Gyászhírek, 2018. március 30.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. március 30.
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki KOVÁCS BÉLÁNAK és gyermekeinek Andinak, Hajninak és Leventének a szeretett feleség, édesanya ées nagymama, PANNI elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Osztozunk bánatotokban. A Király és Fényes család.

Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet ketl. Akit szerettünk, soha nem feledünk el. Halálának 27. évfordulóján kegyelettel emlékezünk PÉTER LÁSZLÓ (Mezötelegd). „Bús temető csendes susogása, oda megyek hozzád, ez maradt már hátra. Virágot viszek néma sírodra, de téged sajnos nem hozhatlak vissza.” Bánatos felesége és leány.
*
Szomorú 6 hét telt el amióta a drága, jó férj, édesapa, após, nagyapa, BARABÁS DEZSŐ (nyugdíjas tanító, Magyarkakucs) elhunyt. Drága emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos családja.
*
Ma 2 éve, hogy a szerető apa, nagyapa és dédnagyapa, ID. HAISSLER BÉLA itthagyott minket. Az élet elmúlik, de az emlékek élnek. Amíg élünk, őrizzük őket. Nyugodj békében. Emléked legyen áldott. Lányod Kati, unokáid Bety és a kis Hanna.
*
„Az élet mulandó, az emlékezet örök.” Fájó szívvel emlékezünk drága szerettünkre, DÓCZI ROZÁLIÁRA halálának 10. évfordulóján. Szeretteik.
*
Szemünkben könnyekkel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a 6 hete elhunyt testvérre, sógornőre, nagynénire és keresztanyára, CURPÁS IRÉNRE (szü l. KOVÁCS IRÉNKE, élt 60 évet).Sokat szenvedtél az élet tengerén, Pihenj nyugodtan az Úr Jézus kebelén. „A lélek él, találkozunk!” Megtört szívű testvéred és annak családja.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára, déditatára, PAPP SÁNDORRA halálának 3. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Lánya és veje Püspökiből, Amerikából a Lakatos, valamint a Boda család.
*
Bánatos szívvel emlékezünk a hat hete elhunyt BÁNYA EMMÁRA (élt 61 évet, Margitta). Hirtelen elmentél, szívünkben csak a döbbenet és bánat maradt. Amíg élünk, te velünk leszel, soha nem feledünk. Nyugodj békében! Legyen csendes álmod! Kegyelettel Etusék Váradról.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk SOLOMI ÉVÁRA (SZÜL. KROPP ÉVA, az Arta Crisana volt dolgozója) halálának 2. évfordulóján. Két éve már, hogy lelked messze jár, de a mi szívünk még mindig nagyon fáj. Csak a fájó könnyek hullanak érted, örökké szeretünk és nem feledünk téged. Szerető lányod Éva és az Oppelt család.
*
Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, ÖZV. SZABÓ MÁRIÁRA (szül. Kárásztelek, Bors) halálának első évfordulóján. „Örök álom zárta le a szemed, Megpihenni tért két dolgos kezed. Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon, Azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él arcod, végtelen szereteted, Amit tőlünk soha, senki el nem vehet.” Emlékeznek rá lányai: Ági, Marika, Kati és családjaik.
*
Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt ID. LUCZAI KÁROLYRA (az OTL volt dolgozója). Emléke örökre szívünkben él. Szerettei.
*
Fájdalommal emlékezem szeretett férjemre, SCHMIDT EDUÁRDRA halálának 11. évfordulóján. Az idő múlik, feledni nem lehet, de a remény éltet, hogy újra találkozom veled. Nyugodjál békében! Nagyon beteg feleséged (Anyuci).
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, BARÓTHI ANDRÁSRA halálának 2. évfordulóján. Nyugodjon békében! Felesége, lányai, vejei és unokái.
*
„Egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel gondolunk és emlékezünk HALECZKI ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. Nyugodj békében! Gyerekei, vejei, unokái, dédunokái, testvérei és azok családtagjai.
*
Ma öt éve annak a szomorú napnak, amikor elbúcsúztunk a legdrágább édesanyától, nagymamától, ZIMA JULIANNÁTÓL. Azóta sem múló fájdalommal emlékezik rá lánya Gyöngyi és unokája Ingrid.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagytatára, TÓDOR MIHÁLYRA (Éradony) halálának 20. évfordulóján. Megállt a drága szív, mely élni vágyott. Nélküled üres és szomorú a házunk. Elhagytad a házad, amit úgy szerettél, Itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel, Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. De lelkünk egy darabja utadon elkísér, Veled vagyunk most is. Te pedig velünk vagy. Mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Emlékét szívünkben megőrizzük. Felesége, leánya, veje, 3 unokája, unokamenyei, unokaveje és 6 gyönyörű tündöklő dédunokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szerető édesapára, apósra, nagytatára, NOSZEK IMRÉRE (cipész).Hosszú az út, mely sírodhoz vezet, fájó szívvel mégis hozzád kimegyünk. Hiába borul rád a temető csendje, a szívünkben élni fogsz mindörökre. Nyugodj békében! Bánatos lánya Éva, veje Sanyi, unokája Mónika.
