Gyászhírek, 2018. március 27.

Gyászhírek, 2018. március 27.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki munkatársunknak, a Nagyvárad Táncegyüttes táncosának, Szőnyi Józsefnek szeretett édesapja elvesztése miatt. Fájdalmában osztozunk.

Az Úr Isten adjon erőt és vigasztalódást a gyászoló családnak, SZŐNYI JÓZSEF elvesztése miatt érzett fájdalmában. „Mert a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk.” (Fil 3,20) Szabó Ödön és családja.

*

Mély megrendüléssel értesültünk SZŐNYI JÓZSEF egykori RMDSZ alapító tagunk elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak! Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! A Bihar megyei RMDSZ vezetősége és munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Fenesi Ferencnek és családjának a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama elvesztése miatti mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Bihari Napló szerkesztősége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesapa és nagyapa, GERGELY SÁNDOR (GÓBÉ) elhunyta miatt érzett mély gyászában. A Bihari Napló sportrovatának nevében, Szántó Zoltán.

*

„Küzdöttél, de már nem lehet, / A csend ölel át és a szeretet. / Csak az hal meg, akit elfelejtenek, / Örökké él, akit nagyon szeretnek.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, édesapa és nagyapa, ID. MOLNÁR JÓZSEF, hosszú és súlyos betegség következtében elhunyt. Utolsó útjára március 28-án 15 órakor kísérjük a váradhegyaljai (Pogdoria) templomból. Virrasztás március 27-én 17 órakor a váradi Steinberger kápolnából lesz. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Örökké gyászolja bánatos felesége Ibolya.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút ÖZV. ZAHU OLGÁTÓL (szül. BABINSZKI), aki hirtelen elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik tőle keresztlánya Piri és családja.

*

„Elcsitul a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó édesapa, após és nagyapa, ID. MOLNÁR JÓZSEF, szerető szíve 71 éves korában örökre megszűnt dobogni. Hálásak vagyunk a sorsnak, hogy az Ő gyermekei lehettünk. Köszönünk Neked mindent, tudjuk, hogy most is velünk vagy. Nyugodjál békében, drága Apukánk. Örökké gyászolja fia, leánya és veje, unokája és unokaveje.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától és nagymamától, BAJUSZ MARGITTÓL (szül. TORNAI), aki 77 éves korában hirtelen és csendesen elhunyt. Temetése március 27-én 14 órakor a városi ravatalozóból. Búcsúzik bánatos leánya Ilona, veje Sandu, unokája Sebastian és Carmen.

*

Fájó szívvel búcsúzunk édesanyámtól, BAJUSZ MARGITTÓL (szül. TORNAI), aki 77 éves korában csendesen megpihent. Temetése kedden, március 27-én 14 órától a városi kápolnából. Jézusban a megváltóban az élet fejedelmében bízunk. Találkozunk a feltámadáskor! Fia Zoltán, menye Beáta, unokái Ruben, Adrienn és Benett.

*

Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, anyósra, NAGY EMMÁRA (szül. BARABAS, Micske) halálának 5. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem az amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen!” Emléke örökké szívünkben él. Szerető lányai: Ida és Ica, unokája Brigitta, vejei: László és Attila, és unokaveje Zoltán.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, nagymamától, dédmamától, ZAHU OLGÁTÓL, (szül. BABINSZKI), aki életének 84. évében itthagyott minket. Utolsó útjára március 27-én 15 órakor kísérjük a nagyszántói kápolnából. „Úgy volt ő jó, ahogy volt, ahogy élt, hitt és remélt. Ahogy szeretett, ahogy az emberekre tekintett. Úgy volt ő jó, ahogy volt, bárcsak volna, bárcsak lenne még!” Nyugodjon békében! Búcsúznak fiai, menyei, unokái, unokaveje és dédunokája.

*

„Vétkeimért retteg szívem, te előtted szégyenkezem. A tékozlót visszafogadd, Dicsőítse jóvoltodat.” JÓNÁS JÓZSEF LAJOS, MOLNÁR JÓZSEF, FEHER FLORIN, GERGELY ALEXANDRU, HIDE MARIA, CSÁKI ATTILA ANDRÁS, TURC AURORA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, após és nagytata, GERGELY ALEXANDRU (GÓBÉ) életének 66. évében elhunyt. Nyugodjon békében! Temetése szerdán, 2018.03.28-án 14 órától a Steinberger kápolnából. Gyászoló családod.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, KECSKÉS DÉNES életének 63. évében földi útját befejezte. Temetése március 27-én, délután 14 órakor a köröskisjenői református kápolnából. Emléke legyen áldott és pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Őszinte részvéttel és együttérzéssel kívánunk vigasztalódást dalnoktársunknak, Fenesi Ferencnek, édesanyja, ID. FENESI IRMA elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Váradi Dalnokok.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a SZŐNYI családnak SZŐNYI JÓZSEF elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Mados Attila és családja.

*

Fájó szívvel értesültünk SZŐNYI JÓZSEF, a szerető férj, édesapa és nagyapa elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak! A Bihardiószegi Körzeti RMDSZ.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk MEDVÉS JÓZSEFRE halálának 11. évfordulóján. Emlékét örökké őrzi szerető családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, HORVÁTH ISTVÁN (Élesd) életének 66. évében elhunyt. Temetése 2018. március 27-én, kedden 14 órakor a városi ravatalozóból. Gyászoló testvére és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, CSÁKÓ GÁBORRA (Biharszentjános) halálának 5. évfordulóján. Felesége és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, ÖZV. SIMON IMRÉNÉ (szül. KOCSIS ESZTER, Biharvajda) 72 évesen méltósággal viselt szenvedés után távozott családja köréből. Temetése szerdán, március 28-án 15 órakor a biharvajdai kápolnából. Búcsúzik tőle fia Imi, menye Rózsika, unokája Henrietta és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nővérünktől, ANTALFFI ILONÁTÓL. Emlékét szívünkben őrizzük. Bánatos öccse Nagy Tibor, neje Gizella és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk kedves barátunktól, JÓNÁS JÓZSEFTŐL, aki hirtelen távozott közülünk. Együtt érzünk gyászoló szeretteivel. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Tóth László és családja.

*

Megtört szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk, ANTALFI ILONA (szül. NAGY) életének 87. évében elhunyt Sydneyben. Hamvait március 28-án 12 órakor temetjük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Gyászolja lánya Zsuzsanna, fia Zsolt és családjaik.

*

Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, akik részt vettek ÖZV. FENESI IRMA temetésén és fájdalmunkban mellettünk voltak. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünk, TITI FERENCZ (Bihar) temetésén részt vettek, koszorúikkal, együttérzésükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.