Gyászhírek, 2018. március 28.

Gyászhírek, 2018. március 28.
Őszinte együttérzésünket fejezzük ki ifj. Gergely Sándornak és családjának a szeretett édesapa, GERGELY SÁNDOR (Góbé) elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Az Érmihályfalvi Unirea Sport Klub.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesapa és nagyapa, GERGELY SÁNDOR (Góbé) elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Id. Rimay János és családja Érmihályfalváról.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága édesapa, após, nagyapa, HEIM KÁROLY (Înfrăţirea-nyugdíjas) életének 90. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Búcsúztatása 2018.03.29-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke szívünkben örökre megmarad. Bánatos lánya, veje, unokája.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy HEIM KÁROLY (Înfrăţirea-nyugdíjas) életének 90. évében csendben megpihent. Emlékét örökké megőrizzük. Telegdi Sándor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, apától, nagyapától, MÉHES ADALBERTTŐL, aki 89 éves korában csendesen elhunyt. Temetése március 29-én, csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló MOLNÁR és LŐRINCZ családnak a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ID. MOLNÁR JÓZSEF elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Lőrincz és a Sârbu család.

*

Fájó szívvel emlékezünk MADOS LAJOSRA halálának 3. évfordulóján. Kedves humorát és jóságát míg élünk a szívünkben őrizzük. Kedves családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, rokon, CSÁKI ATTILA-ANDRÁS elhunyt. Temetése március 29-én d.u. 14 órakor lesz Váradhegyalján (Podgoria) a templom udváráról. Gyászoló családja.

*

„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.” Ma 4 éve, hogy drága édesanyám, a nagymama és dédi, HAISZLER ILONA itthagyott minket. Hihetetlenül hiányzol. Néha becsukom a szemem, itt vagy velem, őrülsz nekem. Még annyi mindent el szeretem volna mondani, de kár, hogy nem volt már idő. Emléked legyen áldott. Nyugodj békében. Bánatos lányod Kati, unokád Bety és a kis Hanna.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a két éve elhunyt drága édesanyára, nagymamára, dédire, anyósra, MAGYARKA MAGDOLNÁRA. Még fáj nagyon, örökre így marad, mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad, nagyon hiányzol. Lányai Babi és Erzsike, unokái Pisti, Erika, Attila, Irénke és Öcsi, unokamenyei, unokaveje és dédunokái.

*

„Urunk Teremtőnk, engedd, hogy a mennyei örök világosságot a Te tündöklő arcodon lássa meg, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké.” MÉHES ADALBERT, HERMÁN JULIANNA, KOVÁCS ANNA, BETEG FLOARE, BRAZDA EMILIA, POGAN TEODOR, PASCA IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szerettünk, JÓNÁS JÓZSEF búcsúztatására március 29-én, csütörtökön 15 órától kerül sor a biharpüspöki kápolnában. Kérjük azokat, akik le akarják róni kegyeletüket elhunyt szerettünk hamvai előtt, hogy csak egy szál virágot hozzanak magukkal. Emlékezzünk rá szívünkben szeretettel. A gyászoló család.

*

„Elhagylak. De ha sírva szólsz nekem, leszállok hozzád édes gyermekem, s mint éji szellő a virágokat, megcsókolom harmatos arcodat.” (Gárdonyi Géza) Fájdalommal búcsúzunk a szeretett, drága édesapától, nagyapától, apóstól, JÓNÁS JÓZSEFTŐL, aki tragikus hirtelenséggel életének 68. évében elhunyt. Búcsúztatására március 29-én, csütörtökön 15 órától kerül sor a biharpüspöki kápolnában. Gyászoló lánya Babuci, imádott unokái Maya es Hanna, veje Viki, anyatársa Marika.

*

„Elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt,/ számunkra döbbenet és fájdalom maradt./ Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje,/ a jó Isten hívta, el kellett mennie./ Imádta családját, mindenkit szeretett,/ akkor volt boldog, hogyha segíthetett./ Arcunkat a könny mossa, mert nincs ő már többé,/
szívünkben emléke élni fog örökké.” Összetört szívvel búcsúzom szeretett társamtól, JÓNÁS JÓZSEFTŐL, akit oly hirtelen ragadott el a kegyetlen halál. Soha el nem múló fájdalommal kíséri utolsó útjára élettársa Marika es családja.

*

Őszinte részvétem a gyászoló LOKODI családnak, vigasztalódást kívánok mindnyájuknak. Dautlich Mária Anna.

*

Szomorú szívvel, de szeretetteljes reménységgel emlékezünk a két évvel ezelőtt elhunyt, nyugalmazott BOTTYÁN GYULA református lelkészre. Él a szívünkben a hívő reménység: „aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.” (Ján. 12:26) Kegylettel emlékező szerettei.

*
Tizenkét éve rabolt el a kegyetlen halál… Gondolatban csak téged keresünk, bárhol jársz is, mi nagyon szeretünk ID. GY. OLÁH GYULA (Hegyközszentmiklós). Csillaggá változtál, barangolsz az égen,/ Gyere mifelénk is úgy, mint régen!/ Ha zúg a szél, töri az ágat,/ Sajog a szív, ha feldúlta a bánat./ Vihar után csendes a táj,/ De azután a szív még mindig fáj./ Ha a fa veszít is ágat,/ Jön a tavasz, hoz helyette százat./ De ha a szívet ilyen bánat érte,/ A fájdalomnak soha nem lesz vége./ Az élet elmúlik, de az emlékek élnek,/ Amíg élünk, őrizzük őket. Emlékezik rád: feleséged Emma, lányaid Zsófi, Emi, fiad Öcsi és családjaik.

*

Szívem egész melegével együtt érzek veled férjed hirtelen halála miatt. Megnyugvást kívánok e nehéz órákban. Balogh Mónika.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett feleségtől, édesanyától, nagymamától és anyóstól, KOVÁCS ANNÁTÓL (PANNI, szül. KAJCSA), aki életének 71. évében, hosszas szenvedés után itthagyott minket. Utolsó útjára pénteken, máricus 30-án 14 órakor kísérjük a szalárdi református ravatalozóból. Búcsúzik tőle férje Béla, gyermekei Levente, Andrea és Hajnalka és azok családja.

*

Fájdalmas egy év telt el, mióta a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, MÁTÉ JÓZSEF nyug. vegyészmérnök örökre itthagyta szeretteit. Hiánya pótolhatatlan, drága emlékét örökre szívünkbe zártuk. Családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részvétükkel velünk együtt voltak szeretett édesapánk, ID. ARANY GYULA (Mezőbaj) elhunyta miatti fájdalmunkban. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk ERIKÁNAK és családjának szerettük, HEIM KÁROLY elhunyta miatt érzett fájdalmában. Unokatestvére Kulcsár Pista és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki PENCZ TAMÁSNAK és családjának a szeretett nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A Szacsvay Iskola 2. B osztálya, a tanító néni és a szülői közösség.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ID. NEMES ANDRÁSRA (Bihar) halálának 7. évfordulóján. Örökké bánatos fia, menye, unokái és dédunokája Áron.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki tagtársunknak és az egész SZŐNYI családnak SZŐNYI JÓZSEF elvesztése miatti fájdalmukban. A Bihardiószegi Zichy Gazdakör.

*

Óh, te ember! Lehetsz szegény, akár gazdag e világon, mindent itthagysz! Szeretettel emlékezem legidősebb bátyámra, HEGYESI SÁNDORRA (Biharpüspöki), aki 5 éve távozott közülünk. Drága emléked szívemben őrzöm míg élek! Isten őrködjön pihenésed felett! Egyetlen húgod Erzsike családjával.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, NAGY BEATRIXNAK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A terjesztés.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY BEATRIX kolléganőnknek és családjának a szeretett édesapa, nagyapa, após elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az Inform Media Press munkaközössége.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett, drága sógortól, keresztapától, kereszttatától, JÓNÁS JÓZSEFTŐL, aki tragikus hirtelenséggel életének 68. évében elhunyt. „Az Ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik.” Nyugalma legyen csendes, emléke áldott!
Gyászoló sógora Frédi, keresztlánya Andi, keresztunokája Yvette.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a kedves keresztapától, JÓNÁS JÓZSEFTŐL, aki hirtelen távozott közülünk. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Gyászoló keresztfia Öcsi és családja.