Gyászhírek, 2018. március 9.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. március 9.
„A múltba visszanézve, valami fáj, valamit mindig temetünk, az emlék néha visszaszáll és könnyes lesz tőle szemünk.” Szívünkben örök hálával és szeretettel emlékezünk SZŰCS SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján és feleségére, ÖZV. SZŰCS ERZSÉBETRE születésnapja évfordulóján. Nyugodjanak békében! Sokat gondol rájuk lányuk Beti, vejük Jóska, imádott unokájuk Gergő, Bakonyi Lajos és felesége Katika, valamint Macsingo Erzsébet és családja a messzi távolból.

Egy szülői szív csak sajog némán, de nem szűnik szeretni soha… Emlékezünk rád, Moszorják Attila (Moszi). Találkozunk! Kisfiad Dániel, szüleid, öcséd, sógornőd és Mama.
*
Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre és szeretteinkre Szalárdról: id. BÁTORI LAJOS (50 éve), BÁTORI JULIANNA (15 éve), BÁTORI MARGIT (35 éve), BÁTORI JÓZSEF (12 éve), ifj. BÁTORI LAJOS 14 hónapja hagytak itt bennünket. Öröm kevés, bánat sok, amikor az időnk lejár fájdalmunknak vége, odamegyünk mi is megpihenni velük. Nyugodjanak békében.
*
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, ID. BALLA ISTVÁNRA halálának hatodik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A bánatos család.
*
„Virágot viszünk egy néma sírra, De ezzel téged már nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, De olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, Hiányzol nekünk, soha nem feledünk!” Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, SZÉKELY LAJOSRA (nyug. érszőllősi református lelkész) eltávozásának 1. évfordulóján. Nyugodjon békében! Örökké bánatos felesége Erzsike, lánya Ildikó, veje Pipu és unokái Matyi és Heni.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szerető szülőkre, nagyszülőkre, BESSENYEI LÁSZLÓRA és BESSENYEI KLÁRÁRA haláluk 20. évfordulóján és fiaikra, BESSENYEI LÁSZLÓ ATTILÁRA halálának 24. évfordulóján, és a 18 éve elhunyt BESSENYEI GYÖRGYRE. Isten őrködjön pihenésük fölött! Emléküket megőrzi a bánatos család.
*
Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, apára és apósra, TÓTH LAJOS ISTVÁNRA, aki már 6 hónapja, hogy itthagyott bennünket. „Itt állunk sírodnál némán és csendesen. Istenem, de nehéz nélküle élni, az együtt töltött éveket nem lehet feledni! Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom, szerető szívünkben gyász és fájdalom.” Örökké bánatos felesége Terike, fia Pityu, lánya Tündi és veje Tavi.
*
Emlékezünk… emlékezünk, s az évek telnek. Négy éve már, hogy elmentél SULYOK ÁGNES, és még el sem búcsúztunk. Férjed, fiad és lányod.
*
Fájó szívvel emlékezünk 2 éve elhunyt drága gyermekre, az édesapára, testvérre, HATVANI GYÖRGYRE és 8 éve elhunyt menyemre, az édesanyára, HATVANI OTILIÁRA. Emléküket szívünkben őrizzük. Megemlékező mise március 12-én 18 órakor a Bazilikában. Bánatos édesanyád, lánya Edina, testvére Csaba, és az egész család.
*
„Az emberi élet röpke dráma. Egyszer játszák, nincs több előadása.” (XVI. sz. japán költő) Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy LACZI ISTVÁN (Nagyvárad) életének 63. évében Pennsilvaniában (USA) visszaadta életét teremtő urának. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle egyetlen leánya Emese családjával, testvérei Sárika, József, Magdolna családjaikkal, valamint a nagyváradi rokonság.
*
Lángra lobban a fájdalom, szívünk tépi minden ága. Fényárban úszó sírhalom, Szeretteink sötét világa. Viaszkönnyeket sír a gyertya, Hullatja fájó könnyeit, És a kemény hideg fejfa, A mécs füstjétől könnyezik. Szemünkben apró lángok égnek, Csak csendesen imádkozunk, De utat hagyunk a reménynek, Hogy egyszer majd találkozunk. SZÁSZ SÁNDORRA (Érsemjén) emlékezik halálának 6. évfordulóján fia Sanyi, menye Magdi, unokái Sanyika és Márki.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára és dédimamára, NAGY ROZÁLIÁRA (Érkeserű) halálának 5. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, Hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen.” Emléke szívünkben tovább él! Szerető lánya Éva, fia Sándor és a családjuk.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak ID. PAPP ISTVÁN elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Kati és családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szerettünktől, KIS KELEMENTŐL, aki életének 81. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése szombaton, március 10-én 13 órakor a mezőtelegdi kápolnából. Búcsúzik tőle unokahúga Ildikó és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, feleségre, nagymamára, dédnagymamára, anyósra, SZILÁGYI EMILIÁRA (Szentjános) halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.