*
Szomorúan emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KÁDÁR MIHÁLYRA, aki április 2-án lesz 18 éve, hogy örökre itthagyott bennünket. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédmamára, SZILÁGYI RÓZA MAGDÁRA (Bors) halálának első évfordulóján. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, Nyugalmad nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, Nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz!” Szerető, bánatos fiai Péter és Máriusz, unokái Kanadából Norbi és Kinga, dédunokái Levente, Emese és Róza.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a KARTON és ÚJLAKI családnak szerettük, KARTON ZSUZSA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Dr. Uitz Gyöngyi és családja.
*
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki KARTON és ÚJLAKI családnak a szeretett testvér, nagynéni, KARTON ZSUZSA KATALIN elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugvása legyen békés! Búcsúznak tőle: bánatos testvére Benedek Rozália, unokaöccse Benedek Zoltán és családja.
*
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, KELEMEN JÁNOS elhunyta miatt érzett mély gyászukban. A Husz család.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BIHARI ILONKÁNAK fia, BIHARI SÁNDOR elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Gyászolja Erzsike és családja.
*
Nyugodj békében SANYIKA! Őszinte részvétünk BIHARI ILONÁNAK, családjának és mindenkinek, aki szerette. Dézsi Enikő és családja.
*
Szomorú szívvel búcsúzunk keresztfiamtól, BIHARI SÁNDORTÓL. Kedves emlékét örökre megőrizzük, szeretteinek vigasztalódást kívánunk. Ildikó néni és családja.
*
Mély fájdalommal és soha el nem múló szeretettel búcsúzunk a drága sógortól, nagybácsitól, ID. KELEMEN JÁNOSTÓL, akinek kedvességét, szeretetét soha el nem felejtjük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Tyukodi és Hajek-Tyukodi család.
*
Fájó szvvel emlékezünk egy szerető férjre, édesapára és nagyapára, MOLNÁR KÁROLYRA (Magyarremete) halálának 2. évfordulóján. „Egy tavaszi délelőtt életed véget ért, Bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, A jó Isten áldja meg drága emlékedet.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerető családod.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk öcsémre, MOLNÁR KÁROLYRA (élt 69 évet),aki ma 2 éve itthagyott bennünket. „Ha nyugszol is nehéz fö ld alatt, Szívünkben örökre megmaradsz.” Nővéred Vasadi Juliánna és családja.
*
Együttérzésünket fejezzük ki a BIHARI és MIKÓ családnak, BIHARI SÁNDOR ZSOLT elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Igaz barát és szelíd, őszinte, lelkiismeretes ember volt, aki túl korán hagyott itt bennünket. Elveszítettünk egy igaz barátot, akire emlékezni fogunk örökké! A jó Isten adjon neked békés nyugodalmat! Az Albu család: Dora és Mircea.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, volt kollég anőnk, KARTON ZSUZSANNAelhunyta miatti fájdalmában. A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.
*
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a drága édesanya, anyós, PÁSKUJ ROZÁLIA (élt 89 évet)hosszú szenvedés után elhunyt. „Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján! Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést csak szeretteid érzik.” Temetése szombaton, március 31-én 14 ór ától a borsi temető ravatalozójából. Búcsúzik tőle szerető lánya Baby és veje Öcsi.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága nagymamától és dédmamától, PÁSKUJ ROZÁLIÁTÓL,aki 89 éves korában elhunyt. „Nem integet többé elfáradt kezed, nem dobban már értünk jóságos szíved. Elmen tél tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben élsz és örökre ott maradsz.” Búcsúzik tőle unokája Enci, unokaveje Attila és imádott dédunokája Fruzsina.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, PÁSKUJ ROZÁLIÁTÓL (élt 89 évet), „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Múlhatnak a napok, telhetnek az évek, megmarad szívünkben fájó emléked.” Gyászoló fia Gyula és menye Emike.
*
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom szeretett feleségemtől, PÁSKUJ ROZÁLIÁTÓL (élt 89 évet). „Számomra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz, mint csillagok. Drága jó szívét, két dolgoz kezét áldd meg Atyám, s köszönöm, hogy Ő volt a párom!” Temetése szombaton március 31-én 14 órakor a borsi temető ravatalozójából. Szerető férje Gábor.
*
Fájó szívvel búcsúzunk az imádott nagymamától és dédmamától, PÁSKUJ ROZÁLIÁTÓL (élt 89 évet). „Úgy mentél el csendben, szerényen, drága lelked nyugodjon békében!” Szerető unokája Gabi, unokaveje Rudi és imádott dédunokája Dávid.
*
„A mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjének szent jele legyen rajtad! E jelben váltott meg téged a megváltó e jelben van üdvösségünk.” BOROS MÁRIA, BIRÓ DEZSŐ, FERENTZY TOMA, PETRI IOAN, MÎNDRUŢ VASILE MIRCEA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Non stop Temetkezési Vállalat.