*
Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, SZABÓ KÁLMÁNRA, halálának 7. évfordulóján. Boldogok voltunk míg együtt lehettünk, Amíg minden percet együtt tölthettünk. Nélküled hideg és üres lett otthonom, Nincs kivel megosszam örömöm-bánatom. Érted hulló könnyeim soha el nem múlnak, Adjon a jó Isten örök nyugodalmat! Szerető feleséged Juci, lányod, vejed, unokáid és családjuk, fiad, menyed és unokáid.
*
„Minden évben eljön a nap, mely szívünkben fájó emlék marad.” Hálával és szeretettel emlékezünk a drága szülőkre, SZABÓ IRÉNKÉRE (szül. JEGES, Szalárd) halálának 19. évfordulóján és SZABÓ SÁNDORRA halálának közelgő 11. évfordulóján. Nyugodjanak békében! A szerető család.
*
„Emlékezni jöttünk ismét, néma főhajtással, a hozzád illó szerény méltósággal.” Szeretettel és fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagytatára, KOVÁCS KARCSIRA (élt 52 évet, Jákóhodos) halálának 10. évfordulóján. „Mindig sugárzott szívedből a szeretet, Sokszor mosolyogtál akkor is, ha fájt neked. De mivel így hozta az élet, féltve őrzöm, Míg élek, drága emléked.” Szerető felesége, lányai Kinga és Magdi, veje István és unokája Dávid.
*
Hiába múlnak az évek, a mosoly mögött is ott vannak a fájó könnyek. Mert akire szeretettel emlékezünk, azok szívünkben örökké élnek. Fájó szívvel emlékezem önfeláldozó édesanyámra, ÖZV. CSIPKÉS FERENCZNÉRE halálának 30., és szeretett édesapámra, CSIPKÉS FERENCZRE halálának 59. évfordulóján. Hálás lányuk Klárika.
*
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk senki, soha el nem vehet.” Szomorú három év telt el azóta, hogy a szeretett férj és édesapa, LŐRINCZ LAJOS (Biharszentjános) mély űrt hagyva a szerető családja szívében örökre elköltözött. Emléke örökké szívünkben él. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága, jó édesanyánkra, HALMI VILMÁRA (szül. Gálospetri, volt biharpüspöki lakos), aki immár 6 hónapja, hogy hosszú, türelemmel viselt fájdalom után elment közülünk, Ő volt a szemünk fénye, életünk értelme, óriási űrt hagyott maga után. „Megpihent a szív, mely értünk dobogott, Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!” Örökké bánatos gyermekei, fia Attila, leánya Ildikó, veje Jani, húga Viola és családja az USA-ból.