Gyászhírek, 2018. november 8.

Gyászhírek, 2018. november 8.
Fájó szívvel emlékezünk Ifj. HALÁSZ SÁNDORRA (Rév) halálának 10. évfordulóján. Fájdalom költözött tíz éve szívünkbe, nem múlik el soha, itt marad örökre! Addig vagy boldog, amíg van ki szeret, aki bajban megfogja a kezed. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizzük szívünkben örökké! Lényed mindig mienk marad, biztatást, erőt, meleget ad. Lélekben őrizzük simogató kezed, kedves arcod, óvó tekinteted. Elfelejteni téged nem lehet, csak megtanulni élni nélküled! Soha el nem feledünk! Szívünkben örökké élni fogsz! Bánatos feleséged Melinda, lányaid Melisza és Adrienn, szüleid Erzsébet és Sándor, testvéreid Öcsi és Csaba.

A Szigligeti Színház munkaközössége megrendülten búcsúzik URSZINYI FEHÉR JÓZSEFTŐL, a Talpig humorban, a Vidám lakónegyed és az Óz, a nagy varázsló című emlékezetes előadások alkotójától, újságírótól, humoristától, baráttól.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett édesapánktól, NAGY LAJOSTÓL (élt 74 évet). Temetése csütörtökön 13 órakor a városi kápolnából lesz. Isten nyugtassa békében! A gyászoló család.

*

Nagy fájdalommal búcsúzunk drága édesanyánktól, NAGY MIHÁLYNÉ (szül. LESTYÁN ADRIENN) volt tanítónőtől, aki 2018. október 23-án Budapesten elhunyt. Utolsó útjára 2018. november 9-én, pénteken 13 órakor kísérjük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Őt soha el nem felejtő lányai Adika és Mucus.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunkat, TÓTH SÁNDORT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk az oly szeretett fiúra, testvérre, KOVÁCS JÓZSEFRE (Örvénd), aki ma 20 éve itthagyott minket. „A gyász nem múlik el, csak körbenövi az élet, hogy is tudhatnánk elfeledni téged?”

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, társ, STRAUB JÓZSEF életének 71. évében 2018. november 3-án Frankfurtban elhunyt. Temetése 2018. november 9-én délután 13 órakor a szentjobbi temető kápolnájából. Bánatos gyermekei Roland, Anita és társa Éva.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett CSUCSUJ ISTVÁN temetésén részt vettek, vigasztaló szavaikkal osztoztak mély gyászunkban. Gyászoló családja.

*

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitemet megtartottam.” Fájó szívvel tudatjuk, hogy ID. SZŰCS GYULA (gépkocsivezető, hegyközkovácsi születésű, volt nagyváradi lakos) ma lenne 87 éves. Súlyos betegség után Magyarországon elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2018. november 9-én helyezzük örök nyugalomra Budapesten a Cinkotai temetőben. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szerető édesanyától, nagymamától, ŢEŢ JULIANNÁTÓL (szül. FEHÉR). Temetése 2018. november 8-án 15 órától lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében!Búcsúzik tőle szerető fia, lánya és unokái.

*

Őszinte részvétünk egy együttérzésünk MADARÁSZ ZSÓKÁNAK és családjának a szeretett férj, MADARÁSZ FERENC elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Özv. Kozma Ferencné és családja.

*

„Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.” (Fekete István) PUSTE ILEANA, ŢEŢ IULIANA, HUSĂSAN IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.