Gyászhírek, 2018. március 19.

Gyászhírek, 2018. március 19.
Szomorú szívvel veszünk búcsút drága nagybácsinktól, VELKÓ JÓZSEFTŐL. A jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. Emléke szívünkben élni fog. Bunta Lilla, férje József, pici fiuk Balázs.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték, hogy szeretett férjem, édesapánk, VELKÓ JÓZSEF türelemmel viselt hosszú betegség után életének 71. évében hazatért megváltó Urához. Szeretett halottunktól 2018. március 20-án 14 órakor veszünk végső búcsút a mezőtelegdi katolikus temetőben. Pótolhatatlan lesz drága lénye, meg kell tanulnunk ezután élni nélküle, örök álmát ne zavarja meg soha, semmi. Bánatos felesége Jeni, lánya Diana, fia Leonard.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel veszünk búcsút a szeretett testvértől, sógortól, keresztapától, VELKÓ JÓZSEFTŐL. Elvesztése pótolhatatlan űrt hagy bennünk. Nyugodj békében drága lélek. Aszalós Gabi, Lali és Ágnes.

*

Fájdalommal a lelkünkben veszünk búcsút a drága testvértől, sógortól, nagybácsitól, VELKÓ JÓZSEFTŐL. Elment egy lélek ma ismét a Földről, kit szívünk sosem feled el. Nyugodj békében. Tuzson Mária, Andi, Cristi, Robi és családjaik.

*

Mérhetetlen fájdalommal a szívünkben búcsúzunk a szerető férjtől, a legdrágább édesapától, apóstól és vőtől, FORMITTÁG SÁNDORTÓL, akinek fáradt teste hosszú, súlyos szenvedés után örökre megpihent. ,,Akinek köszönhetünk mindent, ki a karjaiban tartott, ki törődött a családjával, most feladta a harcot.’’ Temetése kedden, 2018. március 20-án 15 órától lesz a tótteleki temetőkápolnától. A gyászoló család.

*

Megfogalmazhatatlan a hála, ami szívemben él mindazok iránt, akik mellettünk álltak az elmúlt évek küzdelmeiben. Éreztük, hogy nem vagyunk egyedül, biztatást, reményt adtatok a harcban. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik elkísérték Ifj. HEGEDŰS ISTVÁNT
(SZÍPIT) utolsó földi útján, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy méltóképpen búcsúzhasson e világból. Hálatelt szívvel Fekete Katalin (Kátya).

*

„Minket, akik testvérünk elvesztésén szomorkodunk, erősíts meg a hit vígasztalásával és az örök élet reményével!” BORDÁS TÜNDE-ROZÁLIA, HORVAT IACOB, FERENCZI OLGA, OŞVAT MĂRIOARA, RÉZMŰVES CAROL, VANCEA EMIL, MAN VIOREL, BUTCA IOAN, VEREŞ DUMITRU. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatom mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy szeretett édesanyám, Özv. FERENCZI OLGA életének 66. évében, 2018. március 17-én, hosszantartó betegség után eltávozott. Temetése, március 19-én 11 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából. Nyugodj békében drága „mamikám”. Lánya Kati és veje Emiliano.

*

Együtt érezve a gyászoló családdal, szomorú szívvel veszünk végső búcsút a szeretett nagymamától és anyóstól, FERENCZI OLGÁTÓL. Kedves emlékét szívünkben megőrizzük. Imádott unokája Kristóf és menye Emília.

*

„Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban. De ha már abban nem, legalább a csodában. Fogtuk a kezed, zokogtunk érted, reméltük, hogy erőnk visszatart majd téged. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk. De emléked itt marad közöttünk. Örök az arcod, nem száll el szavad, Minden mosolyod a lelkünkben marad.” Leírhatatlan fájdalommal a szívünkben búcsúzunk drága testvérünktől, FERENCZI OLGÁTÓL (kémeri születésű). Sokat szenvedtél az élet tengerén, pihenj meg az Úr Jézus kebelén. Nyugodj békében. Berta és családja, Manyi és családja, Zoli és családja, Magdi és családja, Pista, Évi és családja.

*

Imádott egyetlen gyermekünkre, KISS LAJOS NORBERTRE (1982–2007) emlékezünk, kinek lelke tisztasága vidámsággal tele kacaja, boldogságot hozott mindanyiunk életébe. 11 éve már, hogy mosolygós arcát felváltotta a néma fájdalom. „Ha élhetnél még, ma nem sírnék, nem gyújtanák gyertyát, és kezemből sírodra virágot nem tennénk, nem néznénk a mécsest gyötrődve, hátha míg elég, visszatérsz, átkarolnánk egymást ölelve” Örökké szerető, bánatos édesanyád, édesapád.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Bordaş Istvánnak szeretett felesége, BORDÁS TÜNDE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az E.K.E, 91 vezetősége és tagsága.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Bordaş Istvánnak szeretett felesége, BORDÁS TÜNDE elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő Társaság.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Bordaş Istvánnak szeretett felesége, BORDÁS TÜNDE elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Dukrét család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak kedves szomszédasszonyunk, SANYÓ IULIANNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Pihenése legyen csendes! Lakótársai a Carpaţi utca 11. lépcsőházból.

*

Örökké szívemben foglak viselni benneteket drága szüleim, VIDA ÉVA (SZÜL. FELVINCZY) és VIDA BÁLINT. Örökké szeretni foglak titeket! Dani.

*

Drága jó apucikánk, ÁCS JÓZSEF. Nincs a napnak olyan órája, hogy ne legyél eszünkbe, de a mai nap még nehezebb mint a többi. Hisz nevednapján emlékezünk rád. Összetört szívünkben drága emléked örökké élni fog, érted hulló könyeink soha el nem múlnak. Amíg élünk, te is élsz velünk. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz. Halálod míg élünk, fájó emlék marad. Örökké szerető, sirató és gyászoló családod.

*

Szomorú 5 év telt el, amióta eltávozott az élők sorából BÁLINT ISTVÁN (PÉTER, Magyarremete). Emlékét őrzik fiai, menyei, unokái.

*

Ma 5 éve annak a szomorú napnak, amikor a testvér, nagybácsi, BÁTORI FERENC (Bihar) eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára és dédire, ÖZV. NAGY ERZSÉBETRE (élt 96 évet) halálának 3. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Szerető családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki szomszédunknak, BORDÁS ISTVÁNNAK szeretett felesége, TÜNDE elhunyta miatt érzett fájdalmában. Szomszédai: Ildi, Feri és Ili.

*

Sorsom elpanaszolnám, fejem a vállára hajtanám, ha élne még az édesapám! Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára és apósra, KERTÉSZ VIKTORRA, halálának 27. évfordulóján. Nem feledjük. Felesége Anna, lánya Gizella és veje Tibor.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a testvérre, keresztapára, BÁTHORI FERENCRE (Bihar), aki tegnap volt 5 éve, hogy itthagyott bennünket. Áldott legyen emléke, pihenése csendes! Húga Klári, keresztlánya Vali.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk Tőled BORDÁS TÜNDE (szül. CSENGERI). Te voltál a legőszintébb barát, legcsodálatosabb ember, akit soha nem feledünk. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Nusi és Feri.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága keresztlányom, ÚJLAKI OTILIA súlyos betegség következtében elhunyt Biharkeresztesen. Örökké gyászolja őt keresztanyja Erzsébet és unokatestvére Erzsike.