Gyászhírek, 2018. március 2.

Gyászhírek, 2018. március 2.
Életünk legszomorúbb napjára emlékezünk március 3-án, szombaton, amikor a szeretett gyermek és testvér, DÉRER BRUNÓ, 24 évvel ezelőtt, mindössze 16 éves korában elhunyt. Ha élne, március idusán töltené be 40. életévét, de a kegyetlen sors másképpen akarta. Drága Bruni, emléked egy életen át elkísér bennünket, soha nem felejtünk el, nagyon hiányzol nekünk, az évek hiába telnek, elfelejteni nem tudunk. Nyugodj békében drága lélek, örök álmodat ne zavarja meg soha, semmi. Gyászol szerető édesanyád Liliana, édesapád Ferenc, testvéred Beatrice és családja.


Szomorú 9 éve, hogy már nem vagy közöttünk DÉRER VILMOS OTTÓ (Érmihályfalva). Nagyon hiányzol nekünk. Soha el nem feledünk. Bánatos szívű édesanyja, testvére Éva és családja.

*

Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága, jó Édesapámra, KOVÁCS GYULÁRA (élesdi születésű, 1899-1978) halálának 40. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Leánya Klári, unokája Bandi.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk TÓTH LAJOSRA (Fugyivásárhely) halálának második évfordulóján. „Telnek a napok, múlhatnak az évek, akik szívből szerettek, nem felednek téged.” Nyugodj békében! Bánatos, szerető családja.

*

Szívünkben örök hálával és szeretettel emlékezünk szüleinkre, ID. SZARKA JÓZSEFRE és SZARKA ANNÁRA haláluk 24. illetve 19. évfordulóján. Emlékük szívünkben él. Gyermekeik: Jóska, Ilonka és Gizike, családjaikkal.

*

A szeretet mindennél több és erősebb. Szívemben örök fájdalommal emlékezem drága édesanyámra, BÂRHOATĂ IRÉNKÉRE halálának 4. évfordulóján. Hálás lánya Babi.

*

Őszinte részétünket és együttérzésünket fejezzük ki LÖSCHER ILDIKÓNAK és családjának szerettük, LÖSCHER RÓBERT elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Juci, Rozi, Éva és családjaik.

*

Fájó szívvel búcúszom szeretett szomszédasszonyomtól, BARABÁS TERIKÉTŐL, akivel 40 éven át jóban-rosszban egymás mellett voltunk. Nyugodj békében! Marika és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, HADHÁZI IBOLYA (Székelyhíd) 79. életévében hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése március 3-án 13 órakor a székelyhídi kápolnából. Búcsúzik tőle férje Ferenc, fia Ferenc, menye Anus, lánya Éva családjával, unokái Zita, Enikő, Ferenc, Vanesza, dédunokái Márk, Adrian, Áron. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!

*

Fájó szívvel búcsúzom sógornőmtől, HADHÁZI IBOLYÁTÓL, aki hosszú betegség után eltávozott az élők sorából. Isten nyugtassa békében! Hadházi Kati és családja, Robert, Gergő és családjai.

*

Mély fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt édesanyára, anyósra, nagymamára, BERINDE ELVIRÁRA. „Addig vagy boldog, amíg van, aki szeret, s hogy milyen fontos volt ő neked, csak akkor érzed igazán, ha már nincs többé veled.” Szerető fia Nelu, Hajni és Viktor.

*

Tisztelettel emlékezünk NAGY VERONIKÁRA (szül. RÁCZ PANNA, Bihar) halálának 3. évfordulóján. Nyugodj békében, szeretteiddel. Icuka és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZOBOSZLAI KÁROLYRA (Pelbárthida), halálának első évfordulóján. „Elfáradtál az élet tengerén,/ Pihenj csendben a föld lágy ölén./ Ha ránézünk sírodnak kövére,/ Szorgalmas munkádnak e sír lett a bére./ Istenünk, kérünk, vedd helyettünk oltalmadba őt,/ Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt.” Emléke örökre velünk marad! Gyászolja: fia és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ANTAL SÁNDORNÉ (szül. SZALONTAI ERZSÉBET) tanárnő életének 89. évében elhunyt. Kívánsága szerint hamvait szűk családi körben, Debrecenben helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család.

*

Az idő múlik, szállnak az évek, de szívemben magmarad szerető emléked. Szomorú szívvel emlékezem március 4-én, halálának 8. évfordulóján, PĂMÂNT NICOLAIE mérnökre. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat! Szűcs Marika.

