Gyászhírek, 2018. november 6.

Gyászhírek, 2018. november 6.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa és após, TÓTH SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Deverdics család.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, rokon, SCHULERI született BERGER ILONA, a Mioriţa volt dolgozója, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése november 6-án, a városi ravatalozóból 13 órakor. A család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZARKA ÁRPÁD igazgató úrnak szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A Bihar Megyei Nyugdíjpénztár munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagyapa, dédnagyapa, testvér, TICHY BÉLA életének 91. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A feltámadás reményében búcsúzik tőle lánya Aliz, veje József, unokája István, unokamenye Anita, dédunokája Milán, testvére Mária Magdolna és annak családja, a gyászoló család.

*

Megrendülten búcsúzunk CSUCSUJ ISTVÁNTÓL, igaz jó baráttól. Nyugodjon békében. A családnak megnyugvást. A Havram és Varró családok.

*

Őszinte részvétünk és együttérzésünk CSUCSUJ JÁNOSNAK és családjának, osztozunk bátyja elvesztése miatti fájdalmukban. Volt osztálytársai a szakiskolából.

*

Őszinte részvétünk a CSUCSUJ családnak drága halottuk, CSUCSUJ ISTVÁN elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Hoffman család.

*

Szomorúan értesültünk, hogy a kedves ismerős és jó barát, CSUCSUJ ISTVÁN hirtelen elhunyt. Őszinte részvétünk feleségének Piroskának és kedves családjának. Nyugodj békében! Balla István és felesége Julika.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal szerettük, CSUCSUJ ISTVÁN hirtelen halála miatti gyászukban. Plainer Vali és Zsuzsa.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség és nagymama, SZÉL IRÉN életének 87. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, november 6-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet. Férje József, unokája Józsi, unokamenye Nicoleta, menye Gizi és Gabi.

*

Fájó szívvel búcsúzom öcsémtől, BARABÁS ZSIGMONDTÓL (PÖTYI). Testvére Barabás Laci és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy URSZINYI FEHÉR JÓZSEF ny. újságíró, humorista, szeretett férj, édesapa, 2018. november 4-én 71 éves korában elhunyt. A gyászoló család.

*

Egy szál virágot, egy gyertyát, most a sírodra rakhatok, de szívemben hordozom örökké a bánatot. Abban reménykedem, hogy jó helyre mentél, hisz te a jobbnál és jobbat érdemelnél. Az élet csendesen megy tovább, de a fájó emlék elkísér egy életen át. Szomorú szívvel emlékezem szeretett édesanyámra, HEGEDÜS ILONÁRA (ICA), akinek ma 1 éve jóságos szíve megszűnt dobogni. Nyugodjon békében! Lánya Anikó.

*

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a PEREI családnak a szeretett édesapa, após és nagytata elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium IV. osztályának tanulói, szülői közössége és a tanító néni.

*

„Szeretnék néha visszajönni még, ha innen majd a föld alá megyek, feledni nem könnyű a föld ízét. A csillagot fönn és a felleget.” (Juhász Gyula) PINTYE ISTVÁN GYÖRGY, URSZINYI FEHÉR JÓZSEF, POP STELA, HORA BLAGA VIOREL, BODRENCIU LUP IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” ( La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben soha nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett SZILÁGYI BÉLÁRA, aki 3 éve hagyott itt minket. Emléke legyen áldott! Felesége, fia és családja.

*

Zúg a szél, lelkek hada táncol, a temetőben ezer gyertya lángol. Sír a szél, mert kit szerettünk, már megnyugodott, a szél halkan füledbe súgja, kit szerettél benned él! ERDÉLYI BÉLA halálának 9. évfordulóján, emlékét őrizzük. A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel búcsúzik NAGY ADRIENTŐL keresztlánya Andrea.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk ÁDIKÁTÓL. Nori és Feri.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk, NAGY ADRIEN október 23-án elhunyt Budapesten. Gyászolja Lestyán Béla és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, élettársam, PINTYE ISTVÁN elhunyt. November 6-án 12 órakor veszünk végső búcsút tőle a biharpüspöki temetőben. Gyöngyi és családja.

*

Milyen jó, hogy valaki szeret. Milyen jó, hogy valaki gondol rád. Milyen jó, ha valaki hazavár. Milyen rossz, hogy többé nincs már! Nyugodj békében PISTA! Hiányozni fogsz! Sanyi és Hajni.

*

Isten akaratában megnyugodva, mégis fájdalommal teli szívvel búcsúzom tőled drága PISTA. Örök álmod legyen csendes! Gyöngyi, Hajni és Kriszti.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút a drága keresztkomától, KISS BÉLÁTÓL (Belényesújlak), akinek jóságos szíve örökre megpihent. Istenem, adj békés nyugodalmat a távozónak és megnyugvást drága feleségének és hozzátartozóinak. Szívünkben örökké élni fogsz! Tenkő Feri, Ica és keresztlánya Icuka családjával.

*

Szomorú szívvel emlékezünk az oly szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. TÓTH ZOLTÁNRA halálának ötödik évfordulóján. Nyugodjon békében! A bánatos család.

*

„Szerettem volna még élni köztetek, de a szívem másképp rendelkezett, búcsúzni már nem tudtam tőletek. Emlékül hagyom nektek a múltat és a szeretetet.” Örökre elnémult a szív, mely értünk dobogott, Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagyapa, após, ID. BÍRÓ ISTVÁN szíve életének 67. évében hirtelen megszűnt dobogni. Szerettünk hamvait 2018. november 6-án 14 órakor a szentmártoni temetőben fogjuk örök nyugalomra helyezni. Bánatos felesége Marika, gyermekei Pityu, Attila, Mónika, unokái Richárd, Réka, Roland, Regina, menyei Zsuzsa, Karla, veje Gyula.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett halottunkra, KUNCSER ZOLTÁNRA (Szalárd) halálának 31. évfordulóján. „Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Bánatos családja.

*

„Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Drága, jó szívét áldd meg Atyám, s köszönöm, hogy ő lehetett az én drága Édesapám!” Fájó szívvel emlékezünk drága édesapámra, a nagytatára, BOROS KÁROLYRA, aki ma 7 éve, hogy itthagyott bennünket. Lánya Irma és családja, felesége Irma.

*

Őszinte részvétünk SZARKA ÁRPÁD barátunknak szeretett édesanyja elhunyt miatt érzett fájdalmában, együtt érzünk a család gyászában is. Dr. Lajos család.

*

Őszinte részvétünk SZARKA ÁRPÁDNAK és családjának a szeretett édesanya elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Fodor család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LAKATOS KATALINNAK és családjának szerettük, BOROS JÁNOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Szikszai Tibor és családja.

*

Őszinte részvétünket tolmácsoljuk a gyászoló családnak. A bölcs és gondviselő Isten szent végzésében megnyugvó lelket, a drága édesapa és nagyapa, TICHY BÉLA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Premontrei öregdiákok.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek a drága férj, apa, nagyapa, JUHÁSZ ATTILA
temetésén. Szerető felesége Ilona.