Gyászhírek, 2018. november 19.

Gyászhírek, 2018. november 19.
BERHENCZ ERZSÉBET szeretteinek Isten vigasztalását kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkatársai és lakói. „Sírának pedig mindnyájan, és gyászolák azt; ő pedig monda: Ne sírjatok; nem halt meg, hanem aluszik.” (Lukács 8,52)

A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk. Mindig egy célod volt, a családodért élni, ezt csak a halál tudta széttépni. Míg köztünk éltél, mi nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk. Eltelt egy év mióta szeretett férjemtől, PETRI SÁNDORTÓL el kellett búcsúznom. Bánatos felesége Kati.

*

November 18-án volt egy éve, hogy szeretett apukánktól, a nagytatától, PETRI SÁNDORTÓL búcsút kellett vennünk örökre. Felejthetetlen, drága, jó apát veszítettünk el. Többé már nem láthatod gyermekeid mosolyát, sírják utánad angyalok dalát. Soha nem ölelhetjük már a drága, jó apukát.
Lányai Kata és Márta, vejei Sándor és Máriusz, nagyon szeretett unokája Sanyika.

*

Ha emlegettek, köztetek leszek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, mert én már Istennél vagyok. Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, anyósra, nagymamára, dédmamára, HENGYE ERZSÉBETRE (szül. GRIGONCZA, Éradony) halálának 20. évfordulóján. „Ez a nap az emlékezés napja, Érted imádkozunk halkan zokogva. Örök álom zárta le szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Sírod előtt állunk, talán te is látod, Körülötted van a te szerető családod. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, Szívünkben megmarad emléked! Nyugodj békében, drága lélek! Örökké szerető családod.

*

Már 25 éve annak a szomorú napnak, hogy elveszítettük a drága, jó édesanyát, anyóst, nagymamát, dédnagymamát, BEKE LÍDIÁT (szül. BÁTHORY, Érolaszi). Bár múlnak az évek, a fájdalom megmarad. Soha nem feledünk, drága Kicsi Mamánk! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezem arra a szomorú napra, amikor november 18-án volt 15 éve, hogy szeretett férjem, GYENGE MIHÁLY szíve megszűnt dobogni és búcsú nélkül távozott az élők sorából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége Erzsike, rokonai és a családi barátok.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, testvérre, MOLNÁR ISTVÁNRA, halálának 11. évfordulóján. „Valaki végleg elmehet, / Őrizd emlékét, és el ne feledd, / Így majd veled lesz mindig, lelke szabadon száll, / Vár a túlsó parton, hol nincsen határ.” Bánatos fia Csabi, testvére Erzsébet és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, KOVÁCS SZILÁRDRA (Margitta) halálának 23. évfordulóján. Örökké bánatos édesapja és nővére Emese.

*

Egy tiszta lélek, egy elveszett vízöntő száll csillagporon, keresve egy ragyogó égitestet, mennyei pihenőhelyet szeretteinek. Ott fent, az égi kertben, gyönyörű rózsákkal körülvéve mennyei dallamot hallgat, amit az angyalok kórusa énekel, és összetéveszthetetlen mosolyával figyeli azokat, akik majd csatlakoznak hozzá az örök utazáshoz. Csak így magyarázható 4 évvel ezelőtti gyors távozása a csillagokba VASS LÁSZLÓ DEZSŐ pszichológusnak november 17-én. Felejthetetlen emlékeket hagyott hátra a család életében, erkölcsi példát és szakértelmet szakmájában, mindezt harmonikusan egyesítve földi életben. Könnyű és megérdemelt pihenést, nemes Rózsa Lovag, szerető férj, apa és nagytata! Felesége Cornelia, fiai, menyei és 4 unokája köszönik mindazoknak, akik ismerték őt és gondolnak rá egy pillanatra.

*

Mély fájdalommal emlékezünk szeretett szüleinkre, édesanyánkra, JUHÁSZ ILONÁRA (szül. BERECZKI) halálának 15. és édesapánkra, JUHÁSZ JÁNOSRA halálának 2. évfordulóján. Emlékük legyen áldott! Bánatos lányaik Ica és Enikő.

*

Már egy éve, hogy itthagyott bennünket a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BOGDÁN ERZSÉBET (szül. VÉGH), akinek emlékét örökké szívében őrzi bánatos férje, gyermekei és azok családjai.

*

Szívünkben helyedet nem pótolja semmi. Míg a földön állunk, nem fogunk feledni, GYURKOVICS JOLÁN (szül. Szalárd). Már 2 hosszú éve itthagyott bennünket drága szeretett édesanyánk. Emlékeznek rá szeretett gyermekei, Lajos és családja, Andrea és családja.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett Édesanya, anyós és nagymama, özv. SASVÁRI ROZÁLIA (szül. MAJOROS ROZÁLIA) 64 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése kedden, november 20-án déli 14 órakor a palotai temető kápolnájából. Csendes álma fölött őrködjön a hála és a szeretet! Búcsúznak tőle fiai Róbert, Tibor és Sándor családjaikkal.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünket, JURCA IOLANDÁT utolsó útjára elkísérték, virágaikat sírjára helyezték és mély gyászunkban osztoztak! Nyugodjon békében! Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, november 19-én özv. MITRA MARIÁRA (szül. MRAZ) szeretett édesanyámra, aki 3 éve eltávozott szerettei köréből. „Hogy egy édesanya milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Köszönjük, hogy a miénk voltál és bennünket szerettél! Mi úgy szerettük ahogy csak lehetett, mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad. Legyen békés álmod a csillagos égben! Emléke legyen áldott mindazok szívében, akik érte egy imát mondanak! Soha nem feledünk. Lányod Marika, menyed Olga, unokád Ferike és felesége Claudia, dédunokád Eduardo, valamint Gizella mama.