Gyászhírek, 2018. november 23.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. november 23.
Őszinte részvéttel osztozunk a gyászoló Major család fájdalmában szerettük, MAJOR ANGHELA egykori belgyógyászati ápolónő kollégánk elvesztése miatt. Isten nyugtassa békében! A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház vezetősége és munkaközössége.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább szülőkre: anyára, apára és nagyszülőkre. BALOGH IRMÁRA halálának 21. évfordulóján, és BALOGH KÁLMÁNRA halálának 27. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünkben őrizzük emléketeket. A szerető család.
*
Fájdalommal veszünk tudomásul, hogy IFJ. RÁCZ GYÖRGY JÓZSEF tragikus hirtelenséggel itthagyott bennünket 51. életévében. Bánattal teli szívvel emlékezünk a gyermekre, a testvérre, édesapára, férjre, nagybácsira. Emléke legyen áldott és nyugodjon békében. Drága gyermekünk elfogadhatatlan űrt hagytál magad mögött. Búcsúznak tőle: édesanyja és édesapja és az egész család.
*
Elmúlt pár nap, hogy nem vagy velünk, SZABÓ ŞTEFAN (CIPŐ). Hiányzol a két lányodnak, a vejednek és a három unokának. Emléked szívünkben örökké élni fog. Nyugodjál békében, emléked sosem felejtjük. Édesanyád.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, RÁCZ RÓBERTET (Székelyhíd) utolsó útjára elkísérték, virágaikkal, együttérző jelenlétükkel, szavaikkal erősítettek bennünket. Emléke legyen áldott. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel búcsúzom szeretett testvéremtől, BALLA JÓZSEFNÉTŐL (szül. PAPP IRÉN). Pihenése legyen csendes. Testvére Icu és Baby, és Reni.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, BALLA JÓZSEFNÉ (szül. PAPP IRÉN), életének 76. évében, visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szombaton, november 24-én 12 órakor a püspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Búcsúzik tőle lánya Mónika és gyászoló családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nászasszonyunktól, BALLA IRÉNTŐL. A Mester család.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, BALLA IRÉN életének 76. évében elhunyt. Búcsúzik tőle fia József és gyászoló családja.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, ID. KINCES SÁNDOR (Biharpüspöki) 74 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 24-én 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket!” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle gyermekei, vejei, menye, unokái.
*
Fájó szívvel búcsúzunk drága testvéremtől, ID. KINCSES SÁNDORTÓL. Húga Piroska, élettársa Laci, valamint unokahúga Renáta, férje Feri és fiuk Milán.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy K. SZABÓ LÁSZLÓ, november 22-én elhunyt. Temetése a hegyközkovácsi kápolnából november 24-én 15 órakor lesz. Gyászolják fia László, lánya Ildikó és azok családjai.
*
„Reménységünk voltál, mindig mosolyogtál, lelkünkben tengernyi könnyet hagytál.” BALLA IRÉN, KINCSES SÁNDOR, PAUL ROZALIA, TATÁR ROZÁLIA, DĂRĂBAN MARIA MARILLENA, VERZEA POLIXENIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk IZSÁK JÁNOSRA (Kisnyégerfalva) halálának negyedik évforduloján. A halál nem jelent elmulást és véget, szívünkben örökké élni fog drága emléked. Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen! Szerető családod.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy TATÁR ROZÁLIA 83 éves korában elhunyt. Temetése szombaton, 2018. november 24-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. A jó Isten nyugtassa békében! Eltartója Békési József.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, VASS ERZSÉBETRE (Biharpüspöki) halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes! Fiai, menyei, unokái.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a SAVA családnak a szeretett édesanya, anyós, SAVA FLOARE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az E.K.E.’91 vezetősége és tagjai.
*
A régi baráti szeretettel állunk melletted drága ÁGI mélységes gyászodban, egyetlen fiad, RÁCZ GYÖRGY elvesztésekor. Gyógyítsa fájó lelkedet a múló idő, tegye elviselhetővé napjaidat az emlékezés. Őszinte együttérzéssel Ildikó, Marika és Aji.
*
Szomorú hat hét telt el azóta, amikor IFJ. SIPOS JÓZSEF CSABA (Szalárd) mindent hátrahagyva itthagyott minket. „Mikor elmentél, kialudt egy csillag, Az angyalok a mennyországba hívtak. De sajnos itt lent elvesztettünk téged, A legtisztább angyalát az égnek.” Örökké bánatos szüleid, húgod és sógorod.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógornőre és barátnőre, PAŞCALĂU LAURÁRA (Szalárd),
akinek jóságos szíve november 25-én lesz egy éve, hogy örökre megpihent. „A szív sajog, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Bús temető csendes susogása, oda járunk hozzád, ez maradt csak hátra, megnyugvást még ma sem találva. Hulló könnyekkel állunk sírod mellett. Jóságos, szerető szíved örökre megpihent. Szavad, minden mosolyod a szívünkben marad. Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, amíg csak élünk, velünk lesz drága emléked. Minden virág beszél, amit sírodra teszünk, minden virág elmondja, mennyire szeretünk.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos édesapád Costi, édesanyád Jolánka, testvéred Janika, sógornőd Loli és barátod Cristi.
*
Gyönyörű szép emlékekkel a szívünkben emlékezünk a szeretett unokahúgra és unokatestvérre, PAŞCALĂU LAURÁRA (Szalárd), aki egy éve itthagyott álmot, vágyat. A bánat és a könny maradt utánad. Nagynénéd Éva, unokatestvéreid: Sanyika, felesége Alina, Imi, felesége Panni, a kis Kira és Titi.
*
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk senki, soha el nem vehet. „Szívünkben hálás szeretettel emlékezünk halálának 3. évfordulóján a szerető feleségre, testvérre, sógornőre, nagynénire, DEBRENTI PIROSKÁRA, (szül. BALLA, volt kémeri lakos). Nyugodj békében! Férje András, testvérei Irén és Eszter családjukkal együtt és sógora Ferencz családjával.
*
Fájdalmas év telt el, amióta a drága férj, apa, nagyapa, VARGA PÁL (Gyanta) eltávozott közülünk. Mint ősszel a falevél, ahogy lehull a fákról, úgy mentél el e földi világból. De lényed mindig velünk marad, biztatást, erőt, meleget ad. Szívünkben őrizzük kedves arcod, óvó tekinteted, simogató kezed. Emléked örökké megőrizzük. Felesége, fia, menye, unokái Zsolti és Anita, Ádám és Boni.
*
Fájó szívvel búcsúzunk nagymamánktól, ÖZV. NEMES IRÉNTŐL (Bihar). „Csillagúton, fények között járva, Nem gondolva rossz, földi viszályra. Akarom, hogy legyél örök boldog lélek, Az égiektől szívemből csupán ennyit kérek.” Gyászolja unokája Brigitta, unokaveje Janó és dédunokája Áron.
*
Fájó szívvel búcsúzunk drága nővéremtől, ÖZV. NEMES IRÉNTŐL (szül. MÁRK, élt 73 évet, Bihar), aki váratlanul hagyott itt bennünket. „A halál nem jelent elmúlást és véget, szívünkben örökké élni fog drága emléked. Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen.” Temetése pénteken, november 23-án 13 órakor a bihari katolikus kápolnából. Bánatos öccse Márk Lajos és családja.
*
Mély fájdalommal és szomorú szívvel búcsúzunk drága nagynénénktől, ÖZV. NEMES IRÉNTŐL (szül. MÁRK, Bihar), aki búcsú nélkül hagyott itt bennünket. „Úgy mentél el csendben, szerényen, drága lelked nyugodjon békében!” Nemes Andrea és családja, Barna Enikő és Gábor.
*
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, PAPP ANNÁRA, akinek jóságos szíve 17 éve szűnt meg dobogni. Akik őt nagyon szerették: lánya Ildikó, unokái Sanyika, Attila, dédunokája Edina, unokamenye Melinda.
*
Ha emlegettek, köztetek leszek, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok. Fájó szívvel búcsúzom nagymamámtól,
ÖZV. NEMES IRÉNTŐL. Unokája Bandika, unokamenye Noémi, dédunokája Dominik.
*
Szívünkben soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett nagymamára, ÖZV. NEMES IRÉNRE. Itt állunk sírodnál némán, csendesen, ott ahol már nem fáj semmi sem. Gyászoló unokája Jancsi és felesége Evelin.
*
Szomorú és megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett nagymamától, ÖZV. NEMES IRÉN ELVÍRÁTÓL, aki életének 73. évében hirtelen elhunyt. Neked szól a templom harangja. Érted imádkozunk halkan, zokogva. Egy szál virág, egy gyertya az asztalon érted ég, Örök szeretettel szívünkben zárunk. Nyugodjon békében! Bánatos lánya Inci.
*
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, ÖZV. NEMES IRÉN ELVÍRA folyó év november 21-én 73 éves korában elhunyt. Temetése november 23-án 13 órakor a bihari katolikus kápolnából. Gyászoló fia Bandi és menye Pirike.
*
Szomorú és megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett férjtől, apától és nagyapától, HUDEA VASILETŐL (élt 83 évet). Temetése pénteken 11 órakor a Rulikowski temetőben. Felesége Mária, lánya Babuci, veje Walter, unokája Arthúr, sógornője Ági.