Gyászhírek, 2018. november 12.

Gyászhírek, 2018. november 12.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik együttérző szavakkal, támogatásukkal erősítettek bennünket, és drága szerettünket, TÓTH GYULÁT utolsó útjára elkísérték. A gyászoló család.


Őszinte részvétünket, és együttérzésünket fejezzük ki Tóth Mártának és családjának szerettük, Tóth Gyula elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Rais-Wallner család.

*

Drága MÁRTA és családja! Mély fájdalommal vettünk tudomásul barátunk, TÓTH GYULA korai távozását. Emléke legyen áldott! A fogyó baráti kör: Darvas, Hámos, Jámbor, két Pásztor, Szilágyi, Váradi és Zalder család.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki TÓTH MÁRTÁNAK és családjának a szeretett férj, édesapa és nagyapa, TÓTH GYULA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! Kiss Andrea és Faragó Lilla.

*

„Bizony mondom néktek, nem iszom többé a szőlőtőnek gyümölcséből mind ama napig, a mikor mint újat iszom azt az Isten országában.” (Márk 13,25) Az Úr vigasztalását kívánjuk Tóth Mártának és családjának, kedves GYULA barátunk korai halála miatt érzett fájdalmukban. Farkas Antal és családja.

*

„ Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,/ Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula: Consolatio) A nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum vezetősége és tanári közössége őszinte együttérzését fejezi ki Tóth Márta, az Ady Endre Elméleti Líceum volt igazgatónőjének és családjának a szeretett férj, édesapa és nagyapa, Tóth Gyula halála miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjék békében, emléke legyen áldott.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Tóth Mártának és családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Partium Alapítvány kuratóriuma.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki TÓTH MÁRTA tanárnőnek szeretett férje elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Részvétünk a családnak. Elek Vera és Lovas Éva.

*

Őszinte részvétünk TÓTH MÁRTÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa, TÓTH GYULA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Erdei István és családja és szülei részéről.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Tóth Mártának és családjának a szeretett férj, édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Dr. Földes Béla és családja.

*

Megrendültem búcsúzunk agy igaz baráttól. KELEMEN JÁNOSTÓL. Őszinte részvétünk feleségének, KATINAK és kedves családjának. Nyugodjon békében „kis barátom”. Varga Gabi és családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunkat, BAGOLY ILONÁT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkba osztoztak. A gyászoló család.

*

Köszönet és hála az Agnulli Dei Öregotthon vezetőségének és személyzetnek az odaadó gondoskodásért, amit nyújtottak drága anyánk, BAGOLY ILONA ottléte alatt. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága édesanyánkat, NAGY MIHÁLYNÉ (szül. LESTYÁN ADRIENN) volt tanítónőt utolsó útjára elkísérték, részvétnyilvánításukkal és virágaikkal fájdalmunkat enyhítették. Szerető leányai: Ádika és Mucus.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezem szerető férjemre, ID. CSÁKI FERENCRE, aki 3 éve hagyott itt engemet. „Elmentél és magaddal vitted az erőm. Te voltál a jobb kezem, te voltál a mindenem. 55 év nagyon hosszú idő, amit együtt leéltünk. Azt elfelejteni nem lehet, csak letörölni az érted hulló könnyeket. Nyugodj békében!” Bánatos felesége Teri.

*

Fájó szívvel és hálával gondolunk a szeretett apára, ID. CSÁKI FERENCRE halálának 3. évfordulóján. Hiába múlnak az évek, a mosoly mögött ott vannak a fájó könnyek. Nyugodj békében, drága lélek! Bánatos fia Attila és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk MEZEI ILONÁRA (élt 70 év), aki már 9 éve hagyott itt bennünket. Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk. Bánatos férje, gyerekei, unokái, dédunokái.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,/ Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, apósra, KISS JÓZSEF FERENCRE, aki már hat éve eltávozott közülünk. Emlékét örökké megőrizzük! Szerető felesége Éva, lánya Enikő és annak családja.

*

Szomorú 1 év telt el, amióta drága anyukánk, HEGEDÜS KATALIN eltávozott tőlünk. Drága emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nagyon hiányoztok, Anyu, Apu: Nyugodjatok békében! Lányod Laura, fiaid Öcsi, Robi, Miki és családjaik.

*

Kegyelettel és hálával emlékezünk a szeretett, drága édesanyánkra, SZABÓ KLÁRÁRA halálának 16. évfordulóján. Küzdelmes élete után emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető lányai Klári és Stefi.

*

Ha emlegettek, köztetek leszek,/ Ha imádkoztok, veletek vagyok,/ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Emlékem így áldás lesz rajtatok. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ÖZV. ÖTVÖS KÁROLYNÉ MÁRIA életének 87. évében jóságos szíve megszűnt dobogni. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára kísérték és fájdalmunkban osztoztak. Búcsúzik tőle leánya Éva, fia Sanyi, menyei, vejei, unokái, unokavejei, unokamenyei és dédunokái.

*

Sajnálattal búcsúzunk JAKABFFY MARGITTÓL, aki türelemmel viselt betegség után 84 éves korában elhunyt. Őszinte részvétünk fiának ZSOLTINAK és családjának. Jakabffy László és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk a drága édesanyától, nagymamától, JAKABFFY MARGITTÓL (élt 84 évet), aki váratlanul távozott közülünk. Isten szeretetébe ajánljuk, szívünkben örökké élni fog. Barátnőd Vékony Júlia, keresztfiad István, Pisti és Kati.

*

Fájdalommal búcsúzunk MARGIT mamától és vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. A Diószegi-Hegedűs család.

*

Őszinte részvétet kívánunk JAKABFFY ZSOLT családjának édesanyja, JAKABFFY MARGIT halála miatt. Hegedűs István és családja.

*

Mély fájdalommal és szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett anyától, sogórnőtől, anyóstól és nagymamától, TALLóDI IRÉNTŐL, aki életének 80. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése hétfőn, november 12-én, 11 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle a Tallódi és a Posmosanu család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, GOCZ PIROSKA életének 93. évében elhunyt. Temetése 2018. november 12-én 15 órakor lesz a városi kápolnából. Nyugodjon békében! Búcsúznak tőle szerető gyermekei és unokái.

*

Szomorúan és fájdalommal szívemben tudatom, hogy drága feleségem, ROTTER ELENA 78 évesen visszaadta lelkét Teremtő Urának. Temetése ma, november 12-én déli 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Búcsúzik tőle szeretett férje és fia Tibi.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És, aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal.” (Jn. 14:25-26) Mély fájdalommal, de Isten bölcs akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós, özv. JAKABFFY ZOLTáNNé (szül. BOKOR MARGIT) életének 85. évében, hittel és türelemmel viselt szenvedés után, 2018. november 8-án visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Szeretett halottunk földi porhüvelyét november 13-án 12 órakor, a Rulikowski köztemető Steinberger kápolnájából kísérjük utolsó földi útjára. Gyászolják: fia Zsolt, menye Rózsa, unokái Ákos, Koppány, Edua, Kincső és Katinka. Fájdalmunk mérhetetlen, de nem úgy bánkódunk, mint akinek nincs reménysége, mert hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott és tudjuk, hogy Isten előhozza azokat, akik Krisztusban Ő vele együtt elaludtak. (1 Thessz.4:13-14) Emlékét szívünkben örökre megőrizzük! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk anyatársunktól, JAKABFFY ZOLTÁNNÉ szül. BOKOR MARGITTÓL, aki életének 85. évében tért haza mennyei örök otthonába. Drága halottunkkal együtt hisszük az ige üzenetét, miszerint: „Én tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett megáll!” (Jób 19:25) Utolsó üdvözlettel: id. Diószegi Lajos és Ilona.

*

Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós és nagymama, KOVÁCS ÉVA 83 éves korában elhunyt. A temetés november 13-án 14 órakor lesz a püspöki kápolnából. Nyugodjon békében! Bánatos fia JENŐ, menye ÁGI és unokája ATTILA.

*

Szomorúan búcsúzunk a szeretett nászasszonytól, KOVÁCS ÉVÁTÓL. Őszinte részvétünk a családnak. Nyugodjon békében! Oláh Erzsébet és Zsuzsa.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak KOVÁCS ÉVA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Kovács József és családja.