Gyászhírek, 2018. március 23.

Gyászhírek, 2018. március 23.
Szomorúan emlékezünk drága szeretteinkre a 2 éve elhunyt CSOMAI JÓZSEFRE, és a 35 éve elhunyt ORSÓS JÁNOSRA. Nem az a fájdalom, mitől könnyes a szemünk, hanem amit szívünkben érzünk szüntelen. Feleségük és családjuk.

PAPP KATALINRA és PAPP MELINDÁRA emlékezünk haláluk 8. évfordulóján. Örökké gondolunk rátok! A Papp család.
*
„Összetört szívvel emlékezünk életünk legszörnyűbb napjára, amikor 14 éve olyan hirtelen elveszítettem az imádott férjemet. Hihetetlenül hiányzol, őrülten rossz tőled távol. Néha becsukom a szemem, itt vagy velem, őrülsz nekem.” Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagyapára, GYÖRFI JÓZSEFRE (élt 57 évet). „Suhogó esti szél, kedves angyalok, súgjátok meg neki, hogy mi még itt vagyunk. Súgjátok meg neki, családja üzeni: Míg a szívünk dobban, örökké szeretik.” Elmentél tőlünk, minket meg itthagytál, hogy mit okoztál ezzel, bele sem gondoltál. Széttép a fájdalom, hogy itthagytál minket. Szívünkben marad egy meleg tekintet. Csöngenek a szavak, a szelek szárnyán szállnak, amióta elmentél, minden emlék tiszta, szemünkben könnyekkel tekintünk vissza. Üdvözlünk lentről, szeretünk téged, szívünkben élni fog gyönyörű emléked. Szomorú a világ nélküled, hidd el. Sokat gondolunk rád összetört szívünkkel. Örökké gyászoló felesége Magdi, gyermekei Magdika, Józsika és Ildikó, veje Attila, unokái Norbika és Nikolett, menye Mihaela, sógornője Ibolya, egyetlen keresztlánya Ibici.
*
Könnyes szemmel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk legszomorúbb Virágvasárnapjára (2015. március 29.) amikor egyetlen, drága gyermekünk, BALOG ÉVA-GYÖNGYI (TUBI) örökre itthagyott bennünket. Betegágyadnál fogtuk a kezed, aggódva figyeltük megtört tekinteted. Lelked, tested nem bírta már a küzdelmet, te élni akartál, de már nem lehetett. El kellett engednünk örökre kezedet. Maradt a nagy bánat, örökös fájdalom, s a csendes temetőben egy néma sírhalom. Pihenj békében drága gyermekünk, míg hozzád mi is megérkezünk. Örökké bánatos édesanyád, édesapád.
*
Szomorú szívvel, bánatos lélekkel emlékezünk drága anyánkra, TUBIRA (BALOG ÉVA GYÖNGYI), aki már 3 éve itthagyott minket örökre (2015. március 29.). Istenem! De nehéz anya nélkül élni! Anyuci! Nem tudunk soha feledni téged, sem azt a percet, mikor el kellett engednem kezed. Te már ott vagy, ahol nincs fájdalom, sírodra szálljon áldás és nyugalom! Szerető szívvel emlékezünk rád, bánatos szívünkben élsz örökké. Lányod Reni, vejed Tudor és drága kisunokád Vladimir.
*
Szomorú 2 és fél év telt el amióta eltávozott az élők sorából ID. CSAKI FERENC, szerető férjem, az édesapa, após és nagyapa. Nincs a napnak olyan órája, hogy ne jussál eszünkbe. De a mai nap még nehezebb mint a többi, hisz 81. születésnapod volna ha élnél. Amíg élünk, te is élsz velünk, soha nem feledünk. Emléked legyen áldott. Örökké szerető feleséged: Teri, Atti, Hajni, Reni, Ali.
*
Örökre itthagytál PÁLL PIROSKA (Siter). Egy fájó perc alatt elszállt életed. Itthagytál minket, ki téged szeretett. Hű feleség voltál, szerető anya, s drága nagymama. Bánatos családod nem feled el soha. Hiába várunk, nem jössz vissza már. Jóságos szíved örökre pihen már. Utolsó utadra kísérünk pénteken 14 órakor a siteri temetőbe. Siratja lánya Piroska, veje József, egyetlen unokája Róbert, unokamenye Tímea és dédunokái Ervin és Dominik.
*
Szívünkben mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől és édesapától,FERENCZI LÁSZLÓTÓL, aki életének 65. évében elhunyt. Temetése szombaton, 2018. március 24-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik felesége Éva és lánya Enikő.
*
„Mennyországba vezessenek téged az angyalok.” FERENCZI LÁSZLÓ, GUG PAVEL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capatul Drumului) KFT NonStop Temetkezési Vállalat.
*
Megrendülten, fájó szívvel búcsúzunk tőled, drága LOKODI EMMUCI. Őszinte részvétünket fejezzük ki LOKODI FERINEK és családjának a szeretett feleség, édesanya, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott, Isten adjon neki örök nyugalmat! Szőrös Gyula és családja.
*
Megemlékezünk mély fájdalommal édesanyánkra, PIPÓ MAGDOLNA ERZSÉBETRE halálának 3. évfordulóján. Nyugodjál békében! Férje Öcsi, lánya Melinda, fia Sanyi és unokái, Robika, Vivike, Evelin.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, ID. KLINCSE GYULÁRA (Hegyközpályi), aki március 23-án 10 éve hunyt el. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Örökké bánatos felesége, fia, lányai, menye, vejei, unokái és azok családjai, dédunokái.
*
Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk az 1 éve elhunyt ID. SZABÓ SÁNDORRA. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz. Örökké bánatos családja.
*
Szeretettel és hálával emlékezünk drága szüleinkre, nagyszüleinkre és dédszüleinkre, KOVÁCS ILONÁRA (Érszőllős) és KOVÁCS BÉLÁRA haláluk 7. évfordulóján. Szeretteik.
*
Fájó szívvel emlékezünk szerettünkre, KIS PÁLRA halálának nyolcadik évfordulóján. „Nem az a fájdalom amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen.” Nagyon hiányzol, áldott legyen emléked!” Szerető feleséged, fiad, menyed és unokád.
*
Nyolc szomorú év telt el azóta, hogy a szeretett feleség, anya, anyós és nagymama, SOÓS NELLY örökre eltávozott közülünk. Emlékét örökre megőrizzük szívünkben. Férje, fia, menye és három unokája.
*
Fájó szívvel emlékezem a legdrágább édesanyára, SZILÁGYI MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. „Másképp lenne minden, hogyha velem lennél, Ha szólnál hozzám, ha rám nevetnél. Elvitted a fényt, a meleget, Csak egy fénysugarat hagytál, az emlékedet. Szíved pihen, az enyém vérzik, A fájdalmat csak az élők érzik. Számomra te sohasem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint az angyalok.” Szerető fiad Sanyi.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága apára, nagyapára, apósra, sógorra, keresztapára, DROBNYÁK MIHÁLYRA halálának hetedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fia Sanyika, unokája Edina, menye Melinda, sógornője Ildi, keresztfia Attila.
*
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szerető édesanya, feleség és nagymama, LÁNG ROZÁLIA (SZÜL. JAKAB ROZÁLIA, az IJTL volt dolgozója) életének 71. évében elhunyt. Örök nyugalomra helyezik 2018. március 27-én 14 órakor a lábodi nagytemetőben. Gyászolja szerető férje, fiai, menyei és unokái, Láng József.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KINDLE LÁSZLÓNAK szeretett testvére, HUGI elhunyta miatt érzett fájdalmában. Laci és Lili.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KINDLE NOÉMINAK szeretett testvére, HUGI, elhunyta miatt érzett fájdalmában. Laci és Lili.
*
Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy ÉLES ÁGNES türelemmel viselt, hosszú betegség után, életének 75. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emléke örökké a szívünkben él. Temetésének időpontjáról a későbbiekben értesítjük. A gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki nászasszonyunknak, KINDLE MÁRIÁNAK szeretett leánya, HUGI, elhunyta miatt érzett fájdalmában. Laci és Lili.
*
Fájó szívvel emlékezünk szeretett szüleinkre, KUNCSER ZOLTÁNRA halálának 30. évfordulóján és KUNCSER ILONÁRA (szül. SZOLOMÁJER, Szalárd) halálának 2. évfordulóján. Adj Uram örök nyugodalmat Nekik! Bánatos családjuk.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és dédimamára, SIPOS IRMÁRA (Hegyközújlak) halálának 13. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem az amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen!” Szerető férje, fia, unokája, unokamenye és dédunokái.
*
Szomorúan, de szívünkben hívő, szeretetteljes reménységgel emlékezünk a kilenc évvel ezelőtt elhunyt BOTTYÁN LUJZÁRA. Szeretettel gondol rá a család minden tagja, éppen úgy mint sok őt tisztelő ismerőse. És a szívünkben a hívő reménység, hogy „akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk.” (Pál Rom. 14.8) Kegyelettel emlékező szerettei.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, nagyapára, NAGY FERENCRE (volt síteri lakos)halálának 24. évfordulóján és a szeretett anyára, nagymamára, NAGY VILMÁRA, (szül. MOLNÁR) halálának 8. évfordulóján. „Porszem az élet, viszi a szél, de szívünkben a szeretet örökké él. Örök álmuk felett őrködjék a csend, a béke és a ny ugalom. Emléküket megőrzi négy lányuk, három vejük, nyolc unokájuk és hét dédunokájuk.
*
Sok szeretettel emlékezünk március 25-én, halálának 10. évfordulóján a szerető apára, apósra, nagyapára, dédire, VÁRADI LAJOSRA (Száldobágy). Álmaid a mélyben legyenek csendesek, mi soha nem feledünk, ezt te is tudod. Szerető családod.