Gyászhírek, 2018. március 20.

Gyászhírek, 2018. március 20.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a 4 éve elhunyt szeretett gyermekre, férjre, édesapára, JÁRI GYULÁRA. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

Őszinte részvétem ASZALÓS GABRIELLÁNAK és családjának szeretett testvére, VELKÓ JÓZSEF elhunyta miatt. Isten nyugtassa békében. L. Magda.

*

Fájó szívvel emlékezünk szerető férjemre, az apósra, nagyapára, MÉSZÁROS GABIRA halálának 12. évfordulóján. Hosszú az út mely sírodhoz vezet, fájó szívvel mégis hozzád kimegyek. Hiába borul rád a temető csendje, a szívünkben élni fogsz mindörökre. Nyugodj békében. Bánatos feleséged és szerető családod.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ID. SZUTOR MIHÁLY, volt premontreai öregdiák, a Május 1. Ruhagyár-személyzeti osztályának egykori vezetője, 2018.03.17-én, egy hónappal a 90. születésnapja előtt elhunyt. Utolsó útjára 2018.03.21-én (szerdán) 14 órakor kísérjük a szentmártoni, közvetlenül a temető melletti kápolnából. Gyászoló fia Laci, menye Lenke, unokája Levi.

*

„Imádkozunk együtt Istenhez, mi kent a mi Urunk, Jézus Krisztus tanított minket imádkozni.” PINTIN MARIA, SABĂU FERENC, LEUCA MARIA, HULBAN GAVRIL. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului” Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Köszönetet mondunk minden kedves rokonnak, barátnak, ismerősnek, civil szervezetnek, akik velünk együtt éreztek a szeretett feleség, testvér, BORDÁS TÜNDE ROZÁLIA elhunyta miatt érzett fájdalmunkban. Férje Pisti és testvérei Laci és Öcsi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára és nagymamára, PÉNZES IBOLYÁRA, aki ma 4 éve hagyott itt bennünket. Nagyon fáj a szívünk, hogy örökre itthagytál, hiába várunk vissza, többé nem jössz már. Téged elfelejteni nem lehet, csak muszáj élni az életet nélküled. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Nyugodj békében, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot! Örökké gyászoló és bánatos családja.

*

„A jó harcot megharcoltam, A pályát végigfutottam, Hitemet megtartottam.” (2 Tim. 4) A feltámadott Jézus Krisztusban való töretlen hittel és reménységgel őszinte együttérzésünket fejezzük ki az elhunyt FORMITTÁG SÁNDOR családjának, a szerető férj, édesapa, após elvesztése felett érzett mély fájdalmában. Imádságos lelkülettel adunk hálát Istennek Sándor testvérünkért, aki 24 évig szolgálta egyházát tanácsosként. Kérjük a Mindenhetó Atyánkat, fogadja be lelkét a mennyei hazába és adjon vigasztalást a gyászoló családnak. A Hegyköztótteleki Római Katólikus Egyház tanácsosai és Imre atya.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj, apa, após, FORMITTÁG SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Simkó Lajos és családja.

*

Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló FORMITTÁG családnak drága szerettük, FORMITTÁG SÁNDOR elhunyta miatt érzett fájdalmában. Emlékét szívünkben megőrizzük. A Homonai és az Aszalós család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett kollégánk, FORMITTÁG SÁNDOR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodj békében! A DRUMURI BIHOR RT, TRAMECO és SELINA munkaközössége.

*

Őszintén osztozunk a Formittág családdal szerettük, FORMITTÁG SÁNDOR elvesztése miatti nagy fájdalmában. Fábián József és családja.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk kedves apatársunktól, FORMITTÁG SÁNDORTÓL, aki hosszú szenvedés után, 2018. március 18-án visszaadta lelkét a Teremtőnek. Nyugodj békében, kedves Sándor! Benke Zoltán és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt édesapára, nagytatára, dédapára, MOLNÁR LAJOSRA (Nagyszalonta). Szerető fia Lali, unokái Levente, Árpi és a dédunokák Alexa, Antonia és Levi.

*

Fájó szívvel búcsúzom gyerekkori barátomtól, VELKÓ JÓZSEFTŐL. Barátod Parti Jóska (Kuli).

*

Őszinte részvétünk SZUTOR LÁSZLÓNAK és családjának a szeretett édesapa, ID. SZUTOR MIHÁLY elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Sógornője Nelli, keresztlánya Nellike, a Szombati és a Kalinovits család.

*

Őszinte részvétünk a SZUTOR családnak a szeretett édesapa, ID. SZUTOR MIHÁLY halála miatt. Sógornője Trudi, keresztfia Christian és családja.

*

Őszinte részvétünk a SZUTOR családnak a szeretett édesapa, após, nagyapa, ID. SZUTOR MIHÁLY elvesztése miatti gyászában. Unokahúga Csilla, unokaöccse Béla és családja Kanadából.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, ID. MÁRTON JÓZSEFRE (Székelyhíd) halálának 15. évfordulóján. Bánatos felesége Erzsike, fia Józsi és lánya Erika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett férjem, BODEA TEODOR (volt inspektor a Postán, élt 85 évet) hathetes megemlékezése 24-én, szombaton 10 órakor a pósai ortodox templomban lesz megtartva. Isten nyugosztalja békében! A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal veszünk végső búcsút szeretett rokonunktól, VELKÓ JÓZSEFTŐL, akinek kedvességét, szeretetét soha el nem felejtjük. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Kremsz Irma és fia Csaba.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyámtól, VELKÓ JÓZSEFTŐL. Emlékét sosem feledjük, szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Ifj. Kremsz Tibor és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki SZABÓ MÁRIÁNAK a szeretett férj, SZABÓ FERENC elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Hochdorfer István és családja.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett édesapa és nagyapa, SZUTOR MIHÁLY elvesztése miatt érzett fájdalmában. Gyászotokban veletek érzünk. Nyugvása legyen békés! A Premontrei Öregdiákok.

*

Már egy éve, hogy itthagyott bennünket POPOVICS BEÁTA. Az idő múlik, a fájdalom csak nő, Nem hoz enyhülést a múló idő. Nélküled szomorú, üres a házam, Még most sem hiszem el, hogy hiába várlak. Feledni őt nem tudom, Mert élni nélküle egy fájdalom. Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni,Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Hiányod feldolgozni nem lehet, Csak megpróbálok valahogy élni nélküled! Egy remény maradt, mely éltet és vezet, Hogy egyszer ott fent találkozunk veled! Isten őrködjön pihenésed felett! Fájó szívvel emlékezünk szeretett gyermekünkre, a testvérre, keresztanyára és sógornőre.

*

Testem és szívem elenyészik, de sziklám és osztályrészem örökre az Isten. (Zsoltárok 73,26) Fájó szívvel búcsúzunk énnekkarunk oszlopos tagjától, FORMITTÁG SÁNDORTÓL. Köztünk üres maradt a helye, hiányzik hangja, mosolya, de tudjuk, hogy hazatért, és immár az angyalok karában énekel, és hisszük hogy viszontlátjuk egymást. Emlékét szeretettel őrizzük szívünkben. A Hegyköztótteleki Római Katolikus Egyházközség énekkara, és karvezetője.