Gyászhírek, 2018. március 7.

Gyászhírek, 2018. március 7.
Mély fájdalommal szívünkben osztozunk KONCZ ÁGOTA kolléganőnk szeretett édesapja elvesztése miatti gyászában. Isten adjon csendes nyugalmat az elköltözöttnek, a gyászoló családot pedig vigasztalja a mi Urunk Jézus Krisztus drága Igéje: „Aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (Jn. 11,25). A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium közössége.


„Istennek gondja van rátok” (1 Péter 5,7) Isten vigasztaló közelségét kérjük osztálytárnőnk, KONCZ REBEKA és családja mély fájdalmában a szeretett nagyapa eltávozásakor. Imádkozunk a család minden tagjáért, hogy megerősödött hittel fogadják Isten gyászoló szeretetét. A Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium II. osztálya, a tanító néni és a szülők.

*

Őszinte együttérzésünk a gyászoló családnak a szeretett férj, édesapa, nagyapa, ID. FODOR BÉLA elhunyta miatti fájdalmukban. Klári és Stefi.

*

Soha nem múló fájdalommal emlékezünk drága, szeretett szüleimre, édesapámra, NAGY ANDRÁSRA, aki 15 éve, és NAGY ANNÁRA (KATI), aki 10 éve hagyott itt minket örökre, nagy űrt hagyva maguk után. Emléküket mind megőrizzük. Lánya Ani, veje Feri és unokája Alexa.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VÉKONY ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, após és nagyapa elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Az R.M.D.SZ. Csillagváros választmánya.

*

„Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet.”(János 12,50 /a) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, FODOR BÉLA 74 éves korában hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2018. március 8-án 14 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY T. ENIKŐ ILONA tanárnőnek édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A VIII.A osztályközössége.

*

Megszomorodott szívvel, a feltámadás és viszontlátás reményében veszünk búcsút FODOR BÉLA volt presbiter testvérünktől és őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, akiknek az Úr adjon erőt és vigasztalást. „Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is őbenne.” (1 János 4,16). A Nagyvárad-Olaszi Egyházközség és Presbitériuma.

*

„Bocsásd el most, Uram, szolgádat szavaid szerint békességben.” FODOR BÉLA, SERFÖZÖ GYÖNGYI, FLOREA CONSTANTIN, ILE IOSIF, COPIL GHEORGHE, MACAI MARIA, CUC IOAN DORIN, RAICU MIHAIL GHEORGHE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett gyermek, testvér, sógor és nagybácsi, FARKAS LÓRÁND (Bihardiószeg) életének 53. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése március 7-én, szerdán 13 órakor a bihardiószegi hegyaljai kápolnából. A gyászoló család

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett unokaöcsénktől, unokatestvérünktől, FARKAS LÓRÁNDTÓL (Bihardiószeg), aki életének 53. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése március 7-én, szerdán 13 órakor a bihardiószegi hegyaljai kápolnából. A Nyíri család.

*

Köszönetet mondunk midazoknak, akik drága halottunk, PÉNZES ETELKA temetésén részt vettek és virágaikkal enyhíteni próbálták fájdalmunkat. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, apósra, LUCACI SÁNDORRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége Irén, fia Sándor, menye Annamária és kicsi unokája Sophie.

*

Fájó szívvel emlékezem a szeretett férjre, BUNDIK SÁNDORRA (Veresegyháza) halálának 7. évfordulóján. Múlnak a napok, telnek az évek, szívemben örökké megmarad fájó emléked. Nyugodj békében! Bánatos felesége Jutka.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, feleségre, anyára, anyósra, nagymamára és testvérre, FENESI ILONÁRA, aki egy éve, hogy itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! „Életed sok munka volt és törődés, jutalmad legyen a nyugalom és pihenés.”
A bánatos család.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel veszünk végső búcsút FAZEKAS IMRÉTŐL. Bereczki József és családja, Bereczki Lajos és családja, Gulácsi Sándor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokatestvérünktől, FAZEKAS IMRÉTŐL. Isten nyugtassa békében! Kovács Jóska és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a VÉKONY családnak a szeretett apa, após elhunyta miatti fájdalmukban. Az Iris lakóközösség.

*

„S egy kedves arccal szegényebb az élet.” Búcsúzunk FAZAKAS IMRE testvérünktől. „Jézus tehozzád lehajolt / Magához némán felemelt.” (Sík Sándor). A Posticum hívei.

*

Fájó szívvel búcsúzunk FODOR BÉLA barátunktól. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Póka Zoltán és családja.

*

Szemünkben könnyel, szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk FAZEKAS IMRÉTŐL, a drága nagytatától, aki megdöbbentő hirtelenséggel elhunyt. Ezúton kívánunk DOBOS ÁRON ZSOLT diákunknak és a gyászoló rokonságnak, főként nagymamájának őszinte részvétet. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Nagyváradi Művészeti Líceum munkaközössége.

*

Mély fájdalommal osztozunk DOBOS ÁRON ZSOLT osztálytársunk nagytatájának, FAZEKAS IMRÉNEK hirtelen elhunyta miatt érzett szomorú gyászában. Vigasztalást kívánnak a Művészeti Líceum IX. D osztályának tanulói, a szülői bizottság és az osztályfőnök, Nagy Viola.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagynénénk, GÁL PIROSKA (a volt Paprikagyár dolgozója) életének 87. évében elhunyt. Temetése március 7-én, szerdán 14 órakor a bihari református ravatalozóból lesz. A gyászoló rokonság.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, NAGY ILONA (Szentimre) életének 86. évében folyó év március 5-én visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szerdán 13 órakor a szentimrei gyászháztól. A gyászoló család.

*

„Nem integet többé elfáradt kezed, Nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok. ASZTALOS ANNA (szül. BARTALIS). A megemlékező mise a szőlősi templomban lesz 2018. március 7-én 17 órától. Lányai, Angéla és Ottilia.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, FODOR BÉLA a szeretett férj, apa, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A Csilcser család.