Gyászhírek, 2018. március 29.

Gyászhírek, 2018. március 29.
Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, anyósra, SCHNEIDER TERÉZIÁRA, (szül. KATRA), halálának 6. évfordulóján. ,,Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat nem zavarja senki. Úgy mentél el, csendben és szerényen, Drága, jó lelked, nyugodjon békében! Ha nyugszol is a nehéz föld alatt. Nem leszel feledve, szívünkben itt maradsz!” Örökké bánatos lányai Erika és Mónika, unokái Eszter, Andrea, Krisztina és Anita, vejei András és Costi.

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, Karton Zsuzsa elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésunket fejezzük ki a gyászoló családnak JÓNÁS JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Matyi Ferenc és keresztlánya Adél.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama és testvér, KARTON ZSUZSANNA életének 65. évében elhunyt. Temetése pénteken, március 30-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihnenése csendes! Búcsúznak tőle: férje, gyerekei, menyei, veje, unokái, testvérei és azok családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk szeretett keresztfiunktól, az unokatestvértől, BIHARI SANYITÓL, aki tragikus hirtelenséggel elhunyt. „Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik.” Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Gyászolják keresztszülei Piroska és Imre, unokatestvérei Tünde, Éva és Ákos.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett öcsémtől, SZAPPANOS KÁROLYTÓL, aki hosszú betegség után március 28-ra virradóra elhunyt. Míg éltél szerettünk, míg élünk nem feledünk! Búcsúzik tőle bátyja Józsi és családja, Magdi és Noémi, Attila és Nórika.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak MÉHES ALBERT elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Özv. Szűcs Károlyné Ica, Csefán Ilona és családja.

*

Mély megrendüléssel veszünk búcsút a tragikus hirtelenséggel távozott BIHARI SÁNDORTÓL. Őszinte részvétünk az egész családnak. Az Úr Isten kegyelme legyen veletek. A Mikloviciu család.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett testvérünkre, FARKAS BÉLÁRA, aki ma egy éve hagyott itt bennünket. „Az idő múlik, a fájdalom nő, nem hoz enyhülést a múló idő.” Nővérei: Évi, Panna, sógorai Tomi, Gyula, Reni és Romi.

*

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk GUI MÁRIÁRA halálának 2. évfordulóján. „Hogy egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Mindent adhat az ég kétszer, márványt, kincset, palotát, csak egyet nem adhat kétszer, szerető édesanyát! Bánatos családja.

*

Megemlékezünk két éve elhunyt, drága jó édesanyánkra, MAGYARKA MAGDOLNÁRA. Lányai Marika és Valika, unokái és dédunokái.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk ÉLES ÁGNES (Nagyvárad) temetésén részt vettek, koszorúikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekezték. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagytatára, ID. IMRE SÁNDORRA (szül. Hegyközszáldobágy) halálának 4. évfordulóján. „Soha nem halványul szívünkben emléked, soha nem múlik el szívünk gyásza érted. Még fáj, s talán így is marad, de mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Bánatos felesége Erzsike, fia, menye, lánya, veje és három unokája.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett sógornőnktől, KOVÁCS ANNÁTÓL (szül. KAJCSA), aki hosszas szenvedés után csendesen megpihent. Jóságát, szeretetét soha nem feledjük. A gyászoló Pencz család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a CSÁKI családnak CSÁKI ATTILA elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében. A Hegedüs és a Pallag család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, rokon, CSÁKI ATTILA-ANDRÁS
elhunyt. Temetése március 29-én d.u. 14 órakor lesz Váradhegyalján (Podgoria) a templom udvaráról. Gyászoló családja.

*

Szomorúan emlékezünk szeretett féltestvéremre, VITÉZ PÉCHY – TIBOR ZOLTÁN PÁLRA, aki folyó év III.29-én egy fél éve, hogy itthagyott bennünket. Marika és unokaöccse Călin a messze távolból.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kolléganőnktől, KARTON ZSUZSÁTÓL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nyugodjál békében! Az R.M.D.SZ. Újvárosi körzet választmánya.

*

Megrendült lélekkel és mély fájdalommal szívünkben tudatjuk, hogy legdrágább szerettünk, BIHARI SÁNDOR ZSOLT (SANYIKA) örökre eltávozott. Temetése pénteken, március 30-án 14 órakor a biharpüspöki temető ravatalozó kápolnájából. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Örökké gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, KELEMEN JÁNOS (az Electrometal volt dolgozója) életének 79. évében elhunyt. Temetése pénteken, március 30-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, ID. SZAPPANOS KÁROLY életének 72. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése ma, március 29-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik gyászoló családja.

*

„Az Úrnál nyugszom örökkön-örökké. Öt választottam, ott lakom nála.” KARTON ZSUZSANNA, KELEMEN JÁNOS, SZAPPANOS KÁROLY, BIHARI SÁNDOR ZSOLT, PIRJA MIRUNA IOANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.