*

Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a letört virágon. Csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet. Emlékezünk ID. DAJKA GYULÁRA halálának 4.évfordulóján. A gyászoló család.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, apára, apósra és nagyapára, ID. BERECZKI ANDRÁSRA (szül. Kémer) halálának 4. évfordulóján. „Itt állunk sírodnál némán és csendesen,/ nagy fájdalmat hagytál mindannyiunk szívében./ Istenem, de nehéz nélküled élni,/ az együtt töltött éveket nem lehet feledni!/ Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,/ szerető szívünkben gyász és fájdalom./ Az idő múlik, szállnak az évek,/ a mi szívünkben megmarad örökké emléked.” Örökké bánatos felesége Piroska, lánya Ibolya, fia Andris, menye Julianna, veje Attila, unokája Brigitta, nővére Jolán és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága szerettünk, JAKAB GIZELLA temetésén részt vettek, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk drága szüleinkre, JUHÁSZ BARNÁRA és JUHÁSZ MÁRIÁRA haláluknak évfordulóján. „Drága jó lelketek nyugodjon békében!” Gyászolja őket két lányuk, vejük és két unokájuk.

*

„Köszönjük, hogy lelked a lelkünkbe írtad,/ Nincs felettünk hatalma a sírnak./ Örök az arcod, nem szállt el a szavad,/ Minden mosolyod a lelkünkben maradt.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, apára, nagyapára, MÁTHÉ LÁSZLÓRA, (nyugalmazott lelkipásztor), aki már 5 éve pihen a várasfenesi temetőben. Emlékét míg élünk, szívünkbe zárjuk! Bánatos családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, após, LÖSCHER RÓBERT SÁNDOR életének 66. évében elhunyt. Temetése 2018. március 2-án 14 órától a városi kápolnából lesz. Nyugodjék békében! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett testvértől, sógortól, nagybácsitól, LÖSCHER RÓBERTTŐL. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott! Löscher József és családja.

*

Szomorú szívvel osztozunk kollégánk, POP ANNAMÁRIA és családja gyászában a szeretett édesanya, FEKETE ESZTER elvesztése miatt. Nyújtson vigasztalást a múló idő, hozzon megnyugvást az emlékezés! A Paptamási Iskola munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. BÁNÓCZI GÉZÁRA és BÁNÓCI RÓZÁRA (Bors) haláluk 3. évfordulóján. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Lányuk Jolán, vejük Benedek, unokájuk Ildi és Péter, dédunokájuk Dávid és Dorka.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ IRÉNRE (Hegyközújlak) halálának 15. évfordulóján. „Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ De egy könnycsepp a szemünkben érted ég,/ Egy gyertya az asztalon érted ég./ S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek,/ Szívből szeretünk, s nem feledünk téged!” Emlékezik rá: fia Lajos, menye Magdus, unokái Anita és Norbert.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, SZOBOSZLAI KÁROLYRA (Pelbárthida) halálának 1. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen.” Emléke szívünkben tovább él! Szerető felesége, lánya, veje, unokája.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezem szeretett férjemre, a családapára, CSIKAI ÁRPÁDRA (Székelyhíd), kinek jóságos szíve hosszadalmas betegség után 7 éve megpihent. Ha alszik is zúgó lomb alatt / Boruljatok le csendesen. / Hogy álmát ne zavarja semmisen. / Ő az, aki meghallgatja szívünk bánatát / Őrködj álma felett édes Istenem / Hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen! Szeretett feleséged és családod.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, MARTONOSSI OLGA 90 éves korában megtért Teremtőjéhez. Utolsó földi útjára a dévai temetőbe kísérjük szeretett édesapám mellé. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle bánatos lánya Ildikó és veje Misi.

*

Ma 6 éve, hogy örök álom zárta le szemedet, azóta könnyek között emlegetjük nevedet PIKÓ ZOLTÁN EUSEBIO Elmentél tőlünk egy kora tavaszi napon. Búcsúzni nem volt alkalom. Nyugodj békében. Sokat gondol rád szerető leányod, Renáta, szüleid, testvéreid, a rokonok és Zsófika.

*

Szomorú szívvel búcsúzom apatársamtól, KÓSA JÁNOSTÓL. Özv. Oltean Erzsébet.

*

„Urunk, ki elhunyt testvérünket megtisztíttotad a keresztség vizében fogadd öt szentjeid és választottai közé!” FORGÁCS ESZTER, MÁRTANOSSI OLGA, ZAHA VASILE, PERNES RARES, OROS ERZSÉBET. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.