Gyászhírek, 2018. november 20.

Gyászhírek, 2018. november 20.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk id. Derecskei Imrére (Hegyközszentimre) halálának 25. évfordulóján, és Derecskei Irmára, halálának 6. évfordulóján. Emlékük legyen áldott! Nyugodjanak békében! Szeretteik.


Ezúton tudatjuk szomszédasszonyunk, VARJU ELISABETA elhunytát. Temetése 2018. november 21-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Legyen neki könnyű a föld! A szomszédok.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, SIMO MÁRTÁTÓL, aki 86 éves korában elhunyt. „Úgy mentél el csendben, szerényen, drága lelked nyugodjon békében!” Temetése szerdán, november 21-én 11 órakor a nagyváradi Steinberger kápolnából lesz. Gyászolja szerető lánya Erzsike és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZENTPÉTERI BARBARA IMOLÁNAK szeretett nagytatája elvesztése miatti fájdalmában. A III. J osztály és a tanító néni.

*

Fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy a drága anya, anyós, nagymama, POSZET MARIA elhunyt. Temetése 2018. november 21-én 13 órakor a Frenţiu kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezem férjemre, GABRIS ALEXANDRURA, halálának 5. évfordulója alkalmából. Szerető felesége, Margit.

*

Ma egy éve kísértük utolsó útjára a szeretett férjet, apát, nagyapát, ID. MEGYERI GYULÁT (Szalonta). Emlékét őrizzük. Szívünkben örökké élni fog. Szerető családja.

*

Szívünk soha el nem múló szeretetével emlékezünk BAN ELLÁRA (szül. KISS) halálának 3. évfordulóján. Itt állunk sírodnál némán, csendesen, ott pihensz, ahol nem fáj semmi sem. A halál nem jelent elmúlást és véget, szívünkben örökké élni fog drága emléked. Őrködj álma felett Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen! Anyu és Attila.

*

Szívünkben soha nem múló fájdalommal emlékezünk arra a napra, amikor most 9 éve az imádott fiú MÁTÉ RÓBERT BARNA (Székelyhíd) 20 évesen eltávozott közülünk. Az örökké bánatos család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, dédnagymama, VETRO MÁRIA életének 90. évében elhunyt. Bánatos unokája Icuka, férje János és a két kis dédunoka Dominik és Rolika.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama, dédnagymama, VETRO MÁRIA életének 90. évében elhunyt. Bánatos unokája Józsika és dédunokája Ambra.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága, jó édesanyám, VETRO MÁRIA életének 90. évében elhunyt. Temetése folyó hó 20-án a podgóriai templomkertből 14 órakor. Bánatos fia László.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága, jó édesanyám, VETRO MÁRIA életének 90. évében elhunyt. Temetése a váradhegyaljai templomkertből november 20-án 14 órakor. Bánatos lánya Anikó.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédnagymama, VETRÓ MÁRIA folyó év november 18-án elhunyt. Temetése november 20-án 14 órakor lesz a váradhegyaljai templomkertből. Lánya Marika és férje Jóska.

*

„Mikor a lelkemet már roskadozva vittem, csöndben és váratlanul átölelt az Isten.” SASVÁRI ROZÁLIA, BITEA GAVRIL, SONEA FLORIAN, VARGA ISTVÁN, VETRÓ MÁRIA, POSZET MARIA, SAVA FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.