Gyászhírek, 2018. november 1.

Gyászhírek, 2018. november 1.
BAGOLY ILONA szeretteinek Isten vigasztaló kegyelmét kívánja az Agnulli Dei Idősek Otthona vezetősége, munkaközössége és lakói. „Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki, semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.” (Márk 13, 31-33)


Nagy fájdalommal búcsúzunk szeretett nővérünktől, NAGY MIHÁLYNÉTÓL (szül. LESTYÁN ADRIENN), volt tanítónőtől, aki 2018. október 23-án Budapesten elhunyt. A temetés időpontját később közöljük. Öccse Dóri, felesége Magdus, fiai Dórika és családja, Endre és családja, húga Marika és Sanyi.

 

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, KASSAY ILONA (nyugdíjas biológia-tanárnő) életének 92. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése november 3-án, szombaton 14 órakor lesz a városi ravatalozóból. Búcsúzik leánya Ili és unokája Géza.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy FARKAS ILONA aki 2018. október 30-án 83 éves korában elhunyt. Temetése 2018. november 2-án a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle Hajni, Laci és családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunkat, GÁSPÁR TIBORT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*
„Adjon nektek enyhülést a mennyei szeretet, legyen békés álmotok, és csendes nyugovásotok, boldog feltámadásotok.” NAGY KÁROLY, BAGOLY ILONA, KASSAY ILONA, NAGHI IOAN, PLATIN ILEANA, GROSU MARIA, MAGHIAR MONICA SABINA, CIORTIN IULIANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Részvétünk anyatársunknak, JUHÁSZ ILONÁNAK és gyerekeinek, drága vejünknek, ATTILÁNAK és testvéreinek, KRISZTINEK és CSILLÁNAK szeretett édesapjuk, valamint a drága férj, JUHÁSZ ATTILA elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Kollár Zoltán és Terézia.

*

Mély fájdalomtól megtörten veszünk búcsút drága édesapámtól, a nagyapától és apóstól, JUHÁSZ ATTILÁTÓL. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle fia Attila, Beatrix és Nándor.

*

Szomorú 8 év telt el, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ID. KOVÁCS KÁROLY (Szalárd) eltávozott közülünk. Szívünkben fájdalommal emlékezünk rá. A bánatos család.

*

„Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ Szívünkben örök a fájdalom és a szeretet!” Az örök elválás mély fájdalma 8 éve gyötri megsebzett és megtört szívünket, mert a kegyetlen halál kiszakította közülünk a drága, jó férjet, édesapát, apóst, nagyapát, FAZAKAS FERENCET. „A múltba visszanézve, valami fáj,/ Valakit keresünk, aki nincs már./ Temető csendje ad neki nyugalmat,/ Szívünk fájdalma örökre megmarad./ Feledni valakit lehetetlen csoda,/ Mert, akit szeretünk, azt nem feledjük soha.” Tisztelettel és szeretettel emlékeznek reá: felesége Ibolya, gyermekei Ferencz, Éva, Gábor, Norbert, menyei Anita, Judit, Tünde, két kicsi unokája Mátyás és Róbert.

*

„Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény,/ De lelkem egy darabja utadon elkísér,/ veled vagyok most is, Te pedig velem vagy,/ Mert szeretetem irántad oly végtelenül nagy!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezem édesapámra, FAZAKAS FERENCZRE halálának nyolcadik évfordulóján. „Fáj nagyon, ez már így is marad,/ Te mindig velem leszel, az idő bárhogy is szalad./ Ha itt lennél és megkérdeznéd mi bajom?/ Annyit mondanék, hiányzol nagyon-nagyon./ Köszönöm, hogy éltél, és engem szerettél,/ Nem haltál meg, csak álmodni mentél.” Soha nem feled téged bánatos szívű lányod Éva.

 

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, ÖZV. KŐRÖSI SÁNDORNÉRA (szül. ZSÍROS ESZTER, Hegyközszentmiklós) halálának 10. évfordulója alkalmából, aki 2008. november 1-jén örökre megpihent és november 3-án kísértük utolsó útjára. Emlékezik rá lánya Adél, veje Béla, unokái Adél és Tünde, unokavejei Misi és Miki, dédunokája Janika és barátnője Gyulia.

 

*

Mély együttérzésünket fejezzük ki az egész gyászoló JUHÁSZ családnak drága, jó szomszédunk, JUHÁSZ ATTILA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Baráti szeretettel a Pirtea és Varga család.

 

*

Szeretettel emlékezünk FAZAKAS FERENCZRE halálának 8. évfordulóján. „Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek. Hiába szállnak álmok, évek, ők itt maradnak bennünk csöndesen még.” A Deák család.

 

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága testvéremre, RÁCZ KÁROLYRA (Biharpüspöki) halálának 5. évfordulóján. „Suhanva száll az élet tova, ami elmúlt nem jön vissza soha. Várni valakit, aki nem jön többé, az emlékét őrizni mindörökké.” Szerető testvéred Irénke.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, FAZAKAS FERENCZRE halálának 8. évfordulóján. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/ Nyugalmad nem zavarja senki./ Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/ Nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz.” Bánatos fia Norbert, menye Tünde és unokája Róbert.

 

*
„Ha emlegettek, köztetek leszek,/ Ha imádkoztok, veletek vagyok,/ Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ Emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) Fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. BRĂDESCU MARGIT (szül. HRICSOVÁNY) életének 73. évében Magyarországon elhunyt. Emlékét örökké szívünkben őrizzük. A gyászoló család.

*

„Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem,/ Csöndesen és váratlanul átölelt az Isten.” Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal búcsúzunk ÖZV. BRĂDESCU MARGITTÓL (szül. HRICSOVÁNY). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Unokahúga Etu és családja.

*

Mélyen együtt érzünk az érmihályfalvi Peşteşan és Mihăilă családokkal ezekben a nehéz percekben, amikor végső búcsút vesznek a szeretett fiútól, férjtől, édesapától, testvértől, sógortól és nagybácsitól, PEŞTEŞAN RADUTÓL. Isten nyugtassa békében, és adjon vigasztalást hozzátartozóinak. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak! Az Avram család.

 

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak JUHÁSZ ATTILA elhalálozása miatt. Nyugodjon békében! Lugosi Barna és családja.

*

Fájó szívvel és lélekkel búcsúzunk fiamtól, BARTA SÁNDORTÓL, aki hirtelen elhunyt. Temetése november 2-án 14 órakor lesz a városi kápolnából. Édesanyja Ilona és családja.

 

*

Fájó szívvel búcsúzunk SANYIKÁTÓL. Melita és családja Németországból.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SANYIKÁTÓL, hirtelen halála miatt. Johan és Heydy és családja Németországból.