*
Már 3 éve annak a szomorú napnak, amikor eltávozott szeretett feleségem, SZILÁGYI EMÍLIA (Szentjános). Tied a csend és a nyugalom, enyém a könny és a fájdalom. Hogy egy feleség milyen drága kincs, csak az tudja, akinek már nincs. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos férje Dezső.
*
Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk drága bátyánktól, ID. PAPP ISTVÁNTÓL (élt 71 évet), aki rövid szenvedés után visszaadta lelkét drága Teremtőjének. Bánatos húga Pazona Bori, öccse Árpád és családja Temesvárról.
*
„Ami neked csend és nyugalom, Az nekünk örökös fájdalom. Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, PETRI GABRIELLÁRA elhunyta kilencedik szomorú évfordulóján. Emléke legyen áldott. A bánatos család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak KÓSA JÁNOS nyugalmazott tanár elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. Unokatestvérei: Kósa Irénke és Marika.
*
Fájó szívvel emlékezünk MAGICS ETELKÁRA halálának 2. évfordulóján. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. És, hogy mennyire fontos is volt neked, csak akkor érzed, ha nincs már veled.” Örökké szerető családod.
*
Fájdalommal szívünkben emlékezünk drága szüleinkre, édesapánkra, LEMÉNYI SÁNDORRA (Bihar), halálának 2. évfordulóján, és drága édesanyánkra, LEMÉNYI PIROSKÁRA (BOZSÓDI), aki 4. hónapja hagyott itt bennünket. Amíg éltetek, nagyon szerettünk, amíg élünk, soha el nem feledünk. Szép volt veletek, szomorú nélkületek. Nyugodjatok békében. Szerető lányotok Gizike, fiatok Sanyi és családtagjaik.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, apósra, PÓSZTÓS ISTVÁNRA halálának hetedik évfordulóján. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugodalmad nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve szívünkben örökre megmaradsz. Szerető, bánatos feleséged Irma, fiaid István, Sándor, menyeid Rózsika, Márta, unokáid Olika, Norbi, Dávid, unokavejed Stefan.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett testvérünkre, ÖZV. HOLUBÁK SÁNDORRA, halálának második évfordulóján. „Telnek a napok, múlhatnak az évek, akik szívből szerettek, nem felednek téged.” „Elmentél tőlünk, egy kora tavaszi napon, búcsúzni sem volt alkalom.” Nyugodj békében. Húgod Marika és családja, öcséd Laci és családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezem KECZELY MIHÁLYRA (MISU) halálának 3. évfordulóján. Párja Ági.
*
Őszinte részvétünk MANGRA ISTVÁNNAK a szeretett édesanya, nagymama, anyós, SERFÖZÖ GYÖNGYI elvesztése miatt. Kollár Zoltán és családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága testvéremre, CUC IRÉNKÉRE (FÜREDINÉ), aki március 10-én lesz egy éve, hogy elment tőlünk, itthagyva bennünket és beteg férjét. Üres minden nélküled, drága testvérem, nincs semmi ami megvigasztalna bennünket. De most te megnyugodhatsz, férjed, FÜREDI ISTVÁN is elment utánad 1 évre. A Jó Isten nyugtasson békében. Gyászolja húga Julianna és gyermekei.
*
„Én jóságos Istenem, könyörülj rajtam, nagy irgalmasságoddal töröld el minden vétkem! Moss egészen tisztára engem.” SZÁSZ FERENC, HODIŞAN TEODOR, GANEA ELENA, LAZĂR VICTORIA, BOT MARIOARA, LASLĂU LUCIAN MIREL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, Kovács Gyöngyinek a szeretett édesanya, valamint kollégánknak, Kovács Józsefnek a szeretett anyós elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Utolsó üdvözlettel az Érmihályfalvi Fogyasztási Szövetkezet munkaközössége.
*
Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezem a legdrágább édesanyára, PETYÁR MÁRIÁRA (szül. DEME) halálának 5. évfordulóján. Szeretett fia, Attila.