Gyászhírek, 2018. március 26.

Gyászhírek, 2018. március 26.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, Arany Gyula életének 97. évében földi útját befejezte. Temetése március 26-án délután 3 órakor a mezőbaji temetőben. Nyugodalma legyen csendes! Emlékét örökre megőrizzük. Búcsúzik tőle szerető családja.

Szomorú hat hét telt el mióta a szeretett férj, apa, após, nagyapa, KONCSAG KÁROLY eltávozott köz ülünk. Úgy mentél el csenben és szerényen, Drága, jó lelked nyugodjon békében.Megemlékezési gyászmise március 27-én a Szent József katolikus templomban lesz. A gyászoló család.

*

Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, akik részt vettek KONCSAG KÁROLY búcsúztatásán és fájdalmunkban mellettünk álltak. Felesége és a gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PISTÁNAK, ÁGIKÁNAK, LACIKÁNAK a drága feleség, édesanya, nagymama, ÉLES ÁGNES elvesztése miatti fájdalmukban. Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében! Marika néni, Pista bácsi és családjuk.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki PISTÁNAK, ÁGIKÁNAK, LACIKÁNAK a drága feleség, édesanya, nagymama, ÉLES ÁGNES elvesztése miatti fájdalmukban. Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében! Sanyó Anna és családja.

*

Őszinte részvétem az ÉLES családnak a drága feleség, édesanya, nagymama, ÉLES ÁGNES elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében, emlékét megőrzöm. Doina Brisc és családja.

*

Őszinte részvétünk az ÉLES családna a drága feleség, édesanya, nagymama, ÉLES ÁGNES elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük. A „Constantin Brâncuşi” Lakótársulás, AN 33-as lépcsőházának közössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, testvérre, apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, LŐRINCZ KÁROLYRA halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott! Kegyelettel emlékező szerettei.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a tragikusan korán elhunyt LOKODI EMMÁTÓL, akinek önzetlenségét, mindmáig ható segítőkészségét megtapasztalhatta a nagyváradi Lorántffy Zsuzsánna Református Gimnázium közössége az indulás nehéz évtizedében. A jó Isten adjon erőt megszomorodott családjának a mérhetetlen veszteség elviseléséhez! Az iskolaépítő egyház, a lorátnffys szülők, tanárok és diákok nevében Tolnay István ny. tanügyi előadótanácsos, Tolnay Eszter ny. Tanár.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a FENESI családnak a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama elvesztése miatt. Nyugodjon békében! Czibulák Sanyi, Dalma és Sanyika.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető édesanya, feleség és nagymama, ÉLES ÁGNES (szül. HERMAN) életének 75. évében elhunyt. Temetése március 26-án, hétfőn 13 órakor a Steinberger kápolnából. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem leszel feledve, szívünkben örökre megmaradsz!” Búcsúzik Tőle szerető, bánatos férje István, fia László és neje Angéla, leánya Adrienne, férje Miklós és Hanna, a kisunokája.