Gyászhírek, 2018. március 21.

Gyászhírek, 2018. március 21.
Fájó szívvel emlékezünk szerető szívű, kedves unokánkra, BUDA ANITA TÍMEÁRA halálának 3. évfordulóján. „Hirtelen, de elmentél egy perc alatt./ Számunkra csak a döbbenet maradt./ Kicsordul a könnyünk a sírodnál,/ Mélységes fájdalom, hogy távoztál./ A búcsúszó, mit nem mondtál ki elmaradt,/ De szívünkben örökké velünk maradsz./ Szerető nagyszüleid, Karcsi tata és Ica mama.


“Ez a gyertya most érted égjen,/ Ki fent laksz már a magas égben./ Ki vigyázol ránk onnan fentről,/ S lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Fájó szívvel emlékezünk drága keresztlányunkra, unokatestvérre, komaasszonyra, keresztanyára BUDA ANITA TÍMEÁRA (Hegyközszentmiklós), aki 3 éve hirtelen távozott el szerettei köréből. Emléked legyen áldott, nyugodj békében! Keresztanyu, keresztapu, Niki, Ati, Aletta és a keresztfiad, Danika.

*

Szerető szívvel emlékezünk drága gyermekünkre, BUDA ANITA TÍMEÁRA (Hegyközszentmiklós), aki 3 éve hagyott itt bennünket. „Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad. Áldd meg Istenem a földnek minden porszemét, mely takarja szerettünk sírhelyét. Köszönjük néked Uram, hogy ő a miénk volt és az is marad, mert aki a szívben él, az nem hal meg, csak távol van.” Szerető szívű édesapád Gábor, édesanyád Ella, testvéred Elluci, sógorod Szabi és a téged mindig imádó kishúgod Barbi.

*

Szomorú 3 év telt el mióta utolsó útjára kísértük a szeretett férjet és édesapát, KISS JÁNOST. Egy márciusi napon életed véget ért, bánatot hagytál rám, örökre elmentél. Emléked itt marad örökre velem, amíg én élek, te is élsz velem. Örökké gyászoló felesége Márta, gyermeki Jutka, Andrea és Levente.

*

Fájó szívvel emlékezünk KLESZKEN ANDRÁSRA halálának 13. évfordulóján. Nyugodjon békében. Bánatos családja.

*

Emlékezünk a 10 éve elhunyt férjre, apára, nagyapára, TÓTH BÉLÁRA Emléke legyen áldott. Családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, nagynéni, unoka, PATÓ KINGA ENIKŐ életének 38. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2018.03.22-én a biharpüspöki kápolnából 15 órakor. Gyászolják bánatos szülei, testvérei, sógora és annak gyermekei, Denisa és Andrei.

*

Mérhetetlen fájdalommal a szívünkben búcsúzunk a drága unokatestvértől, VELKÓ JÓZSEFTŐL. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Böske, Sanyi, Edit, Brigitta és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel és könnyes szemmel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, CSÁK KÁLMÁN életének 92. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, március 21-én 14 órától a tenkei katolikus kápolnából. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, KUN MIKLÓS, életének 77. évében csendesen megpihent. Temetése ma, március 21-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, SZABÓ FERENC életének 81. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése március 21-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló felesége Mária.

*

„Szent angyalok vezessék föl Istenhez a lelkedet, hogy megtaláld a szentek közt örök üdvösségedet!” MARKÓ IMRE, ÚJLAKI OTILIA, KUN MIKLÓS, LOKODI EMMA, TANC FLOARE, RATIU ADRIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Ildikó Mavrodoglu „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj és nagytata, KUN MIKLÓS elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A T4 blokk lépcsőház lakói.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak a szeretett édesapa és nagyapa, KUN MIKLÓS elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugvása legyen békés. Szomszédja Szabó Vilmos.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a KUN és a BERECZKI családnak a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, KUN MIKLÓS elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Misi, Éva és Tímea.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel búcsúzunk szeretett édesanyámtól, ÚJLAKI OTILIÁTÓL,
akit szerdán 15 órától kísérünk utolsó útjára a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Hirtelen elmentél, szívünkben csak a döbbenet és a fájdalom maradt. Mélységes fájdalom, hogy távoztál, búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz. Kérlek Istenem nyugtasd őt békében! Béke poraira! Emlékét kegyelettel megőrizzük, lánya Roxana és élettársa János.

*

Fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett testvérem, ÚJLAKI OTILIA
súlyos betegség következtében elhunyt Biharkeresztesen. Temetése szerdán 15 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Egy fájó perc alatt, elszállt az életed, itthagytad azokat, akik téged nagyon szerettek. Érted imádkozunk, csendesen, zokogva, a halál nem jelent elmúlást és véget, szívünkben örökké élni fog drága emléked. Pihenése legyen csendes!
Fájó szívvel búcsúzik testvére Józsi és élettársa Kinga.

*

„Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Fájó szívvel búcsúzunk szeretett keresztlányomtól, ÚJLAKI OTILIÁTÓL. Temetése március 21-én, szerdán délután 3 órakor lesz a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Örökké gyászolja őt keresztanyja Erzsébet és unokatestvére Erzsike.

*

Megrendülten vettünk tudomást Újlaki OtIlia haláláról. Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében! A VIII. B osztály – 1986.

*

Szeretettel értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy MAROSSY ANNA 2018. március 17-én befejezte szolgálatát a látható világban, és megkezdte örömteli útját hazafelé, az Isteni Világba. Gyász helyett kívánjunk jó utat Neki, abban a tudatban, hogy hamarosan learathatja egy szép és tartalmas élet gyümölcseit. Szeretettel: unokája és segítői.

*

Együttérzéssel állunk dalnoktársunk, BORDÁS ISTVÁN mellett, szeretett felesége BORDÁS TÜNDE ROZÁLIA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Neki vigasztalódást, az elhunytnak pedig, békés pihenést kívánunk. A Váradi Dalnokok.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló LOKODI családnak drága szerettük, LOKODI EMMA elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Vura család és a Vura Vinotéka.

*

Szomorúan és részvéttel tudatjuk, hogy CSÁK KÁLMÁN muzeográfus, a tenkei természettudományi múzeum alapítója és volt vezetője, a Czárán Gyula Barlangászkör egyik alapítója és mentora, Tenke díszpolgára, 92 éves korában elhunyt. Végső búcsút 2018. március 21-én 14 órakor veszünk tőle a tenkei római katolikus temetőben. Nyugodalma legyen csendes! Emlékét örökre megőrizzük. A tenkei barlangászok és polgárok.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatom, hogy szeretett lányom, KINDLE MÁRIA életének 47. évében elhunyt. Temetése március 23-án, pénteken 14 órától a Rulikowski temető városi kápolnájából. Búcsúzik tőle szerető anyja Mária.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló FORMITTÁG családnak szerettük, FORMITTÁG SÁNDOR elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A hegyközújlaki római katolikus egyház gondnoka és egyházközössége.

*

Megrendülten, fájó szívvel búcsúzunk tőled, drága LOKODI EMIKE. Te voltál a legőszintébb barát, legcsodálatosabb ember, akit soha nem feledünk. Őszinte részvétünket fejezzük ki LOKODI FERINEK és családjának a szeretett feleség, édesanya, nagymama elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Emléke legyen áldott, Isten adjon neki örök nyugalmat! Gyöngyi és Emil.

*

Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk LOKODI EMMÁTÓL, aki megdöbbentő hirtelenséggel elhunyt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Őszinte részvétünket fejezzük ki az egész családnak. Keresztfiuk Attila és felesége Dóra.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló LOKODI családnak szerettük, LOKODI EMMA halála miatt. Nyugodjon békében! Székely Emília és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett LOKODI EMMÁTÓL. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Póka Zoltán és családja.

*

Megrendülten búcsúzunk cégünk alapítójától és megbecsült nyugalmazott vezetőjétől, EMIKÉTŐL, egyúttal őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a LOKODI családnak, a szeretett feleség, anya, nagymama, anyós elvesztése iránti mély fájdalmában. Emléke legyen áldott és örök, nyugalma csendes! A LIMTEX munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a LOKODI családnak a szeretett feleség, édesanya és nagymama, LOKODI EMMA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Kovács Jancsi és családja.
*

Megrendülten értesültünk szeretett barátunk, volt osztály- és évfolyamtársunk, VELKÓ JÓZSEF
haláláról. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat! Emlékét szívünkben megőrizzük. Őszinte részvetünk a gyászoló cssaládnak. Az Ady Endre Líceum 1964-ben végzett diákjai.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a ma 1 éve elhunyt szeretett édesapára, apósra és nagyapára, TOLVAJ IMRÉRE (Nagyszántó, élt 80 évet). Megállunk a fejfádnál, olvassuk a neved. Lehet, hogy odafent megdobban a szíved. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, adjon a jó Isten nyugodalmat neked! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, MARKO IMRE hirtelen elhunyt. Temetése március 22 -én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke örökké élni fog a szívemben. Felesége Mária.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. SZUTOR MIHÁLY, volt premontrei öregdiák, a Május 1. Ruhagyár-személyzeti osztály egykori vezetője, 2018.03.17-én, egy hónappal a 90. születésnapja előtt elhunyt. Utolsó útjára 2018.03.21-én (szerdán) 14 órakor kísérjük a szentmártoni, közvetlenül a temető melletti kápolnából. Gyászoló fia: Laci, menye Lenke, unokája Levi.

*

Mély fájdalommal emlékezünk szeretett halottunkra, SZABÓ JÁNOSRA az ICO volt gépkocsivezetőjére halálának 17. évfordulóján. Akik ismerték és szerették áldozzanak egy percet emlékének. Nyugodj békében. Fia Zoli, menye Florica és unokája Mónika.

*

Szomorú szívvel tudatjuk minden ismerősével, barátjával, hogy BAUMEISTER JÓZSEF, aki gyermek- és ifjúkorát Nagyváradon töltötte, súlyos betegség után eltávozott az élők sorából, Amerikában. Családja.