Gyászhírek, 2018. március 5.

Gyászhírek, 2018. március 5.
„A fájdalomtól szenvedőknek a hit ad menedéket”, amikor NAGY TIBORT utolsó útjára kíséritek. E nehéz percekben veletek vagyunk, és őszinte részvétünket fejezzük ki az egész családnak. Barátaitok Tünde, Zoltán és Boglárka.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NAGY ENIKŐ tanárnőnek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az Ady Endre líceum VIII. B osztályfőnöke és osztályközössége.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki NAGY ENIKŐ osztályfőnökünknek és családjának a szeretett édesapa, id. NAGY TIBOR elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! Az Ady Endre Liceum VI.A. osztálya és szülői közössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Nagy Enikő Ilona kolléganőknek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Ady Endre Líceum közössége.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Csak az hal meg, kit felednek, Örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki VÉKONY ÉVA barátnőnknek, kolleganőnknek, és családjának szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki VÉKONY ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, édesapa és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében Miki bácsi. Rosmann Annamária és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ANTAL SÁNDORNÉ (szül. SZALONTAI ERZSÉBET) tanárnő életének 89. évében elhunyt. Kívánsága szerint hamvait szűk családi körben, Debrecenben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk a szeretett apára, férjre, KOVÁCS ISTVÁNRA, akit 5 éve kísértünk utolsó útjára. „A gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből!” Szívünkben örökké élni fogsz, sosem felejtünk el. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos feleséged Margó és leányod Enikő.

*

Legőszintébb részvetünket fejezzük ki szeretett kolléganőnknek, MARTONOSI ILDIKÓNAK, édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A C.C.S.I.T.A.C. – Nagyvárad volt munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki MARTONOSI ILDIKÓ kolléganőnknek édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A volt munkatársak és a Szabó család.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, KRÁMLI JULIANNA temetésén részt vettek, lélekben velünk voltak és együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk DORMÁNY GYULA ANDRÁSRA halálának 6. évfordulóján. „Hirtelen, de elmentél egy perc alatt, Számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Kicsordul a könnyünk a sírodnál, Mélységes fájdalom, hogy távoztál. A búcsúszó mit nem mondtál ki elmaradt, De szívünkben örökké velünk maradsz.”Szerető családja.

*

„Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, Sírodra szálljon áldás és nyugalom. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ARANY MIHÁLYRA halálának második évfordulóján. Gyászolják: felesége, nevelt fia és családja, sógora, testvére és családja.

*

Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Szívünk örök szeretetével emlékezünk drága, jó szüleinkre, TÓTH MARGITRA (PETRIKÓ) halálának 30. és TÓTH LAJOSRA (Csokaly) halálának 19. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes!
Szerető lányuk, fiuk és családjaik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló család számára KÓSA JÁNOS nyugalmazott pedagógus elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Mezőtelegdi Általános Iskola munkaközössége és vezetősége.

*

Fájó szívvel fejezzük ki részvétünket szeretett barátunknak, MARTONOSI OLGA, a drága édesanya elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Kovács család, Telegdről.

*

Húsz éve már, hogy a nagyon szeretett TÓBIÁS LÁSZLÓ a temető csendében alussza örök álmát. Emlékét soha el nem felejti, bánatos felesége, gyermekei, menyei, veje, unokái, unokamenye, unokavejei, húga, unokaöccse és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett nagybátyánk, FAZEKAS MIHÁLY 94 éves korában elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének NUSI néninek, valamint két lányának Áginak és Zsuzsának és családjaiknak. Fazekas József és családja.

*

„Isten irgalmat kérve, bocsássuk most útjára testvérünk holttestét! A lélek visszatért Teremtőjéhez, a test pedig váljek porrő, amelyből vétetett!” FAZEKAS MIHÁLY, SZABÓ CORNELIA, LAZA TRAIAN, TEM IULIANNA, MATEI IOAN, HUNYADI ZSUZSANNA, VÉKONY MIKLÓS, KOVÁCS ISTVÁN, BEREI ROZÁLIA, PETRUCZ MÁRIA, VARADY MARGARETA, BUS MARIA, GHIRDAS MAGDOLNA, TET ELISABETA, TIMPU MARIA, CIARNAU GHEORGHE-DORU. Őszinte részvétünket a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, dédtata FAZEKAS MIHÁLY (MISU) életének 94. évében csendesen elhunyt. Temetése március 5-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, VÉKONY MIKLÓS elhunyt. Nyugodjon békében! Felesége Éva, fiai Zsolt és Csaba és családjaik.