Gyászhírek, 2018. március 16.

Akt.:
Gyászhírek, 2018. március 16.
„Az élet mulandó, az emlékezet örök.” Kegyelettel és szeretettel emlékezünk VILIDÁR ISTVÁNRA halálának 32. és VILIDÁR ILONÁRA halálának 2. évfordulóján. Szeretteik.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, özv. PAPP LAJOSNÉ (szül. Ceglédi Róza) 89 évesen csendesen elhunyt. Temetése szombaton, március 17-én 16 órakor a hegyközcsatári kápolnából. Emléke legyen áldott és pihenése csendes. A gyászoló család.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesapától, Ifj. FEKETE ISTVÁNTÓL, akinek szerető szíve március 14-én megszűnt dobodni. Lelked remélem békére talált, s te már a mennyből vigyázol ránk. Szívünkben örök fájdalom. Ádám és Judit.
*
Megrendülten értesültünk jó barátnőnk, BORDÁS TÜNDE hirtelen elhunytáról. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki férjének Pistának. Emlékét örökké megőrizzük. Búcsúznak tőle barátnői: Marika, Éva, Terike, Vali és Ica.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, testvér, BORDÁS TÜNDE ROZÁLIA, 69 éves korában hirtelen elhunyt. Emléke szívünkben örökké élni fog. Temetése szombaton 2018.03.17-én 11 órakor a Steinberger kápolnában. Gyászolja bánatos férje Pisti, testvérei Laci és István, sógórnői és azok gyerekei, nagynénje Icu, valamint szeretett rokonai.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szomorú március 17-i napra, amikor 5 éve, hirtelen, búcsú nélkül eltávozott ebből a világból a szeretett ID. MENYHÁRT ZOLTÁN mérnök. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. El nem múló szeretettel a családja.
*
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak SAHI ANIKÓ elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Keresztfia Halász István és családja és unokatestvére Ágota és Edina.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ MÁRIA (szül. NAGY, Szalárd) 95 éves korában csendesen megpihent. Temetése pénteken, március 16-án 14 órától a szalárdi református kápolnától. A gyászoló család.
*
„Kezdetben azt gondoltam, hogy a halálod veszteség volt és pusztulás, fájdalom és bánat, melyet aligha lehet elviselni. Csak most kezdek rájönni, hogy az életed ajándék volt, s egyre erősödő szeretet maradt utána.” (M.P.) Lelkem mély fájdalmával emlékezem férjemre, STEIN JÓZSEFRE halálának 2. évfordulóján (2016. március 18.). Emlékezem a társra és támaszomra 42 évi házasság után. Kegyelettel emlékeznek édesapjukra gyermekei és családjaik. A bánatos Stein család.
*
Fájó szívvel emlékezem szeretett édesanyámra, DIENES AMÁLIÁRA halálának 10. évfordulóján. „Az a szó, hogy édesanyám, még itt remeg az ajkamon, sajnos már többé nincs kinek mondanom. Sokat szenvedtél az élet tengerén, pihenj meg Jézus kebelén.” Nyugodjál békében édesanyám! Bánatos fia Feri és Hetta.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. ÖTVÖS KÁROLYRA (Kisszántó) halálának 35. évfordulóján, 30-án 49 évesen hunyt el.
IFJ. ÖTVÖS KÁROLY pedig április 5-én lesz 10 éve, hogy it hagyott minket 49 éves korában. Nyugodjanak békében! Emlékezik rá az egész család. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZAPPANOS ÁRPÁDNÉRA (szül. ÖTVÖS MÁRIÁRA) halálának 3. évfordulóján, március 18-án. Emlékezik rá az egész család.
*
Emlékezünk TÓTH KRISZTINÁRA (szül. PÁL), aki 3 éve, hagyott itt bennünket. „Elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökre ott marad. Áldd meg Istenem a földnek minden porszemét, mely takarja szerettünk sírhelyét. Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt, és az is marad, mert aki a szívben él, az nem hal meg, csak távol van.” Örökké bánatos édesanyád, testvéred Sanyi, sógornőd Bogi és keresztlányod Antónia.
*
Drága és szeretett édesanya és feleség, TÓTH KRISZTINA, aki 3 éve hagyott itt bennünket. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret. Aki bajban is megfogja a kezed. És hogy milyen fontos volt neked, Csak akkor tudod, ha már nincs veled.” Szívünkben örökké élni fogsz, drága lélek! Férje Sanyi, leánya Alexandra és apósa.
*
Fájdalommal a szívemben emlékezem a 4 éve elhunyt testvérre, SZARKA GYULÁRA. „Múlik az idő, a fájdalom nem csitul, Szemünkből a könny naponta kicsordul, Maroknyi fény, tengernyi bánat, És mélységes csend maradt utánad.” Húga Icu.
*
Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk drága szüleinkre, SZABÓ KÁLMÁNRA aki ma hat hete, és SZABÓ IRÉNKÉRE, aki ma három éve örökre megpihent. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Gyászolják őket gyermekeik Gyöngyi és Éva, vejeik Zoli és Sanyi, unokáik Zsanett és Arnold.
*
Mély fájdalommal és szomorú szívvel búcsúzunk drága barátunktól, BORDÁS TÜNDÉTŐL, akit soha nem feledünk. Őszinte részvétünk férjének, PISTÁNAK. Gyurtsik Gyula és családja.
*
Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, KIRÁLY SÁNDORNÉ SZÜL. SZABÓ MÁRIÁRA (Szalárd) halálának harmadik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.
*
„Ahogy telnek az évek, múlnak az esték, Egyre jobban fáj, hogy minden csak emlék.” Örök szeretettel emlékezünk szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre (Mezőbaj)
BÉRES PIROSKÁRA (szül. VARGA) halálának 10. évfordulóján, BÉRES ISTVÁNRA halálának 2. évfordulóján, VARGA PIROSKÁRA (szül. OLÁH) halálának 46. évfordulóján, VARGA KÁROLYRA halálának 44. évfordulóján. „Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! A szerető család.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, testvérre, anyósra, BUDA MÁRIÁRA halálának 14. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.
*
Soha el nem múló fájdalmmal emlékezünk a legdrágább apára, nagytatára, FARKAS GÁBORRA (Székelyhíd) halálának 5. évfordulóján. Örökké bánatos leánya Gizella, unokái István és Gábor, unokamenye Móni és dédunokái.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, SANYÓ JULIÁNNA (szül. MOLNÁR, Csatár) életének 76. évében elhunyt. Temetése szombaton, március 17-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik tőle férje Géza, lányai Julika és Ilu, fia Géza, vejei Feri, Gabi, menye Ramona, unokái Linda, Norbi, Robi, Iza és dédunokái Amelie és Dominik.
*
„Adj, Uram örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék neki.” SANYÓ JULIÁNNA, SZŐCS CAROL, ARDELEAN ŞTEFANIA, SIMOC MARIA, MELNECIUC PETREA, CĂLIN RODICA, CHIVARI MARIA , CIORNEI IOANA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.