Gyászhírek, 2018. november 16.

Gyászhírek, 2018. november 16.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a JURCA családnak drága szerettük elvesztése miatt. Antónia és családja.


Szomorú szívvel emlékezünk kedves szerettünkre, MIKÓ SÁNDORRA halálának 4. évfordulóján. Egy késő őszi napon életed véget ért. Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél. De szívünkben mindig itt vagy velünk. Felesége, leánya, unokái.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett feleség és édesanya, BAICZAR DANA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Az egykori örvéndi szomszéd Antal Kati és családja részéről.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem férjemre, ID. PÁPAY FERENCRE halálának 6., és fiamra, IFJ. PÁPAY FERENCRE halálának 15. évfordulóján, a sógorra, KOMENDÁT JOZSEFRE, aki 3 éve hunyt el. Ha egy könnycsepp gördül le arcomon azért van, mert hiányoztok nagyon. Az örökké bánatos feleség és édesanya Marika.

*

„Hogyha éltünk vándorútja/ Néha sötét völgybe tér,/ Jézus ott se hagy magunkra,/ Szava biztat: jer, ne félj!/ Megterheltek jöjjetek/ Újjuljon meg lelketek!/ Jöjjetek ti megfáradtak,/ Találjatok nyugodalmat!” (427. ének) Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, november 18-ra, amikor 2 éve hirtelen búcsú nélkül megtért Teremtő Urához a legjobb férj és édesapa, LUCSKAI GYULA (Hegyközszáldobágy). Köszönjük, hogy a miénk voltál és bennünket szerettél, mi is úgy szerettünk, ahogy csak lehetett. Emlékedet megőrizzük mint egy drága kincset egész életünkön át! Megtört szívű felesége és leánya.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága nagyapára, dédapára, LUCSKAI GYULÁRA (Hegyközszáldobágy), aki november 18-án lesz két éve, hogy a mennyei országba költözött. Tata, hogyha hallasz! Látod könnyes szemem. Gyere vissza kérlek, fogd meg mindkét kezem! Nem hallom a hangod, nem vársz, hogyha megyek. S előttem csak akadályok, dönthetetlen hegyek. Kellene, hogy megmondanád hol találom helyem! Hogy gondoktól már többé ne fájjon a fejem. Fáj nagyon, hogy nem vagy, a csönd is más volt veled. Hidd el, hogyha látsz most, szívem sosem feled! S ha le tudsz jönni hozzám, néha tedd meg kérlek… Csak egy-egy álmot kérek! S értelmet nyer napom. Ha láthatlak téged. Tata hogyha hallasz! Látod, hogy kereslek, tedd széppé az álmom, és tudd, hogy nagyon Szeretlek!!! Aki soha nem feledi: unokája Edit, unokaveje Csaba, dédunokái Diána és Zsanett.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább nagyapára és dédnagyapára, LUCSKAI GYULÁRA (Hegyközszáldobágy), aki november 18-án 2 éve hirtelen búcsú nélkül hagyott itt bennünket. „Csillagok közt élsz már,/ Angyalok közt jársz./ Ott, hol csendből épül vár,/ S igaz lelkedre/ Isten vigyáz már./ Uram! Adj neki nyugodalmat,/ S egy csendes felhőn párnát,/ Fogadd be. Őt Uram,/ S vigyázd örök álmát!” Szeretetedet és gondoskodásodat szívünkben őrizzük egész életünkben át! Megtört szívű unokád Tünde és dédunokád Brigitta.

*

Lelkem mély fájdalmával emlékezem halálának első évfordulóján férjemre, KULCSÁR JÁNOSRA. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, szívemben megmarad emléked. Bánatos felesége Manci.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KISS ZSIGMOND LÁSZLÓ életének 60. évében 2018. november 1-jén elhunyt. Szertartásos temetése november 17-én 13 órakor a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése legyen csendes. Gyászoló húga Marika és gyermekei Annabella és Teofil.

*
„Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. Csak most kezdek rádöbbenni, hogy az életed ajándék volt, és egyre erősödő szeretet maradt utána.” (Marjorie Pizer) PORTASE ECATERINA, DORNER PARASCHIVA, GHETE TRAIAN, CÂNDEA DORIN, LĂZĂRESCU FLOARE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, JUHÁSZ ÁRPÁDRA (Biharpüspöki) halálának 7. évfordulóján. „Álmainkban találkozunk, lelked vár ránk odafent, hol uralkodik a hit, békesség és szeretet. Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, mi örökké szeretünk, és nem feledünk téged. Áldott legyen emléked!” Szerető családod.

*

Szomorú szívvel emlékezünk, október 15-ére, ma 6 hete, amikor drága, szeretett fiam, a férj, édesapa, testvér, SZŰCS ÁRPÁD ÖCSI (mérnök, a Nutrientul volt dolgozója) oly hirtelen, búcsú nélkül 51 évesen itthagyott bennünket. Segítő szavad most hiányzik csak igazán, kérlek, továbbra is figyelj és vigyázz ránk! Áldott emlékét kegyelettel megőrizzük! Örökké bánatos édesanyád, feleséged, lányod, barátja, nővéred és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre és édesanyára, a ma 3 éve elhunyt SZATMÁRI MÁRIÁRA. Nem foghatjuk már megfáradt kezedet, / Nem simogathatjuk őszülő fejedet. / Fáj nagyon és örökre így marad, / De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. / Ránézünk a fényképedre, látjuk szemed ragyogását, / Könny csorog végig arcunkon, / Ha megkérdeznél mi fáj, mi bajunk – azt felelnénk – hiányzol nagyon, nagyon! Férjed Sanyi, fiad Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk IFJ. PÁPAY FERENCRE halálának 15. évfordulóján. Múlnak az évek, de mi nem feledünk. Bánatos felesége Magdi és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk DÁVID PIROSKÁRA (Szalacs), aki 78 éves korában súlyos betegség és nagyon sok szenvedés után 13 éve távozott el tőlünk. Emlékét örökké megőrizzük. Fiai: Imre, Vilmos és családja.

*

Szomorú szívvel, könnyes szemmel emlékezünk drága halottainkra, MOLNÁR EMMÁRA (Biharvajda) november 18-án, halálának 23. évfordulóján, illetve MOLNÁR GYULÁRA, aki november 24-én lesz 32 éve, hogy eltávozott. Emlékeznek rájuk: lányuk Emma, unokájuk Erika, Attila és dédunokája Emese.

*
Fájdalommal emlékezünk TORNYI ISTVÁNRA, aki 11 éve hagyott itt bennünket. Akit nagyon szeretünk, örökké él. Adj, uram, örök nyugodalmat neki! Felesége Marika, lánya Ildikó, veje Gábor, unokái Sára, Eszter, Hanna.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, vőre, GERGELY GYULÁRA (Biharszentjános) halálának első évfordulóján. „Utad a szenvedés kövein vezetett, akartad az életet, de már nem lehetett. Megfáradt lelked feladta a küzdelmet, angyalok vigyázzák odafent léptedet. Istenem, de nehéz nélküled élni, az együtt töltött éveket nem lehet feledni. Hiányod elviselni nagyon nehéz, örökké megtart szívünkben az emlékezés. Mert elfeledni azt nem lehet, aki szeretve volt, és ő is szeretett.” Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, FAZEKAS ERZSÉBETRE, aki ma 1 éve, hogy itthagyott bennünket. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk, szerető szíveddel./ De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,/ Mert te a jónál is jobbat érdemeltél. Bánatos férje, gyermekei, unokái.

*

Együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak, DIENES CAROLNAK ezekben a nehéz percekben édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A jó Isten nyugtassa békében! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Simbac Rt. Nagyvárad közössége.

*

Kegyelettel emlékezünk PÁSZTAI KÁROLYNÉ BERECZKI ANNÁRA halálának 40., BÉNYEI ANNA-LAJOSNÉ KISSERDELYI MARGITRA halálának 30. évfordulóján. A Pásztai és a Bényei család.

*

Fájó szívvel emlékezünk PETŐ JÓZSEFRE (KOKA) halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nővére Margit, unokahúga Marika.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra, PĂSCAR CLARARA (szül. KOPASZ KLÁRI, Bihar) aki három éve, november 17-én eltávozott szerettei köréből. „Minden virág beszél, amit a sírodra teszünk,/ Minden virág elmondja, mennyire szeretünk./ Hiába teszünk rá virágot,/ Eltemettük veled az egész világot.” Emlékedet szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodj békében! Bánatos férje és családja.

*

Szeretettel és fájó szívvel emlékezem szeretett testvéremre, MESTER JÁNOS DÁNIELRE (Izrael, Hajfa) halálának 18. évfordulóján. „Mindig sugárzott szívedből a szeretet,/ Sokszor mosolyogtál, akkor is, ha fájt neked./ De mivel így hozta az élet, féltve őrzöm,/ Míg élek, drága emléked.” Szerető nővéred özv. Karancsi Erzsébet (Bozsó).

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, MADAR KÁROLYRA (Biharpüspöki), aki ma 17 éve, 52 évesen eltávozott. Nyugodjon békében! Örökké bánatos felesége Margit és családja, Andrea és Norbert.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ID. DIENES KÁROLY életének 75. évében elhunyt. „Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott, elcsitult a szív, mely értünk dobogott!” Temetése 2018. november 16-án 15 órakor a szentjánosi kápolnából. Búcsúzik tőle szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, HOLHOS ERZSÉBETRE (volt tanítónő Gálospetriben) halálának 28. évfordulóján és HOLHOS SÁNDORRA (volt főkönyvelő Gálospetriben) halálának 10. évfordulóján. Nyugodjanak békében! Lányotok, fiatok és családjaik.

*

Imáinkkal búcsúzunk és osztozunk a család fájdalmában szerettük, JURCA IOLANDA elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! A Szent Rita Nőszövetség és a Mária Légió.

*

Szívünkben mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és feleség, BOJCZÁR DANIELA (Örvénd) életének 42. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúzik tőle férje Jóska és két gyermeke Emilia és Janika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett menyünktől, BOJCZÁR DANIELÁTÓL (Örvénd), akinek jóságos szíve életének 42. évében megszűnt dobogni. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Anyósa Margit és apósa Jóska.