Gyászhírek, 2018. november 2.

Gyászhírek, 2018. november 2.
Fájó szívvel búcsúzom gyermekkori barátnőmtől, FARKAS ILITŐL és a sok szép közös emléktől. Békés nyugalmat kívánnak, Dumitru Erzsébet, férje Ilie, fia Dan, menye Mariana és unokája Roby.


Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, TORZSA GYULÁRA (Biharpüspöki), aki 1 éve hagyott itt minket. Elmentél, és magaddal vitted az erőm. Te voltál a jobb kezem, te voltál a mindenem, aki mindent megcsinált nekem. 53 év nagyon hosszú idő, amit együtt leéltünk jóban-rosszban. Azt elfelejteni soha nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket. Hiányzol nagyon. A jó Isten őrködjön pihenésed felett! Örökké bánatos feleséged Ibolya, lányod Babi, fiad Laci, vejed Eugen, menyed Éva.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett apám, CSÁKVÁRI GYÖRGY életének 77. évében örökre megpihent. Temetése hétfőn, november 5-án 14 órakor a városi kápolnából lesz. Búcsúzik tőle volt élettársa, fia László, unokája Jennifer.

*
Fájdalommal a szívünkben emlékezünk szeretett édesanyánkra, DEMETER HAJNALRA, aki egy éve nincs közöttünk. Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni sem volt alkalom. Egy célod volt: a családért élni, ezt csak a kegyetlen halál tudta széttépni. Őrködj felette, édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem! Bánatos fiai, Loránd és Zoltán, menyei Enikő és Reni, unokái Dominik és Dávid.

*

Szomorú szívvel emlékezünk az egy évvel ezelőtti napra, amikor drága testvérünk, HAJNALKA itthagyott bennünket. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk. Elfeledni téged nem lehet, meg kell tanulni élni nélküled. Számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Bánatos testvérei Öcsi, Csabi és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett lányomra, HAJNALKÁRA halálának első évfordulóján. „Este ha lefekszem, nem jön álom a szememre,/ Mert folyton a drága emléked jut eszembe./ Kinézek az ablakon, látom a Holdat ragyogni,/ Érzem a könnycseppet az arcomon lefolyni./ Csillagokkal üzenem neked, nagyon hiányzol és örökké/ szeretlek, amíg élek!” Szerető édesanyád.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettükre, ID. TÁRNOK ÁRPÁDRA (Biharpüspöki) halálának 10. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom, a szeretet.” Emlékezik rád szerető családod.

*

„Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, szemünkből a könny naponta kicsordul. Neved a szél simítja egy táblán, az örök kék ég alatt az örök magány, de mégis bennünk élsz tovább.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, GÉCZI FERENCRE, aki már 10 éve pihen a belényesi temetőben. Áldott emlékét örökre szívünkben őrizzük. Bánatos családja.

*
Egy éve, hogy itthagytál engem szerető feleségem, DEMETER HAJNAL. „Lám ennyi az élet, gondoltad-e?/ Egy pillanat és mindennek vége./ Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./ Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,/ Szerető szívemben gyász és fájdalom.” Bánatos férjed Dömy.

*

Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk HERMAN JÁNOS ISTVÁNTÓL (élt 71 évet, a Viitorul volt mestere). Temetése 2018. november 3-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle felesége Sarolta, sógornői Zsófi, Gabriella, Katalin és azok családjai.

*
Szomorú szívvel búcsúzunk a keresztapától, nagybácsitól, HERMANN JÁNOS ISTVÁNTÓL (élt 71 évet). Keresztlánya Emese és férje Ferencz, lányuk Natália, unokaöccse Csaba és felesége Erzsébet, lányuk Kincső.

*

Mélyen együtt érzünk az érmihályfalvi Peşteşan és Mihăilă családokkal ezekben a nehéz percekben, amikor végső búcsút vesznek a szeretett fiútól, férjtől, édesapától, testvértől, sógortól és nagybácsitól, PEŞTEŞAN RADUTÓL. Isten nyugtassa békében, és adjon vigasztalást hozzátartozóinak. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak! Az Avram család.

*

„Csak egy emlék maradt minden,/ Egy gyönyörű emlék,/ Az, hogy itt éltél köztünk, és velünk lehettél./ Csak egy vallomást mondok: Nagyon szeretlek!/ Itt élsz a szívemben, sohase feledlek!” Ma egy éve, annak a szomorú napnak, amikor szerettünk, SZÉNÁSI ERZSÉBET (szül. GÁBOR, Biharpüspöki) visszaadta lelkét Teremtőjének. Soha el nem múló fájdalommal emlékeznek rá: lánya Tünde, veje Sanyi, unokái Anett és Dani.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki WEIMANN JÓZSEFNEK, a Néppárt oszlopos tagjának, szeretett felesége elvesztése miatti mély fájdalmában. Nyugodjék békében! Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, BAGOLY ILONA hosszan tartó betegség után 86 évesen elhunyt. Temetése 2018. november 3-án, szombaton 14 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Lányai Sulyok Klára és Sulyok Éva.

*

Szomorú szívvel búcsúzom egyetlen testvéremtől, BAGOLY ILONÁTÓL. Bagoly Sándor és leánya Erika és annak családja.

*
Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki JUHÁSZ ILONÁNAK, CSILLÁNAK, NICUNAK és PATRICKNAK és családjának a szeretett édesapa, férj, nagytata, JUHÁSZ ATTILA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Vlad Traian nagybácsi, unokatestvérei Selejan Mariana és családja, Vlad Camelia részéről.
*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a LESTYÁN családnak a szeretett LESTYÁN ADRIENN elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Pásztai család.

*

„Küzdelmes volt az út, mely most véget ért./ Fáradt teste megpihenni tért./ Türelemmel várt az Úr hívó szavára,/ Ki meghívta most, az örök hazába.” Béke poraidra, JUHÁSZ ATTILA. Őszinte részvétünk Novac Olimpia és Nicolae részéről.

*

Őszinte részvétünk a JUHÁSZ családnak drága halottuk, JUHÁSZ ATTILA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Koncz család.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk kedves szomszédunktól, NAGY MIHÁLYNÉ (szül. LESTYÁN ADRIENN), volt tanítónőtől. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Nyugodjon békében. Szomszédai a B lépcsőházból.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága mamikánkra, VIRÁG ETELKÁRA aki 2 éve örökre itthagyott bennünket. Áldott legyen emléke, soha el nem feledünk. Ibike és Andika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett osztálytársunktól, MADARÁSZ FERENC állatorvostól. Számunkra példamutató volt. Nyugodjon békében. Őszinte részvéttel a családnak a XI-C (1961).
*

Fájó szívvel emlékezünk drága kislányunkra, BALOGH ANIKÓRA (Székelyhíd), aki 6 éve hazaköltözött élete Urához. A bánatos család.

*

E napon emlékezünk volt kollégáinkra: JOBBÁGY FERENC, LAJOS SÁNDOR, KOLOZSVÁRI KÁROLY, POP DUMITRU, JUHÁSZ ERZSÉBET, TIGAN STEFAN, MIKE CSABA, LÖSCHER RÓBERT, BIBART MARIA, BOBIA LACHE, BAKÓ FERENC, BAKÓ PIROSKA, MÉSZÁROS ERZSÉBET, SZABÓ ERZSÉBET, tanügyi káderekre. A volt kollégák a Bihari Iskolától.

*

Kegyelettel és hálával gondolunk a szeretett apára, nagyapára, dédnagyapára, VIZI GÉZÁRA (Bors) halálának 12. évfordulóján. „Küzdelmes élete után legyen békés a pihenése, áldott az emléke.” Emlékét őrzi lánya Éva és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom a drága mamától, ÖZV. DANCSHÁZI ERZSÉBETTŐL. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj egy lehelet. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket.” Nyugodj békében! Bánatos unokája Peti, unokamenye Dóra, dédunokái Carla és Ianis.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, ÖZV. DANCSHÁZI ERZSÉBET (szül. KÁLLAI) életének 90. évében türelemmel viselt hosszú betegség után csendesen megpihent. Temetése november 5-én, hétfőn 13 órakor a Steinberger kápolnából. „Szíved pihen, a mienk vérzik, a fájdalmat az élők érzik. Elmentél tőlünk, de nem mentél messze, tovább élsz bennünk a szívünkbe rejtve.” Gyászolja lánya Erzsike és veje István.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, MADARÁSZ FERENC-SÁNDOR állatorvos, volt félegyházi farmvezető, 74 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése november 3-án, szombaton 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. A bánatos család.

*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal veszünk végső búcsút a legdrágább fiútól és testvértől, PEŞTEŞAN CLAUDIU RADUTÓL (47 éves, Érmihályfalva). Temetése ma, november 2-án 13 órakor lesz az érmihályfalvi városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Őt soha nem feledő édesanyja, testvére Claudia és családja.
*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/ Pihen a kéz, mely értünk dolgozott./ Számunkra te sosem leszel halott,/ Örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága, jó férj és édesapa, PEŞTEŞAN CLAUDIU RADU hirtelen eltávozott. Temetése ma, november 2-án 13 órakor lesz az érmihályfalvi városi kápolnából. Béke és nyugalom őrizze álmát. Szívünkben szeretete örökké megmarad. Nem feledünk el soha. Bánatos felesége Zita és lánya Patricia.

*

„A halál nekem nem fekete börtön, nem fájlaló, nem is rút semmiképen: Egy ajtó bezárul itt lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen, ez a halál.” (Gárdony Géza) HERMAN JÁNOS ISTVÁN, MIGEŞ FLOARE, HĂLMĂJAN SILVIA, BARTIS ROZALIA, MARTIN DUMITRU, DANCSHÁZI ERZSÉBET, DRIMBĂU FